Verksamhetsberättelse 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Om Wikimedia Sverige

Föreningens nya logo som infördes under 2017.
Föreningens nya logo som infördes under 2017.

Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Det gör vi främst genom att ge stöd till Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen bildades 2007 och är en av ett drygt fyrtiotal liknande organisationer runt om i världen som är erkända chapters till stiftelsen Wikimedia Foundation. Vi är dock en juridiskt och praktiskt självständig organisation.

Wikimedia Sverige samarbetar med många olika aktörer, bland annat gemenskaperna med frivilliga bidragsgivare på Wikimedia-projekten samt med GLAM-sektorn (gallerier, bibliotek, arkiv och museum), utbildningssektorn (universitet, gymnasium och grundskola) och statliga myndigheter (till exempel Riksantikvarieämbetet). Vi samarbetar även med andra organisationer i Sverige som är för fritt innehåll och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Introduktion

Detta var ett av de mest intensiva år vi har haft, med ett stort antal aktiviteter och några stora motgångar. Vi fortsatte med våra fyra programområden, Tillgång, Användning, Gemenskap samt Möjliggörande, vilka utvecklades 2016.

Några av de viktigaste aktiviteterna under året var:

 • Vi har skapat mer än 350 000 informationsrika objekt på Wikidata om kulturarv samt laddat upp omkring 200 000 bilder.
 • Vi lanserade en alfaversion av vårt nya Wikispeech-tillägg på Wikimedia Cloud Services.
 • Vi organiserade en fotoutställning tillsammans med UNESCO och Wikimedia Italia och gick med som formell partner i # Unite4Heritage-initiativet.
 • Vi organiserade den första Wikipedia-dagen med stor framgång.
 • Wiki Loves Earth organiserades för första gången i Sverige.
 • Vi organiserade vår första internationella konferens, Wikimedia Diversity Conference 2017.
 • Vi är hedrade att vårt arbete erkändes med tre priser under året: Årets pedagogiska pris, Ann-Marie Lunds encyklopedipris och Open Knowledge Awards for Best Civil Society.

Vi har sett ett antal förändringar i vår organisationsstruktur. I maj lämnade Anna Troberg posten som verkställande direktör och ersattes av John Andersson, tidigare operativ chef. Vi anställde en ny kommunikationsexpert, Gitta Wilén, och tecknade avtal för två nya konsulter, Paweł Marynowski och John Cummings. Vi lanserade även ett projekt som fokuserade enbart på WiR (Wikipedian in Residence), med tre WiR-positioner genomförda och en fjärde, femte och sjätte planerad till 2018. Vi tillbringade betydande tid på att förbereda oss inför Dataskyddsförordningen (GDPR), för vilka förberedelserna måste vara slutförda i maj 2018. Vidare etablerade vi nya rutiner med vår nya administrativa och finansiella tjänsteleverantör OP Administration AB. Vi har också bytt vår revisor till Maria Jalkenäs från Grant Thornton, där vi har ett fast pris för de kommande fyra åren. Sedan har vi tecknat avtal med en resebyrå specialiserad på resor till ideella organisationer (med reducerade priser från flygbolagen). Detta är åtgärder som med tiden kommer att bidra till både minskade kostnader såväl som minskad administration.

Två nya styrelseledamöter, Sofie Jansson och Erik Åström, har valts in i styrelsen, medan Karin Åström Iko lämnade styrelsen. Sofie och Erik bidrar med ytterligare expertis om gemenskapen och om GLAM-sektorn, samt ett brett nätverk till styrelsen.

I juli förlorade vi i rätten gällande panoramafrihet. Detta var en juridisk process som vi har kämpat med sedan 2014 (hela vägen upp till Högsta domstolen). Vi var tvungna att täcka de juridiska avgifterna samt betala skadestånd till Bildupphovsrätt i Sverige för de bilder som vi hade visat på vår webbplats, offentligkonst.se, sedan den lanserades 2013. Vi hade under åren lagt undan pengar för detta, men summan var högre än vad vi förväntade oss och som ett resultat blev de flesta av våra besparingar uttömda. Detta innebar att vi inte hade de nödvändiga säkerhetsmarginalerna för vad som kom därnäst.

Vid ungefär samma tid som vi förlorade i rätten fick vi information om att några av de stora externa bidragsgivarna skulle skjuta upp sina utlysningar till 2018. Denna brist på tillgängliga finansieringsmöjligheter var oväntat för oss. Vi hade en större personalstyrka som på grund av förseningen av projektbidrag inte skulle ha några projekt att arbeta i slutet av 2017 och början av 2018. Vi hade också högre overheadkostnader under året. I början av oktober stod det klart att vi för att nå jämvikt i budgeten skulle behöva minska personal, skära ned på kostnader samt begära en tidigare utbetalning av vårt FDC-bidrag från WMF. WMF accepterade en tidigare utbetalning och efter förhandlingar med facket minskade vi vår personalstyrka från 8,5 heltidstjänster till 5,25 heltidstjänster. Vi kommer att behålla den minskade personalstyrkan tills ytterligare medel kan erhållas. Detta var ett hårt slag för organisationen då dessa var utmärkta medarbetare. Som en följd av personalminskningen var vi också tvungna att avbryta eller skjuta upp några av de verksamheter vi planerade i slutet av 2017.

I november informerade vår hyresvärd oss att kostnaden för vårt kontorsutrymme skulle komma att dubbleras under 2018. Vi började därför leta efter ett nytt kontorsutrymme och erbjöds då sponsrade arbetsplatser på Internetstiftelsen i Sverige coworkingspace Goto10. Internetstiftelsen driver bland annat Internetmuseet där vi hade en Wikipedian in Residence tidigare under året. Denna sponsring minskar våra kontorskostnader med cirka 80 % under 2018 (sponsring kan även vara aktuell för 2019).

Tillgång

Vårt program för Tillgång fokuserar på att både förbättra det fria innehållet på Wikimedia-projekten samt att göra mer innehåll tillgängligt på både på kort och lång sikt. Detta var vårt största program, både i antal pågående projekt och initiativ, och i budget.

Från vårt tidigare arbete med att få GLAM och andra organisationer att arbeta med oss har vi sett att det krävs att både enskilda medarbetare såväl som organisationen som helhet måste gå igenom ett antal steg, och att miljön (kontexten) som de arbetar inom måste passa. Som framgår av vår ansökan ser vi att bidrag från nya organisationer huvudsakligen sker på två sätt:

 • Folk bidrar till Wikimedia-projekten inom sina institutionella ramar. Detta kan t.ex. vara GLAM-personal, forskare eller studenter.
 • Resurser skapade någon annanstans läggs under en fri licens och kan senare ingå i våra projekt.

Genom projekten i Tillgångs-programmet arbetade vi med att påverka personal, beslutsfattare samt miljön (kontexten) de arbetar inom.

Tillgång på kort sikt

Faktaruta - Plattformar som stöds

Gällande direkt inkludering av material på plattformarna har vi arbetat på ett antal sätt:

Wikidata

Vi utvecklade vår kapacitet under 2016 vilket nu kommit till användning. Vi har arbetat med att berika Wikidata med data om:

 • kulturarv, som en del av Connected Open Heritage och våra GLAM-projekt
 • sjöar och vattenkvalitet, som en del av WFD-projektet
 • naturskyddsområden, som en förberedelse inför Wiki Loves Earth.
Wikimedia Commons

Genom vår teknikpool och ackrediteringsarbete har vi gjort det möjligt för gemenskapen att bidra med egna mediafiler. Även när det handlar om mediafiler har det arbete vi gjorde under 2016 möjliggjort för oss att kraftigt öka omfattningen av våra massuppladdningar under 2017. Vi har laddat upp bildsamlingar från:

och uppdaterade filbeskrivningarna för några av våra äldre uppladdningar där nya forskningsdata har kommit fram samt förbättrade verktygen för att GLAM-personal ska kunna utföra uppladdningar på egen hand.

Wikipedia

För Wikipedia har vi arbetat med ett antal aktörer för att inkludera mer högkvalitativ information i artiklarna.

 • UNESCO, med att fritt licensiera deras information
 • Akademiska program;
 • Fakultet, doktorander och GLAM-experter.

D.v.s. genom produktion samt anpassning av verktyg och metoder.

Olika organisationer har nått olika nivåer av mognad när det gäller hur de ser fri kunskap samt gällande deras uppfattning om hur de kan bidra. Deras mognad påverkar vad vi kan uppnå tillsammans under en viss tidsperiod, och en stor del av vårt arbete är inriktat på att föra dem vidare till en genomtänkt strategi. Vi fokuserar på partners som har kompetens och/eller samlingar som vi har identifierat som relevanta för Wikimedia i allmänhet eller för ett visst projekt.

År 2017 fokuserade vi på tre Wikimedia-plattformar: Wikidata, Wikimedia Commons och Wikipedia. Under nästan tio år har vi investerat tid och ansträngning i workshops där vi tränar experter för att bidra till dessa plattformar, tränar och lär dem om fria licenser samt andra saker relaterade till Wikimedia-plattformarna och fri kunskap. Resultatet från dessa aktiviteter är förbättrade artiklar och innehåll, men ett betydligt viktigare resultat är den fördjupade förståelsen och sakkunskapen hos organisationerna, vilket vi sett är väldigt värdefullt när vi senare organiserar projekt för att material som ägs av institutionerna skall släppas under en fri licens. Från vår erfarenhet tar det ofta flera år från det att vi ger en introduktion till att en institution fattar beslutet att släppa material, i vissa fall kan förändringen förstås gå snabbare.

Genom ett antal partnerskap har vi lyckats leverera unikt material till Wikimedia-rörelsen, vilket spänner över bilder från monument som förstörts i Palmyra till strukturerad data om sjöar i Sverige. Genom dedikerade ansträngningar har vi genomfört de förberedelser som krävs för att institutionerna ska kunna inleda nya partnerskap, antingen i direkt samarbete med oss eller tillsammans med andra Wikimedia-organisationer, i framtiden. Vi strävar efter att betraktas som en professionell och generös partner.

Vi arbetar också med utbildningssektorn för att stödja de pedagoger som ger studenter uppgiften att bidra till fri kunskap som en del av deras kursarbete. Här är det eftersökta utfallet bidrag från ämnesexperter vilka identifierar innehåll av låg kvalitet eller som saknas samt engagerar eleverna att bidra. Studenter har stöd från forskningsbibliotek och handledare vilket ger dem en gynnsam position för att producera högkvalitativt innehåll om ofta komplexa ämnen. En nyckel för att upprätthålla och växa i utbildningssektorn är att behålla de intresserade pedagogerna. Detta eftersom kvaliteten ökar över tid då de kan dra nytta av de erfarenheter och färdigheter de inhämtat över tid. Vi har börjat med mer riktade insatser mot specifika program där vi tror att studenterna är mer benägna att arbeta i organisationer som vi skulle vilja samarbeta med i framtiden, till exempel GLAM eller universitetssektorn.

Traditionellt behandlas innehåll från GLAMs och laddas upp till plattformarna. I år har vi gjort en extra insats för att engagera volontärer i att utnyttja innehållet som har lagts till genom arbetet i programmet Tillgång. För det ändamålet har vi organiserat onlinetävlingar som ett sätt att uppmuntra volontärer att ta en närmare titt på materialet och hitta sätt att använda det i Wikipedias artiklar.

Vi har aktivt arbetat med att hitta nya sätt att arbeta med de olika Wikimedia-plattformarna, som Wikidata och MediaWiki, för att kunna skapa nya samarbeten runt innehåll i framtiden.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Massuppladdning av data: Under de senaste åtta åren har vi arbetat med massuppladdning av mediefiler. I år har vi dock lagt stora ansträngningar på massuppladdningar av data. Grunden som vi har lagt kommer att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Onlinetävlingar för att engagera volontärer inom ett prioriterat område: För att se till att de bilder som vi har arbetat med att ladda upp kom till användning och får synlighet, organiserade vi två onlinetävlingar… Klicka här för att läsa mer.

Tillgång på lång sikt

D.v.s. förändra åsikter, politik och attityder, förbättra vår kapacitet.

Wikimedia Sverige arbetar med långa tidsperspektiv. Vi strävar efter att förändra hur organisationer och samhälle tänker runt kunskapsspridning och -produktion. Att skapa den typen av attitydförändringar kommer att möjliggöra fri kunskaps fulla effekt. För att nå detta mål är partnerskap viktiga. Vi måste arbeta för att förändra attityder hos organisationer i samhället och engagera dem i fri kunskapsproduktion.

Det praktiska arbetet som beskrivs ovan är därför bara hälften av berättelsen. Det är slutresultatet av att under en längre period arbetat för att hitta en gemensam grund med en annan organisation. Vi jobbar kontinuerligt för att övertyga fler organisationer att samarbeta med oss och genom detta samarbete i slutändan själva bli ambassadörer för fri kunskap.

Uppifrån och ner

Genom att övertyga beslutsfattare att anta olika typer av policys kring öppenhet lägger vi grunden för tillgång till nytt material i framtiden.

I Sverige är de flesta organisationer relativt icke-hierarkiska men enskilda medarbetare kan trots det ändå vara begränsade hur de kan agera då de har begränsade medel eller brist på stödjande policys. Att ta bort sådana hinder är därför viktigt för att de ska kunna öka tillgången till fri kunskap. Även om beslutsfattare förstås är svåra att nå gör det starka Wikimedia-varumärket oss en verklig fördel jämfört med andra organisationer som är verksamma inom fri kunskap. Det innebär dock omfattande förberedelser för att utveckla argumentation, nätverk och stödmaterial.

Ett större fokus från politiker gällande fri kunskap och tillgång till information är en viktig del av vårt arbete. Under 2017 har vi jobbat aktivt med att våra frågor skall hamna på den politiska agendan. Detta kan bidra till att förändra den kontext som organisationerna arbetar inom. Det gäller särskilt myndigheter. Tack vare några av de externa projektbidrag vi mottagit har vi kunnat arbeta mer politiskt aktivt på den nationella nivån under 2017. Vi fortsätter att bygga på det material som skapats genom åren.

Sverige existerar inte i vakuum och särskilt ny lagstiftning på EU-nivå påverkar vårt arbete på ett direkt sätt. Vårt pågående engagemang i FKAGEU (The Free Knowledge Advocacy Group EU) är därför viktigt för oss och vi fortsätter att stödja initiativet.

En integrerad del av detta är att uppnå synlighet, och vi fortsätter att hitta synergier med det arbete som utförts som en del av programmet Användning.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Spreading the gospel of open data: Wikidata är en unik möjlighet för oss som Wikimedia-förening att påverka dataägare, eftersom vi inte bara är mottagare av data, utan också kan presentera argument som dataägare själva. Således kan vi… Klicka här för att läsa mer.

Story: Kämpar för panoramafrihet: Panoramafrihet (FoP) är ett viktigt undantag från upphovsrätt som tillåter oss att visa upp, illustrera och diskutera det offentliga rummet runtom oss. Under de senaste åren har FoP blivit ett huvudfokus… Klicka här för att läsa mer.

Nerifrån och upp

D.v.s. identifiera partners, ingå partnerskap, arbeta med gemensamma projekt och leverera innehåll.

För att föreningen ska kunna arbeta effektivt med andra organisationer är vår erfarenhet att det är viktigt att initialt i processen ha kontakter med anställda i organisationen för att få internt stöd för de förändringar som krävs för partnerskap senare (runt licensval, hur data kan delas m.m.). Vi närmar oss potentiella partners vid olika evenemang (antingen organiserad av oss eller när vi deltar på t.ex. konferenser), när vi planerar externt finansierade projekt och via sociala medier och offline-nätverk.

När vi träffar personal måste vi vara tydliga med vad vi har att erbjuda, vad vi behöver och hur vi kan arbeta med dem. Ju tydligare vårt budskap är, ju snabbare kan vi påbörja ett nytt partnerskap. Vi börjar vanligtvis med ett mindre och avgränsat pilotprojekt eller några workshops för att därigenom sänka tröskeln och identifiera vilka investeringarna som behövs från båda parter.

När vi börjar arbeta tillsammans strävar vi efter att vara tillmötesgående och generösa med vår tid och våra resurser för att säkerställa en positiv upplevelse. Under 2017 har vi också börjat arbeta för att vi ska kunna erbjuda våra partners informativa rapporter för att hjälpa dem att motivera partnerskapet internt. Under året fortsatte vi att förfina hur vi erbjöd denna ökade rapportering till våra partners.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Kapacitetsbyggande: År 2017 arbetade vi med att etablera ett antal nya projekt och initiativ samt att konsolidera det vi lärt oss under 2016. Vi såg ett verkligt behov av att förbättra dokumentationen för att underlätta för ny personal, styrelseledamöter och volontärer att delta i vårt arbete med… Klicka här för att läsa mer.

Story: Identifiera sätt att arbeta med en mellanstatlig organisation: Mellanstatliga organisationer erbjuder expertis, kontakter, specialkunskaper, stor synlighet via exempelvis sociala media samt har stora mängder innehåll som Wikimedia-rörelsen kan dra nytta av… Klicka här för att läsa mer.

Story: Samarbeten med nya grupper av experter: Det var under 2017 som vi började arbeta med en ny expertgrupp, som arbetar i skärningspunkten mellan GLAM och utbildning. GLAM-pedagogerna arbetar på olika GLAM-institutioner för att engagera lärare och elever att… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att ta nationella erfarenheter till den internationella miljön: Efter 10 år av GLAM-samarbete i Sverige har vi lärt oss mycket. Projekt som Kopplat öppet kulturarv är ett försök att ta vara på de erfarenheter vi fått till GLAM-institutioner över hela världen… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Långsamma institutionella partners: En av de saker vi experimenterade med under Kopplat Öppet Kulturarv var att inleda partnerskap med lokala GLAM-organisationer i de länder vi besökte. Vi hoppades att vi skulle kunna arbeta… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Tekniska begränsningar förhindrar uppföljning och rapportering: Vi har höga ambitioner med det arbete vi utför i vårt program för Tillgång. Vi vill göra innehåll och data fritt tillgängliga genom våra projekt och partnerskap. En fråga som vi har försökt att… Klicka här för att läsa mer.

Användning

Programmets fokus är att göra plattformar och aktiviteter kända, uppskattade och pålitliga. Det inkluderar också vårt arbete att göra plattformarna enkla att använda och att både våra plattformar och våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla.

Göra plattformar och aktiviteter kända och uppskattade

Sassa Persson på Sundsvalls bibliotek har från hennes arbete på Wikipedia en positiv syn på det kollaborativa bidragen till kvalitativ kunskap.

Vårt fokus är att sprida information om Wikimedia-plattformarna och den roll de fyller (på ett neutralt sätt) och förklara varför vi fokuserar på fri kunskap och de olika typer av värde som detta skapar. Vi tror att detta kommunikationsarbete bland annat kommer att öka deltagandet på våra evenemang, hjälpa oss att hitta fler partners, öka finansieringsmöjligheter och förhindra missförstånd om vårt arbete och de av gemenskapen styrda Wikimedia-plattformarna. För att öka våra möjligheter fokuserar vi på både kortfristiga kommunikationsinsatser och långsiktig planering, strategi och infrastruktuppbyggnad för att effektivt kunna kommunicera.

På kort sikt har vi arbetat för att öka mängden innehåll i våra olika kommunikationsverktyg, till exempel sociala medier, pressmeddelanden, uppdateringar, blogginlägg etc. I slutet av andra kvartalet anställde vi en ny kommunikatör, Gitta Wilén, som arbetade under tre månader med att utveckla vårt nätverk av journalister, vår kriskommunikation och vår närvaro på sociala medier (med fokus på att markera det arbete som våra frivilliga gör).

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Framtagandet av en internationell fotoutställning: För att göra allmänheten medveten om arbetet som görs av Wikimedia-rörelsen och de olika resurser som finns på plattformarna organiserade vi en internationell fotoutställning. Detta gjorde det möjligt för oss att… Klicka här för att läsa mer.

Göra användningen lätt och tillgänglig för alla

Genom våra ansträngningar hoppas vi kunna göra plattformarna enklare att använda för våra läsare. Vi fokuserar både på egen teknisk utveckling samt på att informera andra grupper med utvecklare om de problem och buggar vi stöter på när vi genomför workshops och andra evenemang.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Utveckla nya tekniska funktioner för att inkludera ny publik: Under 16 år har Wikimedia-rörelsen samlat ihop en imponerande mängd kunskap som är till stor nytta för hundratals miljoner människor. Åtkomst till detta material är dock väldigt begränsat om du inte är… Klicka här för att läsa mer.

Story: Att förstå Wikimedias roll online i den orange mannens tidsålder: Under de senaste åren har mycket uppmärksamhet ägnats åt den förändrade naturen hos Internet och sociala medier: hur vissa sociala medieplattformar används av extremistiska grupperingar för att påverka… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Hitta sätt att arbeta med WMF: Wikimedia-föreningar har traditionellt sett inte aktivt investerat resurser i MediaWiki-utveckling. I stället har detta arbete gjorts av antingen volontärer eller… Klicka här för att läsa mer.

Gemenskapen

Stödja befintlig gemenskap

Vi arbetar för att stödja vår gemenskap på ett antal sätt, vilket är möjligt tack vare våra medarbetare som har en stor variation av färdigheter samt genom den infrastruktur som vi byggt upp de senaste åren.

I år har vi inriktat oss på att skapa mötesplatser, täcka kostnader som är förknippade med projekt drivna av frivilliga samt på att hjälpa till med att underlätta diskussioner. För första gången har vi också arbetat för att ge tekniskt stöd för att skapa verktyg för de mest aktiva frivilliga.

Utöka gemenskapen

För att gemenskapen på Wikimedia-plattformarna ska växa organiserar vi ett antal aktiviteter som syftar till att skapa intresse från grupper av människor som är underrepresenterade på våra plattformar eller runt arbetet med fri kunskap i allmänhet.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om Wikimedia-projekt för att nya deltagare ska kunna engagera sig. När nya deltagare börjar bidra arbetar vi för att minska barriärer och skapa en inkluderande miljö genom att tillhandahålla stöd i olika former.

Vårt samarbete med olika organisationer har varit centralt för att framgångsrikt kunna öka gemenskapen. Genom att involvera de som redan är aktiva hos våra partners i Wikimedia-projekten har vissa av deras medlemmar blivit aktiva i Wikimedia-gemenskapen i olika kapaciteter.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Samarbete med det internationella gemenskapen för att öka mångfalden: Ett antal initiativ i Sverige och utomlands har ökat fokus på mångfald i Wikimedia-projekt och gemenskaperna, antingen gällande innehåll eller deltagande, eller… Klicka här för att läsa mer.

Story: Stödja lokala självgående evenemang: Vi försöker på olika sätt säkerställa att våra begränsade resurser har maximal effekt. Att utforska hur man kan skala upp vårt arbete och hur hållbara projekt kan utvecklas är… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Fikarummet: När vi undersökte framgångsrika internationella initiativ för att förbättra mångfalden på Wikimedia stötte vi på Teahouse på engelskspråkiga Wikipedia. De första rapporterna var… Klicka här för att läsa mer.

Möjliggörande

Föreningen ämnar vara en relevant aktör i många år framöver och arbetar aktivt för att bygga upp den organisatoriska kapacitet som behövs för långsiktiga aktiviteter. Vi måste vara en bra arbetsgivare, en stark partner och en väl fungerande demokratisk och öppen medlemskapsorganisation med nära samarbete med ett starkt frivilliggemenskap. Föreningen vill inte vara en isolerad aktör utan ämnar vara aktivt involverad i den internationella Wikimedia-rörelsen.

Detta kräver projekt som är mer långsiktiga och strategiska. Projekten i detta program bidrar därför endast marginellt till innehållsproduktion under ett visst år, men med tiden säkerställer de framgången och hållbarheten i alla våra aktiviteter.

Öka kompetensen

Riksantikvarieämbetet fick sin metadata uppdaterad genom sitt samarbete med oss.

För att kunna utveckla färdigheter inom relevanta områden ska styrelsen och personalen ges möjlighet att utveckla sina kunskaper. På grund av begränsad finansiering för extern utbildning började vi anordna några interna riktade utbildningar för att säkerställa att best-practices delas inom teamet. Vi anordnade också en heldagsutbildning i hjärt- och lungräddning som en del av säkerhetsförberedelserna inför Wikimedia Diversity Conference 2017.

Vi ser ett stort behov av säkerställa att vi hela tiden identifierar lämpliga styrelseledamöter, potentiella nya medarbetare och volontärer som har kapacitet att ta en ledarroll i olika initiativ.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Strategisk planering för föreningen och den internationella rörelsen: Wikimedia Foundation leder ansträngningarna med att sätta samman en global strategi för Wikimedia-rörelsen, och Wikimedia Sverige har… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Brist på träning och infrastruktur för frivilliga: Wikimedia Sveriges frivilliga är en oerhört viktig resurs som kan hjälpa till att säkerställa framgången för våra projekt. Styrelsen består helt och hållet av frivilliga och det finns… Klicka här för att läsa mer.

Fail fest: Tidskrävande att förbereda ny personal: År 2016 växte vårt team i storlek. Framförallt stärkte vi vår tekniska kapacitet med tre nya utvecklare. Att förbereda de nya medarbetarna tog mycket mer tid i anspråk än väntat vilket ledde till… Klicka här för att läsa mer.

Att vara transparenta

Att säkerställa att vårt arbete är transparent är kärnan i hur vi planerar våra projekt och det dagliga arbetet. Transparens har ett inneboende värde då fler kan ge feedback, påpeka problem, föreslå lösningar och på annat sätt bidra.

Att arbeta på ett så öppet sätt är dock något som tar en viss tid att vänja sig vid för ny personal, nya volontärer, konsulter och externa samarbetspartners. Det innebär också en ökad kostnad för att vi ska kunna säkerställa att all dokumentation är förståelig, väl sammanfattad samt presenterad på de olika ställen där våra medlemmar kan förvänta sig att hitta den. Att helt enkelt göra material tillgängligt utan att se till att det är förståeligt innebär inte verklig transparens. Till exempel tillåter vårt nya finansiella system inte att någon ögonblickligen ser uppdaterad finansiell information, utan i stället tillhandahåller vi regelbundna månatliga uppdateringar med informationen strukturerad tydligare och på ett standardiserat sätt. Detta för att säkerställa att en intresserad medlem kan förstå vad som sker och ställa relevanta frågor.

Även om vi är medvetna om utmaningarna är vår slutsats att värdet av transparens är mycket högre och vi arbetar för att öka den ytterligare.

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Att öka transparensen i vårt dagliga arbete: Ända sedan föreningen grundades har föreningswikin (se.wikimedia.org) varit det centrala navet för att utveckla och dela information. Wikin fortsätter att vara detta även idag. En wiki är emellertid inte… Klicka här för att läsa mer.

Förbättra den organisatoriska kvaliteten

För att föreningen ska fortsätta förbättras både vad gäller kvalitet och effektivitet, har vi arbetat för att behålla vår breda och hållbara finansiering, med målet att ingen givare överstiger 50 %, och att hitta nya finansiella alternativ, inklusive en långsiktig ökning av betalande medlemmar, samt att öka volontärinflytande som kan bidra till projekt av hög kvalitet för en begränsad kostnad.

Huvudsakligen genom externa bidrag hade vi en bred och hållbar finansiering för årets första ⅔ med lovande möjligheter för 2018 och framåt. Under den sista delen av året visade det sig dock att många av de utlysningar vi identifierat som goda möjligheter tidigare på året (främst från bidragsgivande organisationer som vi fått bidrag från tidigare) antingen hade kommit att annulleras, hade fått en betydande förändring i inriktning eller hade flyttats fram till 2018.

Vi började experimentera med onlineannonser för medlemskap, företagssponsring och crowdfunding. Men dessa var dock inte så framgångsrika som vi hoppats. Vi identifierade då ett antal flaskhalsar som vi behöver lösa innan vi fortsätter vårt experimenterande. Detta innefattar exempelvis att utveckla vår webbplats för att visa upp våra sponsorer på ett lämpligt sätt, att upprätta ett välfungerande medlemssystem samt att hitta sätt att säkerställa att våra medlemmar får regelbunden information och att vi har intressanta aktiviteter som uppmuntrar våra medlemmar att vara med och stödja vårt arbete.

Vi har gjort större förändringar gällande den ekonomiska ersättning vi får från GLAM-partners och från utbildningssektorn för riktade insatser runt massuppladdningar eller utbildningar som sker utanför våra planerade projekt. Fram till 2017 tog vi endast betalt för våra direkta och faktiska lönekostnader, men en skatteadvokat som vi anlitat rekommenderade att vi av skattelagtekniska skäl bör ta ut en ersättning enligt rådande marknadspris (det vill säga mer än dubbelt så mycket som vi tidigare debiterat). Detta var det första året vi haft marknadspris på denna typ av arbete vilket ledde till ett betydande tillskott till vår budget. Våra partners var fortsatt mycket intresserade av att engagera oss i denna typ av arbete, trots den ökade kostnader denna förändring innebar för dem.

Vårt frivilliggemenskap har varit stödjande och aktivt under året. Förutom vår styrelse, som består av frivilliga, har vi haft 60 frivilliga som hjälpt oss med våra projekt på olika sätt. Vi har sett att fler frivilliga engagerat sig med andra uppgifter och i andra roller än de mer klassiska frivilliguppgifterna i en Wikimedia-förening (såsom att finnas som stöd för nybörjare vid en skrivstuga).

I slutet av året arbetade vi med en ansökan om ett så kallat 90-konto till Svensk insamlingskontroll. 90-kontot är en bekräftelse för givaren att insamlingsverksamheten hanteras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna används för det avsedda ändamålet (minst 75% av den totala inkomsten) utan överdrivna kostnader (högst 25% av den totala intäkten).

Djupdykning

Vill du veta mer om vad vi arbetat med och vad vi lärt oss under året? Klicka nedan för att göra en djupdykning i olika intressanta delar av vår verksamhet.

Story: Outsourcing av arbete som inte är kärnverksamhet: För att kunna effektivisera vår verksamhet och låta vår personal fokusera på aktiviteter som ingår i deras kärnkompetenser har vi investerat resurser i att ändra vårt finansiella system och… Klicka här för att läsa mer.

Se även