Verksamhetsberättelse 2017/Story: Samarbeten med nya grupper av experter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det var under 2017 som vi började arbeta med en ny expertgrupp, som arbetar i skärningspunkten mellan GLAM och utbildning. GLAM-pedagogerna arbetar på olika GLAM-institutioner för att engagera lärare och elever att lära av de resurser som erbjuds och kurateras av GLAM.

Vi hade insett att GLAM-pedagoger i stor utsträckning lämnades utanför det arbete på Wikimedia som personal på GLAM-institutionerna i Sverige gjort under de senaste 10 åren. Orsaken kan bero på att våra partners har en uppfattning om att de ville "börja smått" eller på grund av stuprör inom organisationen, eller på grund av andra beslut i organisationen.

Initiativ inleddes då vi sett intresse från några personer i denna expertgrupp som redan på andra sätt aktivt arbetat för fri kunskap. Tillsammans med dem började vi utveckla metoder för hur Wikipedia passar med den pedagogik som GLAM-institutionerna erbjuder. Det externt finansierade projektet Välkommen till min plats, som startade 2016, fick oss att experimentera med ett antal klasser och utveckla öppna lärresurser som saknats. Vi började stödja det första etablerade utbildningsprogrammet hos en av de största GLAM-institutionerna i Sverige. Wikipedia-utbildningsprogrammet på Nordiska museet. Den första delen avslutades i mars 2017 och det andra startade i oktober 2017. Vi sammanställde en fallstudie av den första delen för att med hjälp av den kunna kommunicera idén och metoden till andra GLAM-pedagoger.

Arbetet med GLAM-pedagoger har fått stor uppmärksamhet och erkännande för sitt pedagogiska värde och innovation. Pilotprojektet Välkommen till min plats mottog Årets pedagogiska pris, under Museernas Vårmöte.

I samarbete med förbundet för GLAM-pedagoger gav vi en tvådelad träningskurs anpassad specifikt till deras kontext. Vi har för avsikt att fortsätta arbeta med dessa pedagoger och att öka omfattningen av dessa insatser i framtiden, förhoppningsvis med direkt stöd från GLAM-institutionerna själva.