Projekt:FindingGLAMs 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för FindingGLAMs 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personer var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande (där eventet inte organiseras av oss) kan räknas beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterade spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation räknas som "Audience members".

Evenemang

2019

Biblioteksutveckling, Region Örebro

2019-02-05 Biblioteksinspiration Örebro
Datum
2019-02-05
Info-länk
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/kalenderhallare/Intro-Medie-och-informationskunskap-MIK-for-bibliotekspersonal/
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och diskussion under utbildningsdag för bibliotekarier inom Region Örebro. Alla bibliotek var stängda så att alla kunde närvara. Information och inspiration om Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons, samt FindingGLAMs, #1lib1ref och andra projekt. Stort intresse från närvarande att både komma igång med redigerande själva samt att förstå bättre för att kunna förmedla kunskap och förståelse om Wikipedia och Wikimediaprojekten till besökare. En deltagare blev intresserad av Wikipedialäger och tänkte anmäla sig dit.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 78 16 0 0 94
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

UNESCO Mobile Learning Week, Paris

Datum
2019-03-03 till 2019-03-07
Info-länk
Vem
John & Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi hade ett utställarbord som var mycket populärt. Där delade vi bl.a. ut information om FindingGLAMs och Wikispeech. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa andra Wikimedianer och UNESCO-personal.

Vi hade möten med UNESCO Archive om ett formellt samarbete inom ramen för FindingGLAMs (vilket vi kommer att inleda), den svenska UNESCO-delegationen om hur vi kontaktar delegationer om dataset (vi kommer att genomföra ett evenemang i maj), med chefen för internationella året för minoritetsspråk (bl.a. om involvering i Wikimania, men också många andra aktiviteter).

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 50 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

CC Summit 2019, Lissabon

Datum
2019-05-09 till 2019-05-11
Info-länk
https://summit.creativecommons.org/
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på Creative Commons årliga konferens, CC Summit, för första gången. Konferensen har cirka 400 deltagare och jag var där för att diskutera med enskilda individer och de och lära.

Målet var att bättre förstå det arbete Creative Commons gör globalt; hitta möjliga samarbeten; samt att se till att göra dem medvetna om att konferensen Wikimania sker och bjuda in dem att delta. Därtill var ett mycket viktig orsak till deltagandet att se och lära hur de organiserar sin årliga konferens, detta då de har en liknande gemenskap som Wikimedia-rörelsen och bra idéer kan överföras till Wikimania och mindre bra lösningar kan undvikas.

Jag hade även ett flertal möten med representanter från Wikimedia-rörelsen och kom på plats överens med Wikimedia Deutschland om deras personals involvering i förberedelserna av Wikimania samt med Wikimedia Foundation om hur hackathonet kan få en tydlig koppling till FindingGLAMs.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 20 0 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Wikimedia Hackathon 2019, Prague

Wikimedia Hackathon 2019 FindingGLAMs
Datum
Info-länk
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Global metrics    (gfsdgs)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants adf 0 0 0 Fel i uttryck: Okänt ord "adf".
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

2018

K-samsök produktstrategiworkshop 1, Visby

Datum
2018-09-09 - 2018-09-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop ett av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 12 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Bridging Ages International Conference i Pretoria, Sydafrika

Datum
2018-09-11 - 2018-09-13
Info-länk
Vem
Ebbe
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En flyer om FindingGLAMs delades ut till samtliga deltagare. Därtill presenterades projektet av en keynote-talare.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 150 150
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 1, Visby

Datum
2018-09-09 - 2018-09-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop ett av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 12 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 2, Visby

Datum
2018-09-17 - 2018-09-18
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 11 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 2, Visby

Datum
2018-09-17 - 2018-09-18
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 6 11 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

K-samsök produktstrategiworkshop 3, Stockholm

Datum
2018-10-09
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop två av tre med inbjudna från GLAM-sektorn och RAÄ för att utveckla samsök och motsvarande tjänster.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 13 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

GLAMTLV, Tel Aviv

Datum
2018-11-03 -- 05
Info-länk
GLAMTLV2018
Vem
John och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
GLAMWiki-konferens med 150 deltagare från många länder. Axel var med i en panel med alla deltagare som publik och pratade om FindinGLAMs, och en panel i ett av spåren och pratade om GLAM som sätt att nå ut till nya gemenskaper. Utöver det deltagande i möte med RAÄ/Albin Larsson om Wikidata Roundtripping och många samtal inom olika projekt. FindingGLAMs framhölls som ett av de mest intressanta projekten inom Wikimediarörelsen under 2018 av konferensens avslutningstalare för samtliga deltagare.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 150 150
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Samlingsforum 2018, Visby, Gotland

Datum
2018-11-22 – 2018-11-23
Info-länk
Link
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Temat för årets Samlingsforum löd "standarder inom samlingsförvaltning". Bland annat tillägnades ett track terminologiläran, vars innehåll även ansågs intressant för oss, därav deltagandet. I föredraget "Om terminologi och klassifikation i samlingsförvaltningen" togs upp vikten av enhetlig och standardiserad terminologi för en tillgänglig, sökbar och användbar museisamling. Kulturnav och Wikidata nämndes som exempel på samarbetsprojekt som kan användas för att standardisera en GLAM-institutions terminologi. I workshopen "Arkeologiska fynd, från fält till samling till kunskap" berördes frågor kring hur man gör arkeologisk fynddata mer tilgänglig. Bland faktorer som nämndes var öppna data, välstrukturerad och riklig metadata, beständiga identifierare och tydliga licenser.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 10 10
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Arbetarrörelsens historiearkiv, Uppsala

Datum
2018-11-19
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med arbetsgrupp om möjlighet att bidra med kunskap och samlingar till Wikimediaprojekten. Gruppen har biografier och inspelningar från arbetarrörelsen i Uppsala sen länge tillbaka och vill bidra med det i den mån det går.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Europeana AGM, Wien, Österrike

Datum
2018-12-05
Info-länk
https://pro.europeana.eu/event/europeana-network-association-agm-2018
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på Europeanas årsmöte. De står för kostnaderna för resa och detta var en möjlighet att samtala och nätverka med GLAM-experter från hela Europa för att knyta dem till projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 3 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Musikverket – audio och bilder

Category:Media contributed by the Swedish Performing Arts Agency: 2019-05

Category:Media contributed by the Swedish Performing Arts Agency: 2019-04

Global metrics    (T219996)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 167 0 0 167

NFR:s lista med arkivinstitutioner

Dataset med organisationer med koppling till Nationella fotografregistret (NFR) - Fotografer verksamma i Sverige.

Global metrics    (T217763)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 427 0 427

Hembygdsförbund och -föreningar

Förteckning över Sveriges hembygdsföreningar (ca. 2000) från Sveriges Hembygdsförbund.

Global metrics    (T216699)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2054 0 2054

Libris biblioteksdatabas

Bibliotek i Sverige (från Kungliga biblioteket)

Global metrics    (T216379)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2432 0 2432

ISIL List of Japan

Bibliotek i Japan. Förteckning från National Diet Library (public domain).

Global metrics    (T216687)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 4978 0 4978


Övrigt

Referenser