Projekt:FindingGLAMs 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för FindingGLAMs 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personer var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande (där eventet inte organiseras av oss) kan räknas beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterade spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation räknas som "Audience members".

Evenemang

2019

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Biblioteksutveckling, Region Örebro

2019-02-05 Biblioteksinspiration Örebro
Datum
2019-02-05
Info-länk
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/kalenderhallare/Intro-Medie-och-informationskunskap-MIK-for-bibliotekspersonal/
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och diskussion under utbildningsdag för bibliotekarier inom Region Örebro. Alla bibliotek var stängda så att alla kunde närvara. Information och inspiration om Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons, samt FindingGLAMs, #1lib1ref och andra projekt. Stort intresse från närvarande att både komma igång med redigerande själva samt att förstå bättre för att kunna förmedla kunskap och förståelse om Wikipedia och Wikimediaprojekten till besökare. En deltagare blev intresserad av Wikipedialäger och tänkte anmäla sig dit.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 78 16 0 0 94
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


2018

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

K-samsök produktstrategiworkshop 1, Visby

Datum
2018-09-09 - 2018-09-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop ett av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 12 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 2, Visby

Datum
2018-09-17 - 2018-09-18
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 11 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 3, Stockholm

Datum
2018-10-09
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 13 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

GLAMTLV, Tel Aviv

Datum
2018-11-03 -- 05
Info-länk
GLAMTLV2018
Vem
John och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
GLAMWiki-konferens med 150 deltagare från många länder. Axel var med i en panel med alla deltagare som publik och pratade om FindinGLAMs, och en panel i ett av spåren och pratade om GLAM som sätt att nå ut till nya gemenskaper. Utöver det deltagande i möte med RAÄ/Albin Larsson om Wikidata Roundtripping och många samtal inom olika projekt.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 150 150
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Samlingsforum 2018, Visby, Gotland

Datum
2018-11-22 – 2018-11-23
Info-länk
Link
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Temat för årets Samlingsforum löd "standarder inom samlingsförvaltning". Bland annat tillägnades ett track terminologiläran, vars innehåll även ansågs intressant för oss, därav deltagandet. I föredraget "Om terminologi och klassifikation i samlingsförvaltningen" togs upp vikten av enhetlig och standardiserad terminologi för en tillgänglig, sökbar och användbar museisamling. Kulturnav och Wikidata nämndes som exempel på samarbetsprojekt som kan användas för att standardisera en GLAM-institutions terminologi. I workshopen "Arkeologiska fynd, från fält till samling till kunskap" berördes frågor kring hur man gör arkeologisk fynddata mer tilgänglig. Bland faktorer som nämndes var öppna data, välstrukturerad och riklig metadata, beständiga identifierare och tydliga licenser.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 10 10
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Arbetarrörelsens historiearkiv, Uppsala

Datum
2018-11-19
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med arbetsgrupp om möjlighet att bidra med kunskap och samlingar till Wikimediaprojekten. Gruppen har biografier och inspelningar från arbetarrörelsen i Uppsala sen länge tillbaka och vill bidra med det i den mån det går.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Europeana AGM, Wien, Österrike

Datum
2018-12-05
Info-länk
https://pro.europeana.eu/event/europeana-network-association-agm-2018
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på Europeanas årsmöte. De står för kostnaderna för resa och detta var en möjlighet att samtala och nätverka med GLAM-experter från hela Europa för att knyta dem till projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 3 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.


Övrigt

Referenser