Verksamhetsberättelse 2017/Story: Onlinetävlingar för att engagera volontärer inom ett prioriterat område

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att se till att de bilder som vi har arbetat med att ladda upp kom till användning och får synlighet, organiserade vi två onlinetävlingar under 2017: UNESCO Challenge samt Connected Open Heritage Challenge. Därtill bistod vi CIS-A2K i Indien med att organisera Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon i oktober.

Vi har organiserat ett antal onlinetävlingar under de senaste fem åren och fortsätter att förbättra konceptet och effektivisera organisationen av dem. De två tävlingar som organiserades 2017 var mycket framgångsrika, med UNESCO Challenge som den skrivtävling som har flest registrerade deltagare av alla skrivtävlingar som organiserats (vad vi känner till, eventuellt har tävlingen CEE Spring hadt ett större amtal deltagare). UNESCO Challenge hade 96 deltagare som totalt bidrog med 6 917 069 bytes text, vilket motsvarar 1 729 A4-sidor text.

UNESCO Challenge följdes av Connected Open Heritage Challenge. Denna tävling fokuserade på att använda de bilder som laddats upp som en del av projektet Kopplat Öppet Kulturarv. De 14 deltagarna arbetade väldigt hårt med att lägga till 547 bilder på Wikipedia. Dessa bilder uppskattas nå cirka 173 miljoner visningar per år. Det otroligt stora antal visningar beror huvudsakligen på att många av bilderna var av hög kvalitet och avbildade världsarv, vilket ofta gör dem till bra kandidater för att illustrera artiklar om länder. Vi kunde använda det stora antalet visningar för att belysa det enorma värdet av att släppa innehållet under en fri licens för våra partners.

För att lära oss mer om vad som skapat intresse för tävlingen och för att förstå vad som fungerade bra och vad som kunde bli bättre genomförde vi en enkätundersökning med deltagarna. Feedbacken var överlag mycket positiv men vi fick även en del värdefulla synpunkter på poängsystemet som vi kommer att ta i beaktande vid framtida utmaningar.

Vi har för avsikt att behålla onlinetävlingar som en del av vår verktygslåda i framtiden.