Verksamhetsberättelse 2017/Fail fest: Hitta sätt att arbeta med WMF

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Wikimedia-föreningar har traditionellt sett inte aktivt investerat resurser i MediaWiki-utveckling. I stället har detta arbete gjorts av antingen volontärer eller Wikimedia Foundation – med Wikimedia Deutschland som det stora undantaget.

När vi bestämde oss för att vi skulle börja utveckla Wikispeech insåg vi att det skulle innebära en brant inlärningskurva för våra utvecklare och vi vidtog åtgärder för att förbereda oss för detta. Vi var emellertid inte förberedda för de administrativa problem som skulle uppkomma gällande ett slutligt införande av tillägget till MediaWiki-mjukvaran.

När vi initierade projektet var vi i kontakt med ett antal anställda vid Wikimedia Foundation som uttalade sitt stöd för projektet och uttryckte en vilja att engagera sig. Då detta innefattade flera högt uppsatta inom organisationen bedömde vi att deras stöd skulle göra det möjligt att ta Wikispeech-tillägget ända till Beta-status. Efter den stora omstruktureringen och förlusten av personal vid Wikimedia Foundation 2015-2016 blev saker dock osäkra. Vi hade tyvärr inte fått det hela skriftligt och hade inte formellt ingått ett samarbetsavtal med Wikimedia Foundation, så det blev mycket svårt att hitta utvecklare där som var villiga att avsätta tid för att arbeta med oss om kod- och säkerhetsgranskning.

Dessutom fann vi det svårt att säkerställa att Wikispeech inkluderades i något av utvecklargruppernas årsplanering. Detta eftersom vi saknade kunskap om WMF:s interna beslutsfattande strukturer och hade en begränsad uppsättning kontakter att använda. För oss blev detta ett problem eftersom det försvårade möjligheten för oss att leverera en färdig lösning. Detta minskar våra chanser att hitta ytterligare extern finansiering för att fortsätta utvecklingen. Under Wikimania och Wikimedia Conference har vi haft några möten med WMF-utvecklare som har uttalat sig villig att hjälpa oss. Vi har också diskuterat problemet med Wikimedia Deutschlands utvecklare. Slutligen fick vi en mindre återkoppling i december 2017, vilket endast gav oss ett par veckor för att svara på feedbacken. Vi avser därför att använda vissa FDC-medel år 2018 för att täcka kostnaden för att lösa problemen som identifierades i december.

Detta föranleder till ett antal förslag:

  • Vi uppmanar Wikimedia Foundation att utveckla ett formaliserat förfarande för att begära kod och säkerhetsgranskning av nya MediaWiki-tillägg i framtiden, samt att resurser för genomförandet på WMF:s sida finns tillgängliga. Vi föreslår att det initialt är för Wikimedia-affiliates, men att detta i framtiden även erbjuds till andra organisationer som kan ha intresse av att bidra. Vi anser att detta är ett viktigt steg för att uppfylla Wikimedia-rörelsens strategi att bli en service för fri kunskap (organisationer inom och utanför rörelsen bör effektivt kunna planera för hur de kan stödja tjänsten). Vi har erbjudit WMF vårt stöd för att utveckla sådant material.
  • För våra framtida utvecklingsprojekt kommer vi se till att vi har ett formellt skriftligt avtal på plats innan projektet påbörjas. Om detta inte är möjligt måste detta tydligt kommuniceras med finansiärerna och projektplanen anpassas därefter.
  • Deltagande i evenemang för utvecklare där vi kan presentera och diskutera vårt arbete är mycket viktigt.