Verksamhetsberättelse 2017/Story: Kämpar för panoramafrihet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna bild med texten ”Hjälp oss värna panoramafriheten” var en del av vår social media-kampanj.

Panoramafrihet (FoP) är ett viktigt undantag från upphovsrätt som tillåter oss att visa upp, illustrera och diskutera det offentliga rummet runtom oss. Under de senaste åren har FoP blivit ett huvudfokus för föreningen på grund av ett antal omständigheter.

I december 2013 fick föreningen ett ekonomiskt krav från Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) för vårt projekt Offentligkonst.se, ett databasprojekt där vi visade bilder från Wikimedia Commons på Sveriges offentliga konst. WMSE undersökte påståendet med hjälp av en expert på svensk upphovsrätt och baserat på slutsatserna beslutade föreningen att neka betalningen till BUS. BUS stämde WMSE vilket följdes av tre år av domstolsförfaranden (inklusive en runda till Högsta domstolen). I juli 2017 fällde domstolen sitt utslag, vilket tyvärr gick mot WMSE och vi dömdes till att täcka rättegångskostnaderna för BUS, vilket uppgick till cirka 750 000 kronor (Wikimedia Foundation täckte kostnaderna för våra advokater).

Denna kostnad var ett hårt slag mot vår förenings finansiella stabilitet. Vi bestämde oss för att starta en crowdfunding- och informationskampanj med fokus på en ändring av lagstiftningen. Genom dessa ansträngningar fick vi cirka 75 000 kr i donationer vilka kommer att användas för våra lobbyarbete. Vi hade emellertid inte förväntat att domen skulle komma under sommaren, och större delen av vår personal och styrelse var på semester vilket försvårade vårt arbete. Vi behöver fortfarande fördjupa vår analys, men vi har identifierat ett antal saker som vi kan förbättra. En viktig slutsats är att om vi gjort mer förberedande arbete runt vår crowdfundingkampanj hade vi kunnat minimera effekten av en sådan olycklig tidpunkt för domen. Vi tror att det hade varit värt det, även om ett sådant tillvägagångssätt skulle ha krävt att vi utformat material baserat på flera olika scenarier (eftersom vi inte visste vad domen skulle bli).

Å andra sidan är vi väldigt nöjda med vad vi uppnådde när det gäller synligheten i media och intresset från politiker. Totalt blev det 42 press- eller bloggomnämnanden om resultatet (vilket inkluderade rapportering i alla större svenska medier). Närmast enhälligt vände sig media emot domen och framhöll behovet av en lagändring. Flera lokala politiker och riksdagsledamöter från olika politiska partier kontaktade oss för att fråga hur de kunde hjälpa till med att ändra lagen. Två lagförslag har sedermera lagts fram av riksdagsledamöter från tre partier i riksdagen. Vi hoppas på en lagändring under 2018.

FoP diskuteras även på europeisk nivå och föreningen har bidragit, och kommer fortsätta att bidra, till de insatser som gjorts av FKAGEU-gruppen. Domen i Sverige sätter FoP i rampljuset även i andra europeiska länder och vi hoppas kunna stödja våra systerorganisationer i deras ansträngningar.