Projekt:Innehållspartner 2024/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Innehållspartner 2024.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Museernas Vårmöte, Karlstad

Datum
2024-04-24
Vem
Alicia Fagerving
Länk
https://sverigesmuseer.se/varmoten/varmotet-2024/
Resultat

Tillsammans med Nordiska museet hade vi en presentation om projektet Bildminnen. Konferensens tema var Tänk globalt, agera lokalt, en kontext i vilken vårt arbete med svenska kulturarvssamlingar på Wikimediaplattformarna passade mycket bra. Presentationen fokuserade på Wikimediaplattformarnas potential för crowdsourcing, med den tillgång till internationell volontärkraft och expertis de erbjuder. Dessutom framhävde vi att materialet på Wikimediaplattformarna kommer att engagera användarna i en lång tid framöver, även efter att själva projektet tagit slut.

Under hela dagen besvarade vi dessutom informella frågor om Wikipedia och vårt arbete som förening.

Core metrics    (T355137)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 27 27
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 1 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


SCB:s Användarråd för Kommunikation, Solna

Datum
2024-04-12
Vem
Alicia Fagerving
Länk
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-kommunikation/
Resultat

Årets första möte med användarrådet fokuserade på artificiell intelligens och särskilt dess potential och utmaningar när det gäller spridning av korrekt information till allmänheten. SCB bedriver aktiv bevakning inom området. Från vår sida bidrog vi med insikter om AI:s betydelse för Wikipedia, både när det gäller läsarna (om de använder sig av en AI-chatt för att få information som ursprungligen kommer från Wikipedia så väljer de bort att besöka Wikipedia, och uppslagsverket går miste om besökare som potentiellt skulle kunna bli redigerare) och skribenterna (det är svårt för den frivilliga gemenskapen att granska allt innehåll som potentiellt kan vara genererat av AI). Även aspekter som upphovsrätt och AI-modifierade och genererade bilder berördes.

Core metrics    (T361687)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 9 9
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Seminarium 100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Presentationen
Datum
2024-04-09
Info-länk
https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/aktuellt/100-000-bildminnen/seminarium/
Vem
André, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
inga
Resultat
Under ett halvdagsseminarium organiserat av Nordiska museet presenterade WMSE, tillsammans med Nordiska museet, KulturIT och andra med koppling till projektet 100 000 Bildminnen, resultaten, processen och lärdomarna från projektet för en publik huvudsakligen bestående av yrkesverksamma inom kulturarvssektorn. Dagen mottogs väl och det kom många intressanta frågor i pausen. WMSEs punkter i programmet omfattade:
 • John gav en introduktion till WMSE och vår roll i projektet
 • André gav tillsammans med KulturIT en presentation om den delen av projektet som fokuserar på Tillgängliggörande och Medskapande.
 • André deltog i ett panelsamtal.
 • Tillsammans med styresman för Nordiska museet samt direktör för KulturIT lanserade John de digitaliserade bilderna.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 92 92
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2[1]
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Metadataskrivstuga 100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Datum
2024-04-09
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/Nordiska museet, storsläpp 100 000 bildminnen
Vem
André, Axel, Anna
Upplevda problem/svårigheter/buggar

Det var svårt att få deltagare till skrivstugan. Vi var i kontakt med flera intresseföreningar med expertkunskap men med undantag av SLU kunde ingen av dessa slutligen delta. Det var även förvånande litet intresse från Wikimediagemenskapen.

Resultat
På eftermiddagen, efter seminariet hölls en metadataskrivstuga i Nordiska museets bibliotek, med fokus på att berika bilderna inom projektet med ytterligare data. Deltog gjorde bland andra:
 • Två tidigare medarbetare till K.W. Gullers som kunde ge ytterligare detaljer kring hans material. En av dessa deltagare hade även egna bilder representerade i det tillgängliggjorda materialet. WMSE-personal förde sedan in informationen på Wikimediaplattformarna.
 • Två personer vid SLU som tidigare berikat delar av materialet men som inom ramen för skrivstugan gavs kunskapen och verktygen att lägga in bilder på Wikidata, i Wikipediaartiklar, kategorisera bilder samt lägga till överskrifter och bildtexter till dessa.
 • Två anställda vid Nordiska museet som varit engagerade i projektet.
 • Två Wikimedianer med kopplingar till GLAM-institutioner.

Representanter från Nordiska museet deltog också och visade bland annat några av de original som digitaliserats i projektet.

Core metrics    (T359507)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 12 12
Number of editors 0 0 0 6 6
Number of organizers 3 3 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 7 425 6 0 438


Kulturhistoria som gymnasiearbete, Stockholm

Datum
2024
Info-länk
Projektsida, Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Fortsättning på gymnasiearbetesprojektet läsåret 23/24. Gott resultat med engagerade studenter. Enskilda gymnasiet vill gärna fortsätta även nästa läsår.
Core metrics    (T345603)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 34 34
Number of editors 0 0 0 34 34
Number of organizers 3 3 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 76 52 0 0 128


Wikidatautbildning Norrbottens museum 2

Datum
2024-05-07
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Anteckningar

Utbildning beställd av Norrbottens museum, i vilken även personal från Silvermuseet och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum deltog.

Detta var den andra träffen i en serie om tre. Efter den första workshopen i februari fick deltagarna i uppgift att självständigt träna på att redigera Wikidata, vilket de redovisade.

Utbildningsdagen inleddes med en genomgång av de tidigare förvärvade kunskaperna. Därefter fortsatte den med ett praktiskt och interaktivt upplägg, vilket fungerade förvånansvärt bra med tanke på den digitala formen, tack vare deltagarnas nyfikenhet och gedigna förberedelse. Vi utgick från deltagarnas frågor och funderingar samt det arbete de hade gjort de senaste månaderna. Frågorna gav en naturlig språngbräda till att undersöka vissa aspekter av Wikidata i detalj, samt redigera flera olika typer av objekt tillsammans. Bland annat gick vi igenom:

 • Hur man redigerar etiketter och beskrivningar på olika språk
 • Vad man kan hitta i användarens inställningar / vilka gadgets som är bra att slå på
 • Hur vet man vilka properties som finns till buds för olika typer av objekt
 • Hur processen att skapa en ny property fungerar
 • Källor och referenser, arkivlänkar
 • Arbeta med koordinater
 • Navigera i användarbidrag och historik
 • Relationen mellan Wikimedia Commons och Wikidata
 • Användarroller, administratörer, radering av objekt
 • Information från Wikidata på Wikipedia
 • Framtida möjligheter att använda information från Wikidata med Abstract Wikipedia, AI m.m.
 • Försiktigthet när man arbetar med känsliga personuppgifter, såsom etnicitet
Core metrics    (T363796)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 5 5
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 25 0 25


Wikidatautbildning Norrbottens museum, Luleå

Datum
2024-02-20
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

SlidesGemensamma anteckningar

Utbildning beställd av Norrbottens museum, i vilken även personal från Silvermuseet och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum deltog.

Detta var den första träffen av tre som är inplanerade. Målet var att introducera personalen till Wikidata och OpenRefine, så att de kan skaffa sig en uppfattning om vilka möjligheter som finns och sedan kunna planera hur de vill arbeta med länkade öppna kulturarvsdata på sina respektiva institutioner.

Eftersom förkunskaperna var varierade började vi med en generell introduktion till Wikimediaplattformarna. Detta gav oss möjlighet att diskutera flera trådar inte direkt kopplade till Wikidata, såsom bilduppladdningar, crowdsourcing, skrivstugor, ursprungsfolkens representation på plattformarna samt projektet Kulturhistoria som gymnasiearbete. Deltagarna var mycket nyfikna på de olika sätten att involvera sig på plattformarna. När det gäller utbildningens huvudsakliga tema gick vi igenom hur data på Wikidata är strukturerad, hur man redigerar och skapar nya objekt, SPARQL och datastädning med OpenRefine.

Core metrics    (T354827)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Arbetsamkurs, Stockholm

Datum
2024-02-08
Info-länk
Kurssida, dashboard, Infoblad (PDF)
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Bra kurs med intresserade och väl förberedda deltagare. Några hade varit med tidigare men de flesta var nya. Redigeringar gjordes både på användarsidor, i sandlådor och artiklar, och några deltagare laddade upp bilder till Commons.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 28 5 0 0 33


Wikimedian in Residence för SMTM, via Teams

Datum
2024-01-18
Info-länk
Statens Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM)
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Informationsmöte för anställda vid SMTM om möjligheter med en Wikimedian in Residence (WiR) på plats hos de olika museerna. De arbetar med sin digitala strategi och en WiR är påtänkt i planeringen. SMTM ska återkomma om det finns intresse. Information om plattformarna, tjänster, licenser och upphovsrätt. En WiR kan bidra på flera sätt så ett eventuellt tydligare förslag skulle möjligen kunna underlätta ett beslut från deras sida. Ingen redigering.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 16 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Bildminnen, kompletterande uppladdningar 2024

Uppladdning av flera tusen bilder i förberedelse för aprils releaseevent och skrivstuga:

Filanvändning (i huvudnamnrymnden)

Core metrics    (T359565)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 9 9
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 7044 0 0 7044


Övrigt

Referenser

 1. Avgränsat till WMSEs deltagande då Nordiska museet organiserade själva eventet.