Verksamhetsplan 2017/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2017. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från Ledningsrapport 2017 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
172511 EU-ansökan för HOT
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Resultat Läge
T.1.1 - Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.
T.1.2 - 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 - 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
163101 GLAM 2016/LSH
163102 Kopplat Öppet Kulturarv
173103 Wikipedia i utbildning 2017
173120 GLAM 2017
163105 Offentligkonst.se 2016‎
163106 Välkommen till min plats
163108 WFD-data till Wikidata 2016
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Resultat Läge
T.2.1 - 15 organisationer licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information till personal inom organisationerna.
T.2.2a - Aktivt deltagande på minst 10 nya evenemang.
T.2.2a - Minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker (som kan påverka licensval).
173202 Påverkansarbete 2017‎
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Resultat Läge
A.1.1a - 1 mätmetod för medieinsatser tas fram.
A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron ökar med 10%.
A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för användning av Wikimedia-projekten, generellt och för specifika användargrupper.
174101 Förtroende 2017
174102 Synlighet 2017
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Resultat Läge
A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka.
A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.
164201 Wikispeech 2016
174202 Buggrapportering och översättning 2017‎
174203 Wikispeech 2017
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Resultat Läge
G.1.1a - Ge stöd vid 365 tillfällen till wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser.
G.1.1b - Ge stöd till 100 wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser.
G.1.2 - Stöd 50 återkommande träffar för wikimedianer.
G.1.3 - Ett tekniskt projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
175101 Stöd till gemenskapen 2017‎
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Resultat Läge
G.2.1 - En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen.
G.2.2a - 50 nya användare får stöd på Fikarummet.
G.2.2b - Ytterligare en språkversion aktiverar Fikarummet.
165201 Jämställdhet på Wikipedia 2015
175202 Wiki Loves 2017
175203 En gemenskap för alla 2017
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Resultat Läge
M.1a - Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden.
M.1b - Kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig.
176101 Organisationsutveckling 2017
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Resultat Läge
M.2a - Styrelse eller kanslipersonal deltar på minst 4 internationella Wikimedia-evenemang.
M.2b - Internationella nyhetsbrev (och centrala wikiportaler) uppdateras på månadsbasis.
176201 Erfarenhetsutbyte 2017
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Resultat Läge
M.3.1a - En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%.
M.3.1b - Ett 20% högre medlemsantal än årsslut 2016. x av <ANTAL>
M.3.1c - Öka volontärengagemanget med 20%. x av <ANTAL>
M.3.1d - En utarbetad plan finns runt företagssponsring.
M.3.2a - Överlappande kompetenser ökas på för verksamheten kritiska områden.
176301 Föreningsengagemang 2017
176302 FOSS för föreningen 2017