Verksamhetsberättelse 2017/Story: Att öka transparensen i vårt dagliga arbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ända sedan föreningen grundades har föreningswikin (se.wikimedia.org) varit det centrala navet för att utveckla och dela information. Wikin fortsätter att vara detta även idag. En wiki är emellertid inte den perfekta plattformen för att samordna och hantera uppgifter mellan personer inom ett projekt. Då arbetsstyrkan har blivit större, då fler externa partners har blivit involverade och projektens komplexitet har ökat har vi undersökt andra alternativ.

År 2017 beslutades att hantera alla projektuppgifter via Phabricator, med länkar mellan Phabricator och föreningswikin. Det gjorde det möjligt för intresserade frivilliga att se vad personalen arbetar med under en viss vecka och för arbetsgrupperna att samordna arbetet, både internt och med partner och volontärer.

Vi fastställde tydliga rutiner för vårt arbete på Phabricator och samtliga medarbetare fick utbildning om hur man använder verktyget. Phabricator används även av Wikimedia Foundation och är också välkänt av utvecklargemenskapen. Men så vitt vi vet är vi den första Wikimedia-föreningen att inkludera alla våra projekt på plattformen. Vi hoppas att vår struktur kommer att kunna kopieras av andra Wikimedia-föreningar. Vi har sett intresse från andra föreningar och vi har introducerat personalen på Wikimedia Norge hur vi använder Phabricator.

Vi experimenterar fortfarande och våra metoder behöver förbättras, men vår första utvärdering av personalen var överlag mycket positiv. Vi fortsätter att arbeta på sätt att bättre inkludera informationen på Phabricator i vår rapportering samt hur Phabricator kan användas av nya medarbetare för att snabbare få en förståelse för de aktiviteter och delar som ingår i ett projekt av en viss typ.