Verksamhetsberättelse 2017/Story: Strategisk planering för föreningen och den internationella rörelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Foundation leder ansträngningarna med att sätta samman en global strategi för Wikimedia-rörelsen, och Wikimedia Sverige har aktivt bidragit på flera sätt.

Under året deltog vi på fyra aktiviteter direkt relaterade till utvecklingen av strategin för rörelsen.

På Wikimedia Conference i Berlin deltog två anställda och tre styrelseledamöter i det konferensspår som fokuserade på den internationella strategin samt på det spår som fokuserade på partnerskap. Vi fick chansen att träffa wikimedianer från hela världen och ta del av deras insikter och lära oss mer om strategiprocessen, vilket påverkade vårt efterföljande arbete det året. Vi var nöjda med att den strategiska inriktningen då vi uppfattar att den ligger väl i linje med hur vår föreningen har fungerat under åren. Vi har inte bara fokuserat på Wikimedia-projekten utan även haft ett bredare fokus gentemot fri kunskap i allmänhet. Vi har också haft stort fokus på mångfald och har arbetat hårt för att få vårt arbete att betraktas som en viktig tjänst av våra partners, som något som ger värde för deras strategiska mål.

I juni deltog en anställd i Education Collab meeting i Armenien där ett dokument med inspel till den andra cykeln av strategiutvecklingen togs fram. Perspektiv från ledarfigurer från Wikimedia-rörelsens utbildningsprogram från 12 länder inkluderades där.

I november stod Wikimedia Deutschland som värd för ett möte i Berlin där 11 länder deltog för att diskutera om partnerskap. För några år sedan var Wikimedia Sverige ett av de tre affiliates som initierade partnerskapsgruppen (Partnerships group), som sedan dess har ökat betydligt i storlek. I Berlin utarbetade gruppen ett gemensamt uttalande med insikter rörande partnerskap och vikten partnerskap har, och borde ha, i strategin.

“Equity”, d.v.s. rättvis tillgång till information, är en central del i den planerade strategin och i november var Wikimedia Sverige värd Wikimedia Diversity Conference, med aktivt stöd från Wikimedia Foundation och Wikimedia Norway. En av sessionerna var speciellt förberedd tillsammans med teamet för rörelsens strategi och från konferensen kom ett dokument som beskriver vikten av mångfald i strategin.

Vi ser fram emot att arbeta med den internationella rörelsen för att vidareutveckla strategin och göra detta visionära dokument till konkreta aktiviteter, projekt och evenemang som både bygger på och understöder det.