Verksamhetsberättelse 2017/Story: Stödja lokala självgående evenemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vi försöker på olika sätt säkerställa att våra begränsade resurser har maximal effekt. Att utforska hur man kan skala upp vårt arbete och hur hållbara projekt kan utvecklas är därför ett viktigt inslag och vi arbetar för att utveckla våra metoder, räckvidd och genomslag. Under 2017 har vi sett möjligheten att stödja självgående lokala evenemang, som har möjlighet att engagera nya grupper av bidragsgivare utan att förlita sig på att kanslipersonal är på plats under evenemanget.

Maria Johansson deltog i kampanjen 1lib1ref och förklarar varför hon och hennes bibliotek valde att delta.

Möjligheterna har bl.a. uppstått genom det intresse som skapas när evenemangen är en del av internationella kampanjer som 1lib1ref och Arts+Feminism och genom att dra nytta internationella förbindelser för de lokala aktiviteterna. 13 bibliotek anordnade lokala evenemang som en del av 1lib1ref och de flesta av dem samt andra organisationer stod som värd för Arts+Feminism, flera av dem utanför huvudstäderna, för första gången. Med de kvalitativa resurser som redan fanns till hands var vår roll att vägleda organisatörerna så att de kunde förbereda sig så väl som möjligt.

Vi samordnade ett flerspråkig skrivstuga med den svenska ambassaden i New Delhi som värd i mars. Utrikesdepartementet i Sverige såg möjligheterna och uppmuntrade flera av sina ambassader att upprepa händelsen med lokala Wikimedia-organisationer. De svenska ambassaderna i både Pretoria och Washington DC genomförde senare evenemang i samarbete med Wikimedia South Africa och Wikimedia DC. I december träffade vi Utrikesdepartementet och lade grunden till en global kampanj kallad GenderGap för 2018, med stöd från svenska ambassader i hela världen. Det här är ett annat exempel där vårt stöd handlar om att tillhandahålla infrastruktur så att lokala evenemang kan genomföra det självgående.

Vi ser hur internationella partnerskap och samarbeten inom vår rörelse påverkar lokala aktiviteter och vi kan se att vi på bästa sätt utnyttjar våra resurser då vi kan stödja lokala ledare att stiga fram och att det leder till att nya grupper engageras i Wikimedia-projekten.