Verksamhetsberättelse 2017/Story: Att förstå Wikimedias roll online i den orange mannens tidsålder

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under de senaste åren har mycket uppmärksamhet ägnats åt den förändrade naturen hos Internet och sociala medier: hur vissa sociala medieplattformar används av extremistiska grupperingar för att påverka synen på sanning och kunskap och hur falsk information sprids online. Wikipedia, och de andra Wikimedia-projekten har visat att detta inte behöver vara fallet, och att Wikimedia kan spela en viktig roll för att bekämpa motstånd mot fakta online.

Vi tyckte det var viktigt att inte bara manifestera denna position passivt och reaktivt, men också (pro)aktivt. I maj organiserade vi ett eget evenemang samt bidrog till ett annat vilka båda uttryckligen fokuserade på källkritik, och Wikipedias och Wikimedia-rörelsens roll i att upprätthålla och upprätthålla tillförlitlig och objektiv kunskap på nätet. Wikipedia-dagen 2017 fokuserade på faktakontroll, tillförlitlighet och falska nyheter. Flera framträdande personer inom området delade med sig av insikter om hur man säkerställer tillförlitligheten på digitala plattformar. För första gången utdelades Wikipedia-priset” av Wikimedia Sveriges styrelse till en aktiv användare vars bidrag har haft betydande påverkan. Vi samordnade också Källkritikens dag tillsammans med tidningen Metro, som ett sätt att visa vårt engagemang för källkritik, faktakontroll, kunskap och sanning.

Dessa två evenemang bidrog till att öka medvetenheten om Wikimedia-projekten och visa att de är tillförlitliga plattformar som tjänar allmänheten. Händelserna var ett tillfälle att utbilda allmänheten om kritiskt tänkande, tillförlitliga källor och användningen av källor. Wikipedia och Wikimedia-projekten används allt mer av studenter, lärare, journalister m.fl. vilket gör det viktigare än någonsin att det finns kunskap om hur Wikimedia-projekten fungerar, men även att delta i den större diskussionen om tillförlitlighet och källkritik på internet. Att informera hur man utvärderar kvaliteten och tillförlitligheten hos en Wikipedia-artikel har under många år varit en viktig komponent i våra presentationer och workshops.

I slutet av 2017 började vi utveckla en projektansökan för ett pilotprojekt som fokuserar på att identifiera vad som är viktigt för Wikipedia att ha på plats när stora webbplatser som Facebook (och under 2018 Youtube) börjar länka till Wikipedia från kontroversiella ämnen som diskuteras på deras webbplatser.