Verksamhetsberättelse 2017/Story: Utveckla nya tekniska funktioner för att inkludera ny publik

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under 16 år har Wikimedia-rörelsen samlat ihop en imponerande mängd kunskap som är till stor nytta för hundratals miljoner människor. Åtkomst till detta material är dock väldigt begränsat om du inte är en stark läsare. Detta passar dåligt samman med visionen om att förse alla med fri kunskap. Under 2015 började Wikimedia Sverige undersöka vad vi skulle kunna göra för att förbättra detta och möjliggöra ökad tillgänglighet av all denna information till människor som av olika anledningar inte kan eller har begränsade förmågor att ta del av den fria kunskapen som vi nu erbjuder på våra projekt.

Vi beslutade oss för att det bästa vi kunde göra för att ändra detta var att utveckla en text-till-tal-lösning. Vi såg att vi hade goda ekonomiska möjligheter för detta och Sverige är långt framme när det gäller den typen av tekniska lösningar, och vi bedömde korrekt att det fanns goda möjligheter att kunna anställa någon lämpad för arbetet. Därför inledde vi arbetet med Wikispeech.

Projektet syftar till att skapa en text-till-tal-lösning som är byggd med öppen programvara. Det är en serverbaserad lösning, vilket innebär att den kan användas utan att behöva installera någon programvara lokalt (något som inte är möjligt på många enheter som används för att komma åt Internet). Alla komponenter är öppen källkod och all data och dokumentation är tillgänglig under en fri licens så att den även kan inkluderas på andra plattformar. Wikispeech-tillägget är byggd på ett sätt som gör det möjligt att lägga till nya komponenter och fler språk över tiden. Det kommer att bli allt bättre genom crowdsourcing eftersom alla som är intresserade kan bidra till att text-till-talet fungerar bättre exempelvis genom att utveckla lexikonet med nya ord.

Under 2017 har vi lanserat en prototypspelare med majoriteten av den grundläggande funktionaliteten på plats. Vi arbetar nu med att få koden att gå igenom kod- och säkerhetsgranskning.

Vi inledde även diskussioner med finansiären, Post- och telestyrelsen (PTS), om en möjlig fortsättning av projektet där vi fokuserar på att samla fritt taldata. Detta är i linje med den idé som presenteras i strategin för Wikimedia-rörelsen, med Wikimedia som en tjänst (service) för fri kunskap.