Verksamhetsberättelse 2017/Story: Kapacitetsbyggande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sedan föreningen grundades för 10 år sedan har Wikimedia Sverige lagt en hel del arbete på att fler nya resurser skall kunna inkluderas på Wikimedia-plattformarna. Men för att nå fler partners och för att kunna organisera bättre och effektivare projekt återstår ännu många saker att utveckla. Behovet av ökad kapacitet har blivit tydligare då intresset att arbeta med oss har ökat över tid.

År 2017 arbetade vi med att etablera ett antal nya projekt och initiativ samt att konsolidera det vi lärt oss under 2016. Vi såg ett verkligt behov av att förbättra dokumentationen för att underlätta för ny personal, styrelseledamöter och volontärer att delta i vårt arbete med programmet Tillgång. Vi fortsatte också vårt arbete med att skapa ett antal resurser som hjälper oss att övertyga olika organisationer att samarbeta med oss. Detta inkluderade en rapport till bibliotekssektorn som beskriver hur bibliotek och Wikimedia-rörelsen kan fungera strategiskt tillsammans (det här var ett bidrag till kb.se/ den nationella biblioteksstrategi som utvecklas) samt ett antal exempel för IGOs, se #Story: Identifiera sätt att arbeta med en mellanstatlig organisation nedan. Vi har också påbörjat en resurs för organisationer som vill lära sig mer om hur de kan dra nytta av att ha en Wikipedian in Residence hos sig, vi etablerade processen för hur man samlar in data och stöder pedagoger genom att använda Programs & Events Dashboard och vi påbörjade dokumentation för den. Att utveckla nya och förbättrade resurser är något som vi hoppas även kommer att gynna den globala Wikimedia-rörelsen och vi fortsätter att göra dessa tillgängliga via olika kanaler.

Vi har också identifierat ett behov av att ta fram material för hur ett partnerskap kan fortsätta utvecklas. Detta inkluderar mer specialiserat material för våra långsiktiga partners (exempelvis hur de kan arbeta med Wikidata eller organisera sina egna skrivstugor). Vi utvecklade även ett standardiserat rapportformat för GLAM-partnerskap för att ge dem den information som behövs för att internt kunna argumentera för värdet med fri kunskap.

För vissa typer av partnerskap vet vi dock för lite för att effektivt skapa material samt designa projekt och evenemang för att stödja organisationerna på ett bra sätt. En idé som vi testat under året var att använda en s.k. Wikipedian in Residence (WiR) på olika institutioner. Under året la vi grunden tillsammans med våra första WiR-piloter. Vi planerar att skala upp antalet WiRs i framtiden – eftersom vi tror att de har möjlighet att påverka attityderna i organisationen på lång sikt. Att arbeta nära med utvalda och centralt placerade organisationer inom en viss domän hjälper till att fastställa grundläggande rutiner, material och generell argumentation som behövs för att ha en WiR och varför organisationen ska engagera sig i Wikimedia-rörelsen. Viktigast av allt kommer den att bidra till att den interna kunskap som behövs för att främja arbetet med Wikimedia-rörelsen inom domänen ökar. Vårt hopp är att WiR kan fungera som en nyckel för att låsa upp helt nya typer av samarbeten inom några år. Baserat på erfarenheterna från WiRs under 2017 påbörjade vi arbetet med att skapa en resurs för framtida WiRs.

Att ha ett antal kvalificerade personer i Sverige som är intresserade av att arbeta med olika organisationer är en stor resurs för föreningen som vi kan dra nytta av om storleken på våra projektbidrag ökar och vi snabbt behöver öka vår kapacitet.