Projekt:GLAM 2017/Nordiska museet/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slutrapport för 2017 års samarbetsprojekt mellan Nordiska museet och Wikimedia Sverige (uppladdning av bilder).

2018-01-17

Genomförda aktiviteter

Bibliotek för att hantera bilder och metadata från DigitaltMuseum

Ett kodbibiliotek byggdes för att kunna hämta metadata för samtliga bilder i en "mapp" på DigitaltMuseum. Till biblioteket här funktionalitet för att sammanställa s.k. mappningslistor på Wikimedia Commons utifrån de nyckelord, de personer och den geografiska data som påträffats i samband med hämtningen av metadatan. Biblioteket är byggt för att vara så allmängiltig som möjligt för att därigenom vara möjlig att använda även av andra museer med material på DigitaltMuseum.

Uppladdningsscript för Nordiska museet

Med det ovannämnda biblioteket som grund utvecklades ett script för att skapa bildbeskrivningssidor för de bilder som skördats från DigitaltMuseum. I sin natur är detta script knutet till Nordiska museets infrastruktur på Commons och den informationsstruktur som tillämpas för bilderna.

Då metadatastrukturen skiljer sig mellan 2D- och 3D-objekt samt för historiska fotografier behöver DigitaltMuseum-biblioteket samt uppladdningsscriptet kompletteras inför en senare uppladdning med mer varierade objektstyper än de i Boberg-samlingen.

Uppladdning av bilder från Boberg-samlingen

Mappningstabeller genererades utifrån de behov som fanns i den hämtade metadatan för Boberg-samlingen. Dessa tabeller förbefolkades med den mappningsdata som skapats i samband med historiska uppladdningar (i den utsträckning dessa kunnat konverteras och återanvändas). Det säkerställdes att DigitaltMuseum-biblioteket och uppladdningsscriptet har stöd för samtliga datafält som vi önskade importera från samlingens metadata. De nyttjade underhållskategorierna har skapats på Wikimedia Commons och en testuppladdning av 5 bilder har gjorts för att verifiera att uppladdningen fungerar.

Då avsikten är att Nordiska museet själva ska sköta själva uppladdningen har behörighet begärts för det av museet hanterade kontot NordiskaMuseetBot. Själva uppladdningen ägde rum 8 december och resulterade i ett 800-tal importerade bilder.

Ekonomi

Totalt har 69 timmar arbetats i projektet, av dessa finansieras 60 av Nordiska museet.

Det fortsatta arbetet

På grund av andra åtaganden samt en oväntad komplexitet kring datastrukturerna på DigitaltMuseum kunde endast den första av tre planerade uppladdningar förberedas inom ramen för projektet.

 • Den andra samlingen, 50-talsmode, borde kunna genomföras med enbart smärre kompletteringar av DigitaltMuseum-biblioteket och uppladdningsscriptet då det till stor utsträckning rör sig om ett liknande material som det i Boberg-samlingen.
 • Den tredje samlingen, Dräktloftet, kräver en större utökning av den byggda koden då 3D-objekt skiljer sig i den struktur metadatat har på DigitaltMuseum.

Utöver detta skulle en förbättrad kategoriseringsfrekvens kunna uppnås genom utökad mappning av härader mot motsvarande Commons-kategori. Detta kombineras lämpligen med en insats för att lägga till dessa kategorier i motsvarande Wikidata-objekt då enbart ett fåtal av de Commons kategorier som finns för härader idag återfinns på Wikidata.

Mätetal

Primära mätetal

Dessa fylls i efter fullbordad uppladdning.

 • 777 uppladdade bilder[1]
 • 19 bilder används i artiklar

Interna mätetal

Dessa fylls i efter fullbordad uppladdning.

 • Antal bytes (absolut): 0 (Commons räknas ej)
 • Antal involverade:
  • I Commons- och metadatadiskussionerna: 2 (0♀, ♂2, 0⚥)
 • Antal artiklar förbättrade:
  • Wikipedia artiklar illustrerade med bilder: 19[1]

Global Metrics

Dessa fylls i efter fullbordad uppladdning.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 2 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 19
4 b. Number of uploaded media files 777
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 24[1]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Källor/länkar

 1. 1,0 1,1 1,2 Commons image usage on Wikimedia projects