Budget 2011/Justering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även

Övergripande

I budgeten för 2011 fanns en post för att betala tillbaka 148 000 kr till Wikimedia Foundation för insamlingskampanjen 2010. Vi hade missat att även de skulle dela med oss av det det samlade in i SEK. Det hela resulterade i att vi endast skulle föra över 15 000 kr.

Därför föreslår vi att det överskottet fördelas ut på följande poster:

  • Anskaffning av kontor (på kontorshotell med 6 månaders förskottsbetalning) inklusive diverse kontorsmaterial: 45 000 kr
  • En inköpt tjänst på halvtid i december för administrativa uppgifter + professionell hjälp av ekonom: 30 000 kr
  • Försäkringar 10 000 kr
  • Juridisk konsultation för Grant agreement: 5 000 kr

Resterande sparar vi för att ha tillräcklig likviditet i början av 2012.

Detaljerat förslag

' Specifikation Budget 2011 Preliminärt utfall Budget föreslag
1001 Ingående balans 324 605 324 605 324 605
A SUMMA 324 605 324 605 324 605
1110 Årsavgifter 13 000 10 600 11 100
1200 Donationer 300 000 68 312 70 000
1300 Projektbidrag 130 600 134 600 134 600
1310 Wikimedia Foundation Grants 13 100 13 139 13 139
1500 Övrigt 0
B SUMMA Inkomster 456 700 226 651 228 839
2110 Förbrukningsvaror kontorsmaterial 500 289 500
2150 Teknikinköp 10 000 27 410 27 410
2210 Bank och betalningsavgifter 6 000 1 360 3 000
2220 Postbox 1 750 1 713 1 713
2230 Server 1 500 3 207 3 200
2300 Årsmöte 2 000 2 871 2 871
3000 Infomaterial 15 000 11 527 11 527
4001 Chaptersmöte 3 000 3 495 3 495
4002 Wikimania 8 000 8 000 8 000
4003 Nordenmöte 3 000 10 332 10 332
4004 Planeringsmöte hösten 3 000 10 494 10 494
4110 Närvaro på mässor 30 000 28 922 29 000
4111 Bokmässan 50 000 47 132 47 500
4121 GLAM-Wiki 15 000 7 593 7 593
4122 Wikipedia Academy 0
4211 Lokala aktiviteter 6 000 0 0
4212 Internet i Sverige 105 600 105 600 105 600
4213 Wikipedia10 år 28 000 28 409 28 409
4214 Filmprojekt 20 000 12 305 12 305
4215 Stöd till gemenskapens projekt 50 000 18 000 18 000
4220 Fotosafaris 10 000 4 916 5 000
4221 Fotosafari FFKP 8 171 8 171
5100 Fundraising återbetalning WMF 148 000 15 001 15 001
5200 Oförutsedda utgifter 30 000 43 290 43 290
5201 Utgifter Året innan 22 793 22 793
Kontor (6 mån) och inredning 45 000
Tjänst administration och ekonomi 30 000
Försäkringar (årsavgift) 10 000
Juridisk konsultation 5 000
C SUMMA utgifter 546 350 422 830 515 204
B-C (resultat) (89 650) (196 180) (286 364)
A+B-C (utgående balans) 234 955 128 426 38 241