Verksamhetsberättelse 2017/Story: Identifiera sätt att arbeta med en mellanstatlig organisation

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mellanstatliga organisationer erbjuder expertis, kontakter, specialkunskaper, stor synlighet via exempelvis sociala media samt har stora mängder innehåll som Wikimedia-rörelsen kan dra nytta av. De har därtill en rådgivande roll och sammanställer best praxis vilket ger dem möjlighet att påverka andra organisationer inom sina kompetensområden. De kan därför vara en viktig partner för att påverka andra organisationer att anta öppen licensiering och att engagera sig i Wikimedia-rörelsen.

UNESCO är viktigaste aktören gällande utbildning inom Förenta Nationerna och har ett mandat att anta och främja öppna licenser. Att arbeta med UNESCO har gett oss tillgång till centralt placerade personer i andra FN-organ och hos andra mellanstatliga organisationer. Vi har presenterat för chefer för FN:s publikationsavdelningar, till senior personal vid WIPO samt deltog i en panel om Open Licensing vid World Summit on the Information Society. UNESCO:s uppdrag har också gjort det möjligt för oss att marknadsföra Wiki Loves Monuments-tävlingen via UNESCO:s sociala mediakanaler samt organisera Wiki Loves Earth Biosphere Reserves.

Eftersom en i personalen har arbetat från UNESCO:s huvudkontor i Paris har vi haft tillgång till de regelbundna konferenser som anordnas på UNESCO:s huvudkontor (t.ex. Mobile Learning Week) och vi kunde organisera 2017 European GLAMwiki Coordinators Meeting (report).

UNESCO förvaltar en stor mängd kunskap, innehåll och data som vi arbetar för att göra tillgängligt via Wikimedia. Vi har arbetat med sektorerna för Education och Science för att förbättra och skapa artiklar som använder befintliga publikationer från UNESCO (artiklarna har nu nästan fyra miljoner sidvisningar per månad). Vi har samarbetat med UNESCO:s personal för att få flera delar av UNESCO:s webbplats tillgänglig under en öppen licens, såsom Världsarvsbeskrivningarna och arbetar för att göra hela UNESCO:s webbplats tillgänglig under CC BY-SA.

UNESCO har delat över 2 000 bilder på Wikimedia Commons vilka har mellan 10-14 miljoner sidvisningar per månad. Data från UNESCO som lagts till på Wikidata har över 2 miljoner sidvisningar per månad genom World Heritage-artiklarna. Vi har påbörjat liknande projekt med andra IGOs, inklusive att arbeta med att få European Space Agency att dela deras material på Wikipedia, bl.a. genom att definiera mätvärden för att förstå innehållet i deras innehåll och skapa artikeln Industrial Property med två fritt licensierade WIPO-publikationer.

Det arbete som utförs på UNESCO kring både dokumentation och statistik gör att andra FN-organ och andra organisationer i allmänhet lättare kan bidra till Wikimedia-projekten. Vi har skapat en process för att organisera och dokumentera dataimport till Wikidata och fortsätter att utveckla en process samt vägledning för att lägga till fritt licensierad text på Wikipedia inklusive att arbeta med WMF för att skapa ett mätverktyg för text. Vi har tagit fram portalen Wikiproject United Nations för att göra det smidigare för ett FN-organ att dela fritt licensierat material via Wikimedia-projekten samt har regelbundet bidragit med en del i UNESCO:s synlighetsrapport varje månad. Detta för att ge information till IGOs ​​om fördelarna med att dela innehåll med Wikimedia. Detta grundarbete hoppas vi kommer att göra det möjligt för oss att utöka vårt arbete med IGOs ​​i framtiden.