Projekt:Innehållspartner 2024/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Innehållspartner 2024.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Seminarium 100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Datum
2024-04-09
Info-länk
https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/aktuellt/100-000-bildminnen/seminarium/
Vem
André, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
inga
Resultat
Under en halvdagsseminarium organsierad av Nordiska museet presenterade WMSE, tillsammans med Nordiska museet, KulturIT och andra med koppling till projektet 100 000 Bildminnen resultaten, processen och lärdomarna från projektet för en publik huvudsakligen bestående av yrkesverksamma inom kulturarvssektorn. Dagen mottogs väl och det kom många intressanta frågor i pausen. WMSEs punkter i programmet omfattade.
  • John gav en introduktion till WMSE och vår roll i projektet
  • André gav tillsammans med KulturIT en presentation om den delen av projektet som fokuserar på Tillgängliggörande och Medskapande.
  • André deltog i ett panelsamtal.
  • Tillsammans med styresman för Nordiska samt direktör för KulturIT lanserade John de digitaliserade bilderna.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 92 92
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2[1]
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Metadataskrivstuga 100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Datum
2024-04-09
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/Nordiska museet, storsläpp 100 000 bildminnen
Vem
André, Axel, Anna
Upplevda problem/svårigheter/buggar

Det var svårt att få deltagare till skrivstugan. Vi var i kontakt med flera intresseföreningar med expert kunskap men med undantag av SLU kunde ingen av dessa slutligen delta. Det var även förvånande litet intresse från Wikimediagemenskapen.

Resultat
På eftermiddagen, efter seminariet hölls en metadataskrivstuga i Nordiska museets bibliotek, med fokus på att berika bilderna inom projektet med ytterligare data. Deltog gjorde bland annat:
  • Två tidigare medarbetare till K.W. Gullers som kunde ge ytterligare detaljer kring hans material. En av dessa deltagare hade även egna bilder representerade i det tillgängliggjorda materialet. WMSE-personal förde sedan in informationen på Wikimediaplattformarna.
  • Två personer vid SLU som tidigare berikat delar av materialet men som inom ramen för skrivstugan gavs kunskapen och verktygen att lägga in bilder på Wikidata, i Wikipediaartiklar, kategorisera bilder samt lägga till captions på dess.
  • Två anställda vid Nordiska museet som varit engagerade i projektet.
  • Två Wikimedianer med kopplingar till GLAM-institutioner.

Representanter från Nordiska museet deltog också och visade bl.a. några av de original som digitaliserats i projektet.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 3 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasiearbete, Stockholm

Datum
2024
Info-länk
Projektsida, Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Fortsättning på gymnasiearbetesprojektet läsåret 23/24. Gott resultat med engagerade studenter. Enskilda gymnasiet vill gärna fortsätta även nästa läsår.
Core metrics    (T345603)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 34 34
Number of editors 0 0 0 34 34
Number of organizers 3 3 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 76 52 0 0 128


Wikidatautbildning Norrbottens museum, Luleå

Datum
2024-02-20
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

SlidesGemensamma anteckningar

Utbildning beställd av Norrbottens museum, i vilken deltog även personal från Silvermuseet och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Detta var den första träffen av tre som är inplanerade. Målet var att introducera personalen till Wikidata och OpenRefine, så att de kan skaffa sig en uppfattning om vilka möjligheter som finns och sedan kunna planera hur de vill arbeta med länkade öppna kulturarvsdata på sina respektiva institutioner.

Eftersom förkunskaperna var varierade började vi med en generell introduktion till Wikimediaplattformarna. Detta gav oss möjlighet att diskutera flera trådar inte direkt kopplade till Wikidata, som bilduppladdningar, crowdsourcing, skrivstugor, ursprungsfolkens representation på plattformarna samt projektet Kulturhistoria som gymnasiearbete. Deltagarna var mycket nyfikna på de olika sätten att involvera sig på plattformarna. När det gäller utbildningens huvudsakliga tema gick vi igenom hur data på Wikidata är strukturerad, hur man redigerar och skapar nya objekt, SPARQL och datastädning med OpenRefine.

Core metrics    (T354827)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Arbetsamkurs, Stockholm

Datum
2024-02-08
Info-länk
Kurssida, dashboard, Infoblad (PDF)
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Bra kurs med intresserade och väl förberedda deltagare. Några hade varit med tidigare men de flesta var nya. Redigeringar gjordes både på användarsidor, i sandlådor och artiklar och några laddade upp bilder till Commons.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 28 5 0 0 33


Wikimedian in Residence för SMTM, via Teams

Datum
2024-01-18
Info-länk
Statens Maritima och Transporthistoriska museer
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Informationsmöte för anställda vid SMTM om möjligheter med en Wikimedian in Residence på plats hos de olika museerna. De arbetar med sin digitala strategi och en WiR är påtänkt i planeringen. SMTM ska återkomma om det finns intresse. Information om plattformarna, tjänster, licenser och upphovsrätt. En WiR kan bidra på flera sätt så ett eventuellt tydligare förslag skulle möjligen kunna underlätta ett beslut på deras sida. Ingen redigering.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 16 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Bildminnen, kompletterande uppladdningar 2024

Uppladdning av flera tusen bilder i förberedelse för aprils releaseevent och skrivstuga:

Filanvändning (i huvudnamnrymnden)

Samt uppdelat på fotograf:

Övrigt

Referenser

  1. Avgränsat till WMSEs deltagande då Nordiska organiserade själva eventet.