Verksamhetsberättelse 2017/Fail fest: Brist på träning och infrastruktur för frivilliga

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Wikimedia Sveriges frivilliga är en oerhört viktig resurs som kan hjälpa till att säkerställa framgången för våra projekt. Styrelsen består helt och hållet av frivilliga och det finns ett stort utrymme för aktivt engagemang i alla projekt som organiseras av kapitlet.

Men då föreningen har ökat i storlek, med fler medarbetare och många fler projekt och evenemang, har vi sett att gruppen av frivilliga inte har vuxit i samma takt. För att undvika utbrändhet bland våra frivilliga samt att vi flyttar engagemang från de frivilliga som redan aktivt bidrar till Wikimedia-projekt snarare än att engagera nya frivilliga är det viktigt att vi aktivt arbetar för att bygga upp en stark grupp av frivilliga som deltar i att stödja projekt som drivs av föreningen. Detta är särskilt viktigt eftersom vi vill säkerställa aktiviteter över hela landet och inte bara i större städerna.

Vi vill att individer som kommer utifrån Wikimedia-gemenskapen ska kunna se allt vi har att erbjuda med våra aktiviteter och visionen av att ge alla fri tillgång till kunskap. Hittills erkänner vi dock att vår framgång med att säkerställa deltagande och bemyndigande av dessa nya frivilliga är bristande.

För att förbättra situationen ser vi ett behov av att:

  • Tydligt beskriva vilka möjligheter som finns för frivilliga, förse dem med material eller olika typer av utbildningar för att känna de ska känna sig kapabla och bemyndigade, samt tydligt redogöra för hur en frivillig kan utvecklas inom organisationen och fortsätta att växa.
  • Se till att frivilliga själva kan utveckla idéer och hitta ett utrymme inom föreningen på ett sätt som överensstämmer med föreningens mål och strategier.
  • Aktivt och systematiskt kontakta våra medlemmar och tidigare frivilliga för att de ska veta att vi uppskattar deras engagemang och göra dem medvetna om vårt nuvarande arbete. Vi konkurrerar trots allt med ett antal andra organisationer om deras tid.
  • Se till att vår medlemslista och lista över frivilliga är aktuell och kan användas för fortsatta kontakter. Detta säkerställer också att volontärerna blir en del av vårt institutionella minne.

Vi planerar att fortsätta utveckla vår kapacitet inom detta område under 2018-2019.