Verksamhetsplan 2017/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2017. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från Ledningsrapport 2017 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
172511 EU-ansökan för HOT Button Icon Orange.svg
Tillgång redigera
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Resultat Läge
T.1.1 - Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
T.1.2 - 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
T.1.3 - 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
163101 GLAM 2016/LSH Button Icon Green.svg
163102 Kopplat Öppet Kulturarv Button Icon Green.svg
173103 Wikipedia i utbildning 2017 Button Icon Green.svg
173120 GLAM 2017 Button Icon Green.svg
163105 Offentligkonst.se 2016‎ Button Icon Green.svg
163106 Välkommen till min plats Button Icon Green.svg
163108 WFD-data till Wikidata 2016 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Resultat Läge
T.2.1 - 15 organisationer licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information till personal inom organisationerna. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
T.2.2a - Aktivt deltagande på minst 10 nya evenemang. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
T.2.2a - Minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker (som kan påverka licensval). Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
173202 Påverkansarbete 2017‎ Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Resultat Läge
A.1.1a - 1 mätmetod för medieinsatser tas fram. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron ökar med 10%. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för användning av Wikimedia-projekten, generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
174101 Förtroende 2017 Button Icon Orange.svg
174102 Synlighet 2017 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Resultat Läge
A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
164201 Wikispeech 2016 Button Icon Green.svg
174202 Buggrapportering och översättning 2017‎ Button Icon Green.svg
174203 Wikispeech 2017 Button Icon Red.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Resultat Läge
G.1.1a - Ge stöd vid 365 tillfällen till wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser. Button Icon Orange.svg Button Icon Green.svg
G.1.1b - Ge stöd till 100 wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finasiering och andra resurser. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
G.1.2 - Stöd 50 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
G.1.3 - Ett tekniskt projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
175101 Stöd till gemenskapen 2017‎ Button Icon Orange.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Resultat Läge
G.2.1 - En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
G.2.2a - 50 nya användare får stöd på Fikarummet. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
G.2.2b - Ytterligare en språkversion aktiverar Fikarummet. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
165201 Jämställdhet på Wikipedia 2015 Button Icon Green.svg
175202 Wiki Loves 2017 Button Icon Green.svg
175203 En gemenskap för alla 2017 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Resultat Läge
M.1a - Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
M.1b - Kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
176101 Organisationsutveckling 2017 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Resultat Läge
M.2a - Styrelse eller kanslipersonal deltar på minst 4 internationella Wikimedia-evenemang. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
M.2b - Internationella nyhetsbrev (och centrala wikiportaler) uppdateras på månadsbasis. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
176201 Erfarenhetsutbyte 2017 Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Resultat Läge
M.3.1a - En bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50%. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
M.3.1b - Ett 20% högre medlemsantal än årsslut 2016. Button Icon Orange.svg x av <ANTAL> Button Icon Orange.svg
M.3.1c - Öka volontärengagemanget med 20%. Button Icon Green.svg x av <ANTAL> Button Icon Green.svg
M.3.1d - En utarbetad plan finns runt företagssponsring. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
M.3.2a - Överlappande kompetenser ökas på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg Button Icon Green.svg
176301 Föreningsengagemang 2017 Button Icon Green.svg
176302 FOSS för föreningen 2017 Button Icon Green.svg