Verksamhetsberättelse 2017/Story: Samarbete med det internationella gemenskapen för att öka mångfalden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett antal initiativ i Sverige och utomlands har ökat fokus på mångfald i Wikimedia-projekt och gemenskaperna, antingen gällande innehåll eller deltagande, eller i båda.

En hälsosam gemenskap var det högst rankade temat under den andra cykeln i arbetet med ‘Movement Strategy’ (det strategiarbete för Wikimedia-rörelsen som leds av Wikimedia Foundation), vilket har framhävt vikten av att arbeta för mångfald i Wikimedia, och att utmaningarna är likartade mellan olika länder och gemenskaper.

För att kunna lära av varandra och hitta vägar framåt tillsammans organiserade vi Wikimedia Diversity Conference 2017 (WikiDivCon) i Stockholm i november. Vi hade 80 deltagare från 43 länder. Vi arbetade nära med Wikimedia Deutschlands konferensteam, teamet som arbetar med ‘Movement Strategy’, Wikimedia Norway och WMF för att förbereda konferensen. Två kommittéer (för programmet och stipendier) samt en grupp frivilliga under konferensen gjorde evenemanget möjlig och framgångsrikt.

De strategiska diskussionerna fokuserade specifikt på delen om “equity”, d.v.s. rättvis tillgång till information, som är en av pelarna i ‘Movement Strategy’, vilka sammanfattades för samtal om mångfald för att spridas utanför konferensen. Vi kunde även lyfta inkluderande teknologier som Wikispeech.

Vi upplever att den långsiktiga effekten av att organisera denna konferens är att vi nu har ett viktigt internationellt nätverket av förespråkare av mångfald som växer sig allt starkare. Nätverket av dedikerade wikimedianer blir en plattform för fortsatt utåtriktat arbete samt för samarbeten mellan Wikimedia-organisationer. Vi har sett värdet av detta under förberedelserna med kampanjen WikiGap som vi genomförde med med svenska ambassader runt om i världen i början av 2018.

Vårt framgångsrika samarbete med Wikimedia Norway för att förbereda WikiDivCon ökade vårt intresse att organisera fler evenemang tillsammans kring mångfald. Därför inledde vi en gemensam ansökan med Wikimedia Norway och Wikimedia Finland runt ett wikiläger för att utbilda frivilliga att arbeta aktivt med mångfald inom sina gemenskaper.

Vårt arbete med att organisera Wikimedia Diversity Conference framgångsrikt uppmuntrade oss att skicka in vår ansökan till värd Wikimania 2019.