Verksamhetsberättelse 2017/Fail fest: Långsamma institutionella partners

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

En av de saker vi experimenterade med under Kopplat Öppet Kulturarv var att inleda partnerskap med lokala GLAM-organisationer i de länder vi besökte. Vi hoppades att vi skulle kunna arbeta med dem för att ladda upp utvalda delar av deras samlingar. Detta visade sig dock vara mycket svårare än väntat.

Även när vi påbörjade vårt arbete med GLAM-institutioner i Sverige upplevde vi långa överläggningstider så vi förväntade oss inte att det skulle gå speciellt fort, men när det gällde GLAM-institutioner i andra länder var vi fortfarande alltför optimistiska gällande vad vi skulle kunna åstadkomma under projektets två år. Vi hoppades att då vi redan hade omfattande erfarenhet från Sverige, ett starkt nätverk och stora resurser, skulle vi komma rätt långt.

Även om vi såg ett stort intresse för att delta, var tidslinjen alltför optimistisk. Många av dessa GLAM är mycket mer hierarkiska och långsammare än sina svenska motsvarigheter och i de flesta fallen var de på ett mycket tidigare stadium i sitt arbete med digitalisering.

Utanför Connected Open Heritage-projektet har vi upplevt samma långsamma hastighet när vi kontaktat institutioner (i Sverige och utomlands) rörande fri licensiering av deras data. Då behovet av att tänka på upphovsrätt i förhållande till data är något ganska nytt, speglar detta på många sätt de utmaningar vi såg med GLAM-partners för några år sedan. Från vår erfarenhet tycks det vara så att GLAM-institutionerna, som de senaste åren fört diskussioner med oss om fri kunskap, hade det enklare att se värdet och behovet av fri licensiering av deras data, i jämförelse med institutioner i andra sektorer som inte hade interagerat med organisationer som vår tidigare. För att komplicera saken ytterligare var många myndigheter fundersamma över varför och hur de skulle kunna licensiera något som inte ansågs upphovsrättsligt skyddat till att börja med, samt vad det skulle innebära att använda CC0-licensen (så att data kan inkluderas på Wikidata) och därigenom släppa kravet på attribution.

Vår erfarenhet av att arbeta med långsamma institutionella partners bekräftar behovet av att arbeta på lång sikt och att fortsatt investera i nya partnerskap. Vi ser därför ett stort värde på att kunna fortsätta arbeta inom de områden där vi nu har investerat resurser.