Verksamhetsberättelse 2017/Story: Att ta nationella erfarenheter till den internationella miljön

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Efter 10 år av GLAM-samarbete i Sverige har vi lärt oss mycket. Projekt som Kopplat öppet kulturarv är ett försök att ta vara på de erfarenheter vi fått till GLAM-institutioner över hela världen. Projektets fokuserar på att samla in material om hotat byggt kulturarv.

Att organisera ett internationellt projekt innebär dock en del kostnader, men med en budget på cirka 2 500 000 kr har det ambitiösa externfinansierade projektet kunnat fokusera på en rad olika aktiviteter. Projektet gjorde det möjligt att informera experter i digitalt kulturarv vid flera viktiga konferenser samt organisera aktiviteter och möten i ett antal länder för att initiera diskussionerna om digitalisering, panoramafrihet och öppna data. Vi kunde även sätta samman olika typer av material som saknades och visualiseringsverktyg som fungerar i en internationell miljö.

Vi arbetade med UNESCO och finansierade delar av kostnader av att ha en Wikipedian in Residence där. Vi är glada att kunna rapportera att vi blev en officiell partner till #Unite4Heritage-kampanjen, med den synlighet och erkännande som detta medför. Vi arbetade även nära tillsammans med Wikimedia Italia både med massuppladdningar av bilder samt med framtagandet av en fotoutställning. Samarbetet har varit en positiv erfarenhet och vi ansöker om ytterligare finansiering för att kunna arbeta tillsammans i framtiden.

Vår avsikt var också att aktivt inkludera flera Wikimedia-organisationer, men vi har endast haft begränsad framgång med detta. Även om många affiliates har deltagit i förberedelser av data har de varit mindre aktiva i att arbeta med oss för att nå ut till GLAM-institutioner och vi kämpade med att hitta ett effektivt sätt att ge stöd till mindre Wikimedia-organisationers arbete med GLAM-institutioner. Som projektet var designat kunde vi inte finansiera deras arbete. Att involvera fler Wikimedia-organisationer var inte ett uttalat mål för projektet, men det var något vi ändå hoppades kunna uppnå.

Men projektet Koppat öppet kulturarv var inte de enda aktiviteter som Wikimedia Sverige genomförde för att dela våra erfarenheter. Vi deltog också i flera Wikimedia-evenemang som fokuserade på utbildning, partnerskap och mångfald, och vår styrelseordförande höll i ett utbildningstillfälle på Wikimedia Conference om hur man organiserar en styrelse på ett effektivt och professionellt sätt (för vårt engagemang i arbetet med strategin för Wikimedia-rörelsen, se Verksamhetsberättelse 2017/Story: Strategisk planering för föreningen och rörelsen).