Projekt:FindingGLAMs 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för FindingGLAMs 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

2020

FindingGLAMs Minor Grants: Sydafrika

Datum
2020-02-29
Rapport

meta:FindingGLAMs/Minor_grants/Decendants_of_slavery

En photo walk organiserad av Simon's Town Museum i Cape Town för att dokumentera platser med koppling till slaveriet. Wikimedia Sverige stödde eventet med ett ekonomiskt bidrag.

Global metrics    (T242077)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 11 11
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9 0 0 9

FindingGLAMs Minor Grants: Guinea

Datum
2019-12-14 och 2020-02-20
Rapport

meta:Journée_Contributive_Wikimedia_Guinée_(14_décembre_2019)

meta:Wikidata_en_Guinée_à_l'Université_Kofi_Annan_de_Guinée_le_25_janvier_2020

Introduktion till Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata för studenter och personal vid l'Université Kofi Annan. Wikimedia Sverige stödde evenemanget med ett finansiellt bidrag.

Global metrics    (T240820)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 40 40
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


FindingGLAMs Minor Grants: Ghana

Datum
2020-02-27
Rapport

wikidata:Wikidata:Events/FindingGLAMs: Wikidata, Librarians and Linked Open Data

Outreach Dashboard

Utbildningstillfälle om länkade öppna data och Wikidata för bibliotekarier vid Madina Institute of Science and Technology. Eventet stöddes av Wikimedia Sverige med ett finansiellt bidrag.

Global metrics    (T240179)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 31 31
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 3 14 0 17


Evenemang på UNESCO HQ för nationella representanter, Paris

Datum
2020-02-26
Info-länk
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tillsammans med den svenska delegationen på UNESCO organiserade vi ett evenemang på UNESCOs kontor för delegationerna i Paris. Evenemanget var fullsatt med ambassadörer och nationella representanter och mottogs mycket väl. Vi har bjudits in för att organisera ytterligare ett evenemang med de afrikanska delegationerna då detta sågs som mycket framgångsrikt.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 50 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Conference Open Data and Open Maps for Heritage Protection, Lugano

Datum
2020-02-21
Info-länk
Rapport från konferensen av organisatörerna
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Keynote på konferensen Conference Open Data and Open Maps for Heritage Protection i Lugano. Jag hade 30 minuter på mig att inför samtliga deltagare presentera om FindingGLAMs samt frågestund. Förfrågningar från bl.a. ICCROM samt Europeiska kommissionen om framtida samarbete.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 50 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


FindingGLAMs Minor Grants: Botswana

Datum
2020-02-15
Rapport

meta:Finding_glam_report_BWa

Utbildningsevent om Wikipedia och Wikidata för arkivarier vid Gaborone Archives. Wikimedia Sverige stödde projektet med ett ekonomiskt bidrag.


Global metrics    (T240818)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 26 26
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 10 50 0 0 60


FindingGLAMs Minor Grants: Nigeria

Datum
2020-02-05
Rapport

meta:Wikimedia_Nigeria/FindingGLAMs_in_Nigeria/Report

Outreach Dashboard

Utbildning om Wikidata för bibliotekarier vid två universitet. Wikimedia Sverige stödde evanemanget med ett finansiellt bidrag.

Global metrics    (T239461)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 83 83
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 119 99 0 0 218


Samling av mjukvarusverige, Göteborg

Datum
2020-02-05
Info-länk
Infosida om evenemanget
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Diskussioner om hur mjukvaruteam kan byggas upp i Sverige och vilka problem som då föreligger. Detta skedde som en förberedelse för att kunna implementera resultaten från projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 10 10
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

FindingGLAMs Minor Grants: Iran

Datum
2020-01-16
Rapport

commons:Category:Farsi_Wikipedia_16th_birthday

Wikipedia på farsis födelsedag. Dagens bestod av en mindre intern del med presentationer och strategidiskussioner och en öppen del för allmänheten där Wikimediaprojekten presenterades. Wikimedia Sverige stödde eventet med ett finansiellt bidrag.

Global metrics    (T246322)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 120 120
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Workshop om EU-finansiering med Europeiska kommissionen, Bryssel

Datum
2020-01-09 till 2020-01-10
Info-länk
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En heldagsworkshop med en grupp som valts ut av Europeiska kommissionen för att diskutera upplägg och struktur för kommande program för EU-finansiering, Horizon Europe och Digital Europe. Detta gav oss möjligheten att föra fram våra erfarenheter från FindingGLAMs och andra projekt och trycka på behovet av att finansiera insamlingen av dylik data på EU-nivå. Dessa samtal öppnar även för förbättrade möjligheter för oss att söka medel för att fortsätta arbetet kommande år.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 15 15
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


2019

Biblioteksutveckling, Region Örebro

2019-02-05 Biblioteksinspiration Örebro
Datum
2019-02-05
Info-länk
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/kalenderhallare/Intro-Medie-och-informationskunskap-MIK-for-bibliotekspersonal/
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och diskussion under utbildningsdag för bibliotekarier inom Region Örebro. Alla bibliotek var stängda så att alla kunde närvara. Information och inspiration om Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons, samt FindingGLAMs, #1lib1ref och andra projekt. Stort intresse från närvarande att både komma igång med redigerande själva samt att förstå bättre för att kunna förmedla kunskap och förståelse om Wikipedia och Wikimediaprojekten till besökare. En deltagare blev intresserad av Wikipedialäger och tänkte anmäla sig dit.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 78 16 0 0 94
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


PIAM at Frankfurt Book Fair 2019

Datum
2019-10-12
Info-länk
Vem
John C
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John C gave a joint presentation with Suzanne Lapstun a publications officer at FAO on the ways UN agencies can work with Wikipedia including examples from UNESCO and FAO. The talk included FindingGLAMs as an example of a large data project with agencies and their delegations which has a large public audience. PIAM is an annual meeting of head of publications and rights of UN agencies and other Intergovernmental Organisations e.g European Investment Bank.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 40 10 30 ? Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "?"
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


UNESCO Mobile Learning Week, Paris

Datum
2019-03-03 till 2019-03-07
Info-länk
Vem
John & Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi hade ett utställarbord som var mycket populärt. Där delade vi bl.a. ut information om FindingGLAMs och Wikispeech. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa andra wikimedianer och UNESCO-personal.

Vi hade möten med UNESCO Archive om ett formellt samarbete inom ramen för FindingGLAMs (vilket vi kommer att inleda), den svenska UNESCO-delegationen om hur vi kontaktar delegationer om dataset (vi kommer att genomföra ett evenemang i maj), med chefen för internationella året för minoritetsspråk (bl.a. om involvering i Wikimania, men också många andra aktiviteter).

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 50 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


CC Summit 2019, Lissabon

Datum
2019-05-09 till 2019-05-11
Info-länk
https://summit.creativecommons.org/
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på Creative Commons årliga konferens, CC Summit, för första gången. Konferensen har cirka 400 deltagare och jag var där för att diskutera med enskilda individer och de och lära.

Målet var att bättre förstå det arbete Creative Commons gör globalt; hitta möjliga samarbeten; samt att se till att göra dem medvetna om att konferensen Wikimania sker och bjuda in dem att delta. Därtill var ett mycket viktig orsak till deltagandet att se och lära hur de organiserar sin årliga konferens, detta då de har en liknande gemenskap som Wikimedia-rörelsen och bra idéer kan överföras till Wikimania och mindre bra lösningar kan undvikas.

Jag hade även ett flertal möten med representanter från Wikimedia-rörelsen och kom på plats överens med Wikimedia Deutschland om deras personals involvering i förberedelserna av Wikimania samt med Wikimedia Foundation om hur hackathonet kan få en tydlig koppling till FindingGLAMs.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 20 0 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Wikimedia Hackathon 2019, Prague

Wikimedia Hackathon 2019 FindingGLAMs
Datum
2019-05-17 till 2019-05-19
Info-länk
Wikimedia Hackathon 2019
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Vårt deltagande på hackathonet fokuserade på FindingGLAMs, i synnerhet de två aspekten där gemenskapen lätt kan bidra med synpunkter och tillägg: kulturarvsinstitutionsdatabaser och utvecklingen av Monumental för kampanjen.

Vi hade ett seminarium om FindingGLAMs, där vi dels presenterade projektet och dels bytte ut erfarenheter av att arbeta med GLAM-data på Wikidata. Deltagarna testade Monumental och lämnade feedback. Verktyget fick ett positivt mottagande och vi diskuterade hur enkla verktyg som begränsar användaren i hens val kan vara bra för att få nybörjare (såsom GLAM-personal) att bidra samtidigt som de reducerar risken för felaktiga data. Monumental skulle kunna bli en prototyp för liknande verktyg inom andra ämnesområden. Utvecklaren Paweł Marynowski var med på seminariet.

Kulturarvsinstitutionslistan fick några tillägg från deltagarna.

Bland övriga punkter kan nämnas deltagande i Wikidata meetup där vi fick uppdateringar om Wikidatas utveckling under det närmaste året.

Global metrics    (gfsdgs)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 7 0 0 13
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 10 1 11


Norrsken Lunch&Learn, Stockholm

Presentation
Datum
2019-06-03
Info-länk
Facebookevenemang
Vem
Axel, Eric, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och hur det fungerar, med fokus på hälsa och välmående, samt info om Wikimania. Intresserad publik som ställde bra frågor och var nyfikna. Flera personer var intresserade av att skicka in förslag till Wikimania eller vara med på andra sätt.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 30 30
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 4 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wenderfalk, Stockholm

Datum
2019-06-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och Wikimediaprojekten och hur det fungerar inför Wikimania.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 7 0 0 8
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Museum and City tours at Wikimania, Stockholm

Datum
2019-08-14 – 2019-08-15
Info-länk
Museum and City tours Wikimania 2019
Vem
Royal Armoury, Maritime Museum, Swedish National Museum of Science and Technology, The Swedish Museum of Natural History, Hallwyl Museum och The Old town City tour.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Enkelt att anmäla sig men svårare att verifiera att dessa anmälda verkligen kom till den guidade turen. Beräknar att hälften av de anmälda genomförde turen.
Resultat
Sju stycken guidade turer under inledningen till Wikimania Stockholm 2019. Anmälda deltagare fick själva ta sig till samlingsplatsen där mottagande institution mötte upp och genomförde en guidad tur.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 60 60
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 7 7
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


European GLAM coordinators meeting at Wikimania, Stockholm

Datum
2019-08-14
Info-länk
m:2019 European GLAMwiki Coordinators meeting
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Schema och deltagare på Meta
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 14 0 0 22
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WMSE RAA Europeana wikidata workshop at Wikimania, Stockholm

Datum
2019-08-15
Info-länk
d:Wikidata:Events/WMSE RAA Europeana wikidata workshop
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Program och deltagare på Wikidata, dashboard
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 9 11 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 5 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1 29 0 30


Culture Crawl at Wikimania, Stockholm

Datum
2019-08-15
Info-länk
Wikimania Culture Crawl 2019
Vem
Wikimedia Sverige, Swedish history museum, Vrak – museum of wrecks, Museum of spirits, Liljevalchs, Skansen, Noble prize museum, Storkyrkan, Museum of medieval Stockholm, Nationalmuseum.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Enkelt att anmäla sig men svårare att verifiera att dessa anmälda verkligen kom till händelsen. Beräknar att hälften av de anmälda genomförde Wikimania Culture Crawl 2019.
Resultat
Culture Crawl var fyra guidade heldagsturer under inledningen till Wikimania Stockholm 2019. Anmälda deltagare fick själva ta sig till samlingsplatsen på morgonen där sedan dagen startade med den första av fem besök. Dagen avslutades med skrivstuga.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 80 80
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 10 10
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 61 65 0 0 126


Structured Data on Commons and GLAM

Presentation.
Videoinspelning.
Datum
2019-08-15
Info-länk
wikimania:2019:GLAM/Structured Data on Wikimedia Commons for GLAM-Wiki
Vem
André Costa
Resultat

Session om SDC och dess inverkan på GLAM. Vi deltog med FindingGLAMs som ett av pilotprojekten. Utöver generell info om FindingGLAMs så fokuserade vi på 3 fallstudier: Problematisk data, Historisk musik, Saknade metadatastrukturer. Separat från vår presentation så presenterade RAÄ sitt Roundtripping projekt (även det delvis inom FindingGLAM). Dokument med anteckningar

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 68 68
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 3 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Ensuring visibility for your country's GLAM institutions on the Wikimedia projects

Presentation.
Datum
2019-08-16
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Partnerships/Ensuring_visibility_for_your_country%27s_GLAM_institutions_on_the_Wikimedia_projects
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Vi höll en session på Wikimania 2019 i Stockholm, Sverige för att introducera för den internationella gemenskapen hur de kan engagera sig i projektet FindingGLAMs. Session fördelades mellan en kortare presentation med efterföljande diskussion. Presentationen fokuserade på de praktiska delarna av projektet, dvs. datasetlistan, kampanjen och dess wiki. Under diskussionen uppstod två röda trådar, dels hur svårt det är för nybörjare att börja redigera Wikidata, varför vårt arbete med Monumental är uppskattat, delvis den bristande kunskapen om öppna licenser bland GLAM-institutioner. Dokument med anteckningar

Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 27 27
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Creating visibility for the world’s cultural heritage institutions – what has been done and what is still left to do?

Presentation.
Datum
2019-08-17
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:GLAM/Creating_visibility_for_the_world%E2%80%99s_cultural_heritage_institutions_%E2%80%93_what_has_been_done_and_what_is_still_left_to_do%3F
Vem
John Andersson; Alicia Fagerving
Resultat

Vi höll en presentation på Wikimania 2019 i Stockholm, Sverige för att introducera projektet FindingGLAMs. Presentationen fokuserade på behovet och värdet av projektet i ett internationellt perspektiv och Wikimediagemenskapens möjlighet att fylla i luckorna i områden med bristfällig existerande infrastruktur. Vidare introducerade vi verktyget Monumental som ett exempel på en lösning som sänker ingångströskel för nya bidragsgivare, särskilt inom GLAM-sektorn. Dokument med anteckningar

Global metrics    (T232186)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 20 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Tools for partnerships – developing the technology our partners need

Presentation med speaker notes.
Videoinspelning.
Datum
2019-08-17
Info-länk
wikimania:2019:Technology outreach & innovation/Tools for partnerships – developing the technology our partners need
Vem
John Andersson
Resultat

... Dokument med anteckningar

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 26 26
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

From a messy spreadsheet to Wikidata: start mass data uploads with OpenRefine

OpenRefine Workshop at Wikimania 2019.
Datum
2019-08-17
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:GLAM/From_a_messy_spreadsheet_to_Wikidata:_start_mass_data_uploads_with_OpenRefine
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
En workshop om hur man sätter igång med datauppladdningar till Wikidata med OpenRefine och QuickStatements. Målgruppen var personer utan tidigare erfarenhet av verktygen. Vi gick över grunderna i alla de steg som ingår i en uppladdning, inklusive exempel på olika städåtgärder som man kan behöva utföra. Deltagarna fick ställa frågor om deras specifika behov och scenarion.
Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 26 26
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Bootstrapping the Worldwide Inventory of Heritage Institutions

Datum
2019-08-17
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:GLAM/Bootstrapping_the_Worldwide_Inventory_of_Heritage_Institutions
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

https://etherpad.wikimedia.org/p/Bootstrapping_the_Worldwide_Inventory_of_Heritage Notes]

Detta var en session om projektet Sum of All GLAMs som genomförs av Wiki Movement Brazil i samarbete med OpenGLAM CH. Vi bjöds in att co-hosta workshopen på grund av parallellerna till vårt projekt. Flera av deltagarna var medvetna om FindingGLAMs och ställde frågor om hur projekten skiljer sig åt.

Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 16 16
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 1 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 11 11
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Poster session (FindingGLAMs)

Datum
2019-08-17
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Poster_session/FindingGLAMs:_collecting_information_about_the_world%E2%80%99s_cultural_heritage_institutions
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi presenterade vår poster som är en översikt över projektet. Flera av deltagarna uttryckte bekantskap med projektet från våra tidigare programpunkter.
Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 16 16
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Strategic inclusion of library data on Wikidata – how one library’s decision to release their data keeps benefitting the Wikimedia community

Presentation
Videoinspelning.
Datum
2019-08-18
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Libraries/Strategic_inclusion_of_library_data_on_Wikidata_%E2%80%93_how_one_library%E2%80%99s_decision_to_release_their_data_keeps_benefitting_the_Wikimedia_community
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Notes

En presentation om vårt samarbete med Kungliga biblioteket, vilket fokuserade på vilka möjligheter för framtida arbete vi ser nu efter projektets slut. Bland anant hur biblioteksdata kan återanvändas på Wikipedia och hur vi tänker satsa mer på Wikipedia i vårt fortsatta arbete.


Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 38 38
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Pouring coastal water on Wikidata - Can we add more?

Presentation.
Videoinspelning.
Datum
2019-08-18
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Partnerships/Pouring_coastal_water_on_Wikidata_-_Can_we_add_more%3F
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Session om vårt samarbetsprojekt med SMHI. Sessionen hölls tillsammans med SMHI:s Josefina Algotsson som berättade om de vetenskapliga delarna, medan Alicia fokuserade på de tekniska aspekterna av att överföra miljödata till Wikidata. Vi tog även upp de problem som uppstod inom projektet och hur vi hanterat dem. Den efterföljande diskussionen rörde bl.a. huruvida kustvattenförekomster är tillräckligt relevanta för Wikidata (det kan bli svårt att säga när det gäller vetenskapliga data, men just kustvattenförekomster har ett externt ID och är väldefinierade i europeiska databaser, varför de platsar på Wikidata) samt skillnaden mellan kustvattenförekomster som administrativa enheter och de geografiska ytor de tillhör. Dokument med anteckningar

Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 15 15
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikidata & Wikibase for National Libraries meeting

Presentation om projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata i Wikidata
Datum
2019-08-19
Info-länk
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Related_activities/Wikidata_%26_Wikibase_for_National_Libraries_meeting
Vem
Axel Pettersson, Alicia Fagerving
Resultat

Möte med tema hur Wikidata och Wikibase kan användas i bibliotekssammanhang – både en översikt av vad som har gjorts hittills samt möjligheter för framtiden. Deltog både bibliotekspersonal från olika länder och wikimedianer engagerade i arbetet med öppna data, vilket möjliggjorde ett utbyte av erfarenheter och gav oss en tydligare bild av bibliotekens behov. Från vår sida höll vi en presentation om projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata.

Dokument med anteckningar

Global metrics    (T229223)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 29 29
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 1 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Digisam, seminarium - öppna kulturarv, Stockholm

2019-09-03 Digisam, Seminarium - Öppet kulturarv
Datum
2019-09-03
Info-länk
http://www.digisam.se/seminarium-oppet-kulturarv/
Vem
Axel Pettersson
Resultat
Presentation med fokus på Wikidata och licenser för 38 personer inom kulturarvssektorn. Bra respons på presentationen och många relevanta frågor om metadata och kopplingar till egna samlingar. Bra återkoppling från Riksarkivet till dagen om problematisk data, och förfrågningar om medverkan i kommande aktiviteter också.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 3 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 25 13 0 0 38
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Global MIL Week 2019 Feature Conference, Göteborg

Open library data as a foundation for increased MIL and for a more reliable Wikipedia
Datum
2019-09-24
Info-länk
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2019/featureconference
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi höll en presentation om 9 minuter om Kungliga Bibliotekets satsning på öppna data och dess relevans för Wikimediaprojekten. Wikipedias framträdande roll som kunskapsförmedlare i det moderna samhället betonades särskilt, likaså dess roll som verktyg för att utveckla medie- och informationskunnigheten och kritiskt tänkande hos allmänheten. Därefter deltog vi i en panel där vi fick frågor om hur Wikimediagemenskapen arbetar för att kvalitetssäkra Wikipedia samt om vår ställning gentemot länder där Wikipedia blockeras.
Global metrics    (T233389)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 70 70
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Hack for Heritage, Visby

Hack for Heritage 2019 workshop om Wikimedias resurser.
Datum
2019-10-04 – 2019-10-05
Info-länk
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/hack-for-heritage-2019/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Vi deltog med 2 programpunkter: en presentation på öppningsdagen, där samtliga deltagare samt organisatörer deltog, och en kort workshop om hur Wikimedias data fungerar. Presentationen hölls tillsammans med en representant från Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och handlade om hur man kommer åt deras data om arbetslivsmuseer på Wikidata.
Global metrics    (0)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 45 34 0 0 79
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikiNEM, Tartu, Estland

Datum
2019-10-04 -- 07
Info-länk
m:Wikimedia Northern Europe Meeting 2019
Vem
Axel (i sällskap med Audrey, Per och Sanja)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
32 deltagare, med en blandning av anställda vid chapters, funktionärer och volontärer. Diskussioner om gemensamma och individuella projekt och samarbeten mellan olika grupper. Lightning talk om Tools for partnerships samt info om kommande FindingGLAMs-kampanj. Bloggpost skriven av Sanja.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 24 0 0 32
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


CEE Meeting 2019, Belgrad, Serbien

Datum
2019-10-10 till 2019-10-14
Info-länk
m:Wikimedia CEE Meeting 2019
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Diskussioner om engagemang i FindingGLAMs, i hubben samt i WikiGap 2020. Målet var ett utökat deltagande från volontärer i regionen samt att bättre förstå deras specifika behov.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 6 0 0 12
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Copyright Bootcamp, Warszawa, Polen

Datum
2019-10-11 - 13
Info-länk
https://centrumcyfrowe.pl/bootcamp-form/
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tre dagars konferens om implementeringen av upphovsrättsdirektivet i svensk lagstiftning, med fokus dels på problemen artikel 17, dels på de artiklar som stärker möjligheterna för kulturarvsinstitutioner att bevara och digitalisera sitt kulturarv. Wikimedia Sverige fick möjlighet, som en av tre landsrepresentanter, att beskriva hur man har gått tillväga hittills för att påverka implementeringen och vad man kommer att göra framöver.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 16 21 0 0 37
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Offsite, Berlin

Datum
2019-10-23 - 15
Info-länk
Vem
André, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En dags co-working samt en dags offsite tillsamman med WMF och WMDE för att diskutera Verktyg för Partnerskap samt hur det kan dra nytta av det arbete som gjorts inom FindingGLAMs 2018. Anteckningarna från mötena är ej publika men återfinns på Drive.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 2 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 4 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 16 0 0 0 16
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikidataCon 2019, Berlin

Presentation om FindingGLAMs.
Presentation om lexem.
Datum
2019-10-25 – 2019-10-26
Info-länk
d:Wikidata:WikidataCon 2019
Vem
Alicia Fagerving, John Andersson
Resultat
Vi deltog med 2 programpunkter: en presentation om FindingGLAMs och en workshop om lexikografiska data på Wikidata. Presentationen bestod av en sammanfattning av vad vi uppnått inom projektet hittills samt våra planer för de nästkommande månaderna. Workshopen bestod av en sammanfattning av hur lexikografiska data på Wikidata är strukturerade samt vilka verktyg som finns för redigering och läsning.

Vi organiserade även två meetups, ett gällande FindingGLAMs-kampanjen samt ett om hur ett förbättrat verktygsbyggande är centralt för bättre partnerskap med olika organisationer.

Global metrics    (0)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 85 85
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Workshop på Europeiska kommissionen 2019, Bryssel

Introduktionspresentation till Wikimedia Sverige på Europeiska kommissionen den 10 december 2019.
Datum
2019-12-10
Info-länk
Vem
John Andersson
Resultat
En presentation hölls där för att introducera Wikimedia Sverige till de övriga organisationerna som deltog samt till Europeiska kommissionen som organiserat workshopen. Där presenterades även synpunkter på vad som är viktigt att tänka på vid det nya Horizon Europe samt Digital Europe finansieringen. John var personligen inbjuden till evenemanget.
Global metrics    (0)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 15 15
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


2018

K-samsök produktstrategiworkshop 1, Visby

Datum
2018-09-09 - 2018-09-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop ett av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 12 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Bridging Ages International Conference i Pretoria, Sydafrika

Datum
2018-09-11 - 2018-09-13
Info-länk
Vem
Ebbe
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En flyer om FindingGLAMs delades ut till samtliga deltagare. Därtill presenterades projektet av en keynote-talare.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 150 150
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


K-samsök produktstrategiworkshop 2, Visby

Datum
2018-09-17 - 2018-09-18
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 11 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


K-samsök produktstrategiworkshop 3, Stockholm

Datum
2018-10-09
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 13 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


GLAMTLV, Tel Aviv

Datum
2018-11-03 -- 05
Info-länk
GLAMTLV2018
Vem
John och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
GLAMWiki-konferens med 150 deltagare från många länder. Axel var med i en panel med alla deltagare som publik och pratade om FindinGLAMs, och en panel i ett av spåren och pratade om GLAM som sätt att nå ut till nya gemenskaper. Utöver det deltagande i möte med RAÄ/Albin Larsson om Wikidata Roundtripping och många samtal inom olika projekt. FindingGLAMs framhölls som ett av de mest intressanta projekten inom Wikimediarörelsen under 2018 av konferensens avslutningstalare för samtliga deltagare.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 150 150
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Samlingsforum 2018, Visby, Gotland

Datum
2018-11-22 – 2018-11-23
Info-länk
Link
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Temat för årets Samlingsforum löd "standarder inom samlingsförvaltning". Bland annat tillägnades ett track terminologiläran, vars innehåll även ansågs intressant för oss, därav deltagandet. I föredraget "Om terminologi och klassifikation i samlingsförvaltningen" togs upp vikten av enhetlig och standardiserad terminologi för en tillgänglig, sökbar och användbar museisamling. Kulturnav och Wikidata nämndes som exempel på samarbetsprojekt som kan användas för att standardisera en GLAM-institutions terminologi. I workshopen "Arkeologiska fynd, från fält till samling till kunskap" berördes frågor kring hur man gör arkeologisk fynddata mer tilgänglig. Bland faktorer som nämndes var öppna data, välstrukturerad och riklig metadata, beständiga identifierare och tydliga licenser.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 10 10
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Arbetarrörelsens historiearkiv, Uppsala

Datum
2018-11-19
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med arbetsgrupp om möjlighet att bidra med kunskap och samlingar till Wikimediaprojekten. Gruppen har biografier och inspelningar från arbetarrörelsen i Uppsala sen länge tillbaka och vill bidra med det i den mån det går.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Europeana AGM, Wien, Österrike

Datum
2018-12-05
Info-länk
https://pro.europeana.eu/event/europeana-network-association-agm-2018
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på Europeanas årsmöte. De står för kostnaderna för resa och detta var en möjlighet att samtala och nätverka med GLAM-experter från hela Europa för att knyta dem till projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 3 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Tekniska museet

Uppladdning av 558 fotografier.

Commons: commons:Category:Media contributed by Tekniska museet: 2020-02 (558 bilder) Wikidata: QUERY

Resultatrapport, framtagen i juni 2020: commons:File:Tekniska museet och WMSE – Resultatrapport Curman.pdf

Global metrics    (T243196)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 558 558 0 1116


Archives Portal Europe

Rapport från samarbetet.

Uppladdning av ids och data om arkivinstitutioner i Europa.

Query: Alla items med Archives Portal Europe ID.

Global metrics    (T227443)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 6869 0 6869


Fataburen

Metadata och inskannade artiklar.

QUERY: alla items för editions och artiklar

Commons: commons:Category:Files from Nordiska museet: 2019-10

Proof of concept artikel på Wikisource: wikisource:sv:Fataburen/1919/Gustaf Retzius som etnograf

Global metrics    (T233005)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 1 1 5 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 204 2146 1 2351


Public Libraries Survey 2017

Bibliotekssystem och bibliotek i U.S.A.

Global metrics    (T234307)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 21031 0 21031


Library Location Data

Bibliotek i ett antal länder i Afrika.

Global metrics    (T233902)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 660 0 660


UNESCO Archives

100 högupplösta fotografiska bilder (2 filer per bild, fram och bak) från Unesco Archives.

Category:Media_files_produced_by_UNESCO:_2019-09

Global metrics    (T231992)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 200 0 0 200


Musikverket – audio och bilder

Category:Media contributed by the Swedish Performing Arts Agency: 2019-05

Category:Media contributed by the Swedish Performing Arts Agency: 2019-04

Global metrics    (T219996)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 167 0 0 167


NFR:s lista med arkivinstitutioner

Dataset med organisationer med koppling till Nationella fotografregistret (NFR) - Fotografer verksamma i Sverige.

Global metrics    (T217763)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 427 0 427


Hembygdsförbund och -föreningar

Förteckning över Sveriges hembygdsföreningar (ca. 2000) från Sveriges Hembygdsförbund.

Global metrics    (T216699)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2054 0 2054

Libris biblioteksdatabas

Bibliotek i Sverige (från Kungliga biblioteket)

Global metrics    (T216379)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2432 0 2432

ISIL List of Japan

Bibliotek i Japan. Förteckning från National Diet Library (public domain).

Global metrics    (T216687)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 4978 0 4978Övrigt

Referenser