Verksamhetsplan 2016/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2016. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från Ledningsrapport 2016 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Berika Wikimediaprojekten med 20 resurser genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra batchuppladdningar. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
100 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
3101 LSH-tillgängliggörande 2016 Button Icon GreenForest.svg
3102 Kopplat Öppet Kulturarv Button Icon GreenForest.svg
3103 Wikipedia i utbildning Button Icon GreenForest.svg
3104 GLAM 2016 Button Icon GreenForest.svg
3105 Offentligkonst.se 2016‎ Button Icon Orange.svg
3106 Välkommen till min plats Button Icon GreenForest.svg
3107 Nationalmuseum-tillgängliggörande 2016 Button Icon GreenForest.svg
3108 WFD-data till Wikidata 2016 Button Icon GreenForest.svg
3113 Öppna data 2015/Video Button Icon GreenForest.svg
3114 Öppna data 2015/GLAM-video‎ Button Icon GreenForest.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
För att förändra normen om fria licenser se till att 10 organisationer tydligt licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information riktat mot personal på organisationerna. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Utöka föreningens nätverk med 100 centralt placerade personer (som kan påverka licensvalet på material) och 20 politiker (som kan gynna föreningens strategiska frågor) genom evenemang, nya samarbeten och direktkontakter med innehållsägare och likasinnade organisationer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
3201 Fackverk 2015 Button Icon GreenForest.svg
3202 Påverkansarbete 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
3203 Värdet av fri kartdata 2015 Button Icon Red.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap.
Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
4101 Förtroende 2016 Button Icon Red.svg
4102 Synlighet 2016 Button Icon Red.svg
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög.
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar[2] rapporteras inom en vecka. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
För att göra innehållet tillgängligt för flera, sätt upp en fungerande prototyp för text-till-tal på innan årets slut. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
4201 Wikispeech Button Icon GreenForest.svg
4202 Buggrapportering 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
För att underlätta arbetet, ska stöd ges vid 365 tillfällen till minst 50 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till 50 återkommande träffar där 50 wikimedianer deltar och där 50% av de som svarar på en enkät anger att de är gemenskapsbyggande. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
5101 Stöd till gemenskapen 2016‎ Button Icon GreenForest.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
250 kvarvarande nya aktiva användare som fortlöpande bidrar[3] genom att verka för förbättrade förutsättningar på Wikimedias projekt. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
5201 Jämställdhet på Wikipedia 2015 Button Icon GreenForest.svg
5202 Wiki Loves * Button Icon Orange.svg