Verksamhetsberättelse 2017/Fail fest: Tekniska begränsningar förhindrar uppföljning och rapportering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Vi har höga ambitioner med det arbete vi utför i vårt program för Tillgång. Vi vill göra innehåll och data fritt tillgängliga genom våra projekt och partnerskap. En fråga som vi har försökt att utveckla är de tekniska begränsningarna när det gäller att följa upp arbetet och korrekt presentera data och mätvärden, vilket vi i synnerhet behöver för att kunna visa på effekterna för våra partners och att det stora värdet av att arbeta med Wikimedia-rörelsen. 2017 markerade starten på vårt arbete med att träna lärare och andra partners att använda verktyget Programs & Events dashboard, detta för att vi ska kunna spåra och följa upp de aktiviteter vi har i olika områden; Utbildning, GLAM och Wikipedian in Residence. Spårningsfunktionen som erbjuds genom verktyget ger pedagoger, partners och arrangörer viktig data som behövs för att kunna visualisera effekterna av sina insatser och få en tillgänglig och begriplig översikt.

Vi anser att det finns en stor potential i det här verktyget, även om det för närvarande kommer med många begränsningar som minskar dess värde. Pedagoger är intresserade av funktionerna i verktyget och den förbättringen som verktyget är för MediaWiki Education extension, men vi har sett några utbildare valt bort verktyget eller tvingats be oss om ytterligare stöd – vilket innebär att de därigenom blivit något mindre oberoende än tidigare. På liknande sätt har vi sett att GLAMs är angelägna om att använda verktyget i sina egna kampanjer, bara för att inse att många delar av dokumentationen saknas vilket innebär en flaskhals för det självgående arbete som många GLAM-institutioner ofta utmärker sig med. Under 2017 såg vi verktygets funktionalitet gradvis förbättras, med både träningsmodulerna och tidslinjefunktionen som viktiga funktioner för akademin. Förbättringarna har skapat mervärde då vi planerat för framtida partnerskap och har lett till intresse från forskare gällande dataanalyser och pedagogisk forskning.

En vanlig förfrågan från GLAM-institutioner och andra organisationer som delar data och bilder genom våra plattformar är om de senare kan importera förbättringar tillbaka till sina egna system. Exempel inkluderar personer som identifierats på bilder, korrigering av felaktiga data och konsolidering av dubbla poster. Även om det är teoretiskt möjligt att extrahera (eller ibland till och med detektera) dessa uppdateringar har det visat sig praktiskt omöjligt för alla utom de tekniskt mest utvecklade organisationerna. Som ett resultat blir värdet av öppet något eroderat i dessa partners ögon, eftersom de ofta tvingas förlita sig på manuell rapportering av viktiga förändringar från oss (när vi stöter på dessa). Med ökade investeringar i teknisk utveckling av verktyg för att undersöka ändringar på en uppsättning sidor skulle det vara möjligt för organisationerna att bli mer självgående och möjliggöra för dem att dra nytta av att ha delat innehållet på våra plattformar.

Vi har fått kämpa med att införa tekniska verktyg som varit tänkta att stödja och underlätta viktigt arbete av våra partners då vi velat undvika att försvåra för deltagarna att engagera sig i våra projekt. Med mer teknisk utveckling investerat i verktyg som Programs & Events dashboard skulle vi kunna visa verktygets många funktioner och kunna följa upp effekterna av olika initiativ och våra partners skulle till stor del kunna agera självständigt och hålla sig ajour med hur arbetet fortskrider och den påverkan de har.