Projekt:GLAM 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Det kontinuerliga arbetet fortsätter och stödjer föreningens vision. Arbetet med arkiv, bibliotek och museer är väl etablerat och fördelarna med samarbete fortsätter att sprida sig i sektorn. Vi har en unik position som öppen, fri och demokratisk plattform.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Statistik från Wikimedias plattformar redovisas i rapporten för digitala besök från Riksförbundet Sveriges museer. Det är en ett positivt sätt att synas för våra samarbetsparter.
  • Deltagande i International Museum Day 2022 gav en naturlig och tydlig bekräftelse på att vi arbetar globalt.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det är ett projekt som ofta ligger nära andra projekt i ett symbiotiskt samarbete så det finns alltid mer arbete att göra.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Återanvändande av mallar och struktur fungerar bra
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Budgeten är förhållandevis liten men just närheten till andra projekt gör att det finns synergier.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Både tidplan och budget blev högre än planerat. Det är förhållandevis enkelt att omfördela tid och budget så utfallet för alla projekt blir bra.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Man kan införa införa hårdare avslut och välja bort delprojekt om budgeten inte går att utöka.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Det finns nästan obegränsat med arbete för arkiv, bibliotek och museer då mycket av materialet ännu inte är digitaliserat. Det här ger många möjligheter till nya och fortsatta projekt vilket vi kan arbeta vidare med.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Vi kan arbeta mer globalt och med närmare samarbete med internationella organisationer. Många svenska institutioner drar, av naturliga skäl, gränsen vid Sverige. Vi kan kan fungera både som möjliggörare och omvärldsbevakare.