Verksamhetsberättelse 2017/Fail fest: Fikarummet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

När vi undersökte framgångsrika internationella initiativ för att förbättra mångfalden på Wikimedia stötte vi på Teahouse på engelskspråkiga Wikipedia. De första rapporterna var uppmuntrande och vi tyckte att det var värt att försöka implementera det på den svenska språkversionen av Wikipedia.

År 2013 initierades de första diskussionerna och grundstrukturen för Teahouse skapades på svenskspråkiga Wikipedia, med namnet Fikarummet. Tanken var att strukturen skulle diskuteras av medlemmar i gemenskapen och att olika konstigheter kunde lösas efter behov. Men endast ett fåtal aktiva frivilliga gav kommentarer på planen, vilket vi tolkade som ett tyst stöd (en vanlig beslutsprocess på svenskspråkiga Wikipedia).

På grund av tekniska hinder låg sidorna vilande i några år, men i slutet av 2016 kunde vi lösa dessa och bestämde oss då för att skapa den saknade botinfrastrukturen för att kunna aktivera projektet. Vi informerade gemenskapen om planen och började utveckla boten. Den tekniska utvecklingen tog mycket längre tid än väntat, eftersom många delar av boten som utvecklats för Teahouse på engelskspråkiga Wikipedia behövde byggas om för att fungera på andra språkversioner. I stället för att bara göra en snabb anpassning för svenska Wikipedia ansåg vi att värdet av insatsen skulle öka om vårt arbete möjliggjorde för boten att fungera på vilken språkversion som helst. Men när vi startade boten och Fikarummet kom igång tog det bara några veckor innan några inflytelserika Wikipedia-skribenter började protestera kraftigt. De initiala problem som lyftes fokuserade på botens inställningar, men kritiken breddades till att även fokusera på sidans struktur och viktigast av allt uttrycktes en uppfattning att samrådet och diskussionerna innan varit otillräckliga. En plats som Teahouse hade vid flera tillfällen efterfrågats av potentiella nya frivilliga. Vi är medvetna om att denna grupp av frivilliga är ohörda röster på Wikipedia och därigenom inte är en del i beslutsprocessen.

Härav drar vi ett antal slutsatser för framtida initiativ:

  • Om ett initiativ pågår under en lång tidsperiod måste en ny konsensus (med lämpliga diskussioner) äga rum innan initiativet utvecklas vidare, eftersom den gamla (eller oklara) konsensusen inte längre kan gälla som gemenskapen har ändrats.
  • Vi behöver hitta fler sätt och metoder att involvera gemenskapen i diskussionerna och ha tydliga omgångar av samråd med gemenskapen, för att klargöra när en ska reagera och interagera. Personliga möten där snabb återkoppling kan ges och initiala reaktioner är enklare att läsa kan vara ett alternativ. Ett annat alternativ skulle vara att hitta en volontär i gemenskapen villig att agera som ambassadör för projektet.
  • När boten slutligen lanserades var projektet nästan avslutat, vilket innebar att vi hade mycket begränsade möjligheter att följa upp de kommentarer som gavs. Vi måste starta tidigare i projektet så att det fortfarande finns tillräckligt med resurser för att genomföra nödvändiga uppföljningar. På lång sikt behöver vi antingen inkludera underhåll av verktygen i våra framtida budgetar eller hitta en volontär som är villig att adoptera underhållet av verktyget.