Projekt:GLAM 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för GLAM 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Musikverket workshop, Stockholm

Datum
2022-12-07
Info-länk
Skrivstugesida, Dashboard
Vem
Axel, Alicia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Statistiken i dashboarden är lite överdriven då en deltagares uppladdningar till Commons och wikidata är med.
Resultat
Workshop med tema nyckelharpor som en del av Alicias WiR på Musikverket och de uppladdningar av bilder, inspelningar och data som görs. Flera deltagare från Musikverket, men även fyra från andra håll uppdaterade artiklar och la in nyuppladdade bilder och inspelningar i artiklar.
Core metrics    (T320918)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 8 8
Number of editors 0 0 0 7 7
Number of organizers 0 2 1 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 46 0 0 0[1] 46
  1. 751 uppladdningar enligt dashboarden, men dessa ingår i CM för uppladdningar.


Kvinnor och arkitektur III, Stockholm

Datum
2022-12-06
Info-länk
Skrivstugesida, Dashboard, FB-evenemang
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Statistiken i dashboarden är svår att följa då några deltagare är väldigt aktiva även mellan skrivstugorna.
Resultat
Tredje i en serie om tre skrivstugor tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska och ArkDes, som ett resultat av tidigare diskussioner och aktiviteter tillsammans. Nu även bestämt att det blir en fortsättning i vår med skrivstugor 7/2, 7/3 och 18/4. Skrivstugorna hålls på ArkDes, och utöver skrivande är det även korta presentationer av personer och föremål från samlingarna. Flera deltagare från ArkDes men även från andra museer och deltagare inte kopplade till museivärlden. Flera nya artiklar skapades.
Core metrics    (T320918)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 7 7
Number of organizers 3 2 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 10 0 3 0 13


Kvinnor och arkitektur II, Stockholm

Datum
2022-11-15
Info-länk
Skrivstugesida, Dashboard, FB-evenemang
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Andra i en serie om tre skrivstugor tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska och ArkDes, som ett resultat av tidigare diskussioner och aktiviteter tillsammans. Skrivstugorna hålls på ArkDes, och utöver skrivande är det även korta presentationer av personer och föremål från samlingarna. Flera deltagare från ArkDes men även från andra museer och deltagare inte kopplade till museivärlden. Flera nya artiklar skapades.
Core metrics    (T320918)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 7 7
Number of editors 0 0 0 6 6
Number of organizers 2 2 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 9 0 0 0 9


Kvinnor och arkitektur I, Stockholm

Datum
2022-10-18
Info-länk
Skrivstugesida, Dashboard, FB-evenemang
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Få deltagare trots att inbjudningar skickats till många partners, ökad insats inför kommande två skrivstugor.
Resultat
Serie om tre skrivstugor tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska och ArkDes, som ett resultat av tidigare diskussioner och aktiviteter tillsammans. Skrivstugorna hålls på ArkDes, och utöver skrivande är det även korta presentationer av personer och föremål från samlingarna. Dålig uppslutning på första skrivstugan, men till kommande tillfällen (15/11 och 6/12) kommer fler inbjudningar till intressanta parter att skickas ut.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 5 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[1] 0 0 0 0
  1. Deltagarna lyssnade på presentationer, men redigerade ingenting.

SCB Användarrådet för kommunikation 2

Datum
2022-09-19
Vem
Alicia Fagerving
Infolänk
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-kommunikation/
Resultat

Andra sammanträde av SCB:s användarråd för kommunikation där WMSE finns representerat. Relevanta ämnen för vår verksamhet var: 1. En översikt av databasen Kolada som innehåller många statistiksiffror om Sveriges kommuner och landsting, samt 2. SCB:s satsning på statistical literacy inom skolan genom samarbete med andra plattformar, däribland genom att använda sig av Wikimediaprojekten för att både synliggöra sitt uppdrag i samhället och öka projektens tillförlitlighet.

Core metrics    (T317029)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 5 0 0 12
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Stockholms kvinnohistoriska, Stockholm

Datum
2022-05-17
Vem
Axel
Infolänk
Resultat
Inledande utbildning i vad Wikimediarörelsen är och hur den fungerar samt grunderna i Wikipedia och Commons för personal på Stockholms kvinnohistoriska då de planerar att starta återkommande publika skrivstugor i Stockholm.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 2 0 0 0 2
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 1 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[1] 1 0 0 1
  1. Bra intresse under presentationen och många frågor gjorde att vi inte hann redigera.

International Museum Day 2022

Datum
2022-05-04 – 2022-05-28
Vem
Tore
Infolänk
Vi deltog som aktiv part i International Museum Day 2022. Läs mer på bloggposten. och vi bjöd in till tävlingen via delning i sociala medier, så som Twitter och FaceBook.
Resultat
En Dashboard finns för de som redigerade på svenska sidor och en samlad tabell för vinnare och resultat globalt.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 28 28
Number of editors 0 0 0 28 28
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 306 974 0 1280


Curman-workshop, Tekniska museet, Stockholm

Datum
2022-04-25
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop för att inspirera personal på museet i att rätta inrapporterade felanmälningar på bilder samt att få in bilder i artiklar på olika språk.
Core metrics    (T260035)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 4 4
Number of editors 0 0 0 4 4
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 3 1 0 0 4


Wikimedia och Riksarkivet, online

Datum
2022-04-08, 2022-04-20, 2022-04-28
Vem
Axel, Alicia
Infolänk
Wikipedia
Resultat
Utbildning i tre delar om Wikimediaplattformarna: 1. Wikipedia (Axel), 2. Wikimedia Commons (Axel), 3. Wikidata (Alicia). Grundläggande nivå, tanken var att introducera deltagarna till plattformarna och ge dem verktyg för att själva börja redigera och lära sig mer inom sina intresseområden. Kursen på Outreach Dashboard.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 9 9
Number of editors 0 0 0 6 6
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 15 12 26 0 53


Wikimedia och Hembygden, online

Wikimedia och Hembygden (PDF)
Datum
2022-04-07
Info-länk
Inbjudning och anmälan
Vem
Axel Pettersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och demonstration av Wikipedia för medlemmar till Sveriges hembygdsförbund, inklusive reklam för Wikipediadagen. Några deltagare var aktiva inom Wikimedia X och redigerade där.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 26 26
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Stadsmuseet i Stockholm, Stockholm

Datum
2022-04-06
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel Pettersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop som uppföljning till tidigare presentation om Wikipedia. Genomgång av hur Wikipedia och Wikimedia fungerar samt grundläggande redigering och uppladdning av bilder.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 0 0 0 7
Number of editors 6 0 0 0 6
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 22 2 0 0 24


Folk och kultur, Online

Möt Sörmlands första WiR, Folk och Kultur 2022
Datum
2022-02-10
Info-länk
Program, torsdag 14.30
Vem
Axel Pettersson, Sofie Jansson (som WiR för Region Sörmland)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och panel med Larissa Borck, Victoria Lagerkvist, Sofie Jansson samt Axel Pettersson. Inskickade filmer från Aron Ambrosiani, Nordiska museet samt Gustav Lundin, Sätra Brunnsmuseum.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 43 43
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 5 3 0 0 8
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar. Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Musikverket, uppladdningar som Wikimedian in Residence

Core metrics    (T318551)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 6201 50 0 6251


Massuppmärkning av Riksarkivets vapensköldar

Detta var en tidigare efterfrågad insats för att förtydliga de användningsbegränsningar som finns kring Riksarkivets vapen (och alla svenska vapen egentligen) genom att märka bilderna med strukturerad data som anger användningsbegränsningarna.

Core metrics    (T248670)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 338 3 0 341


Övrigt

Referenser