Projekt:Botacademy 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Att aktiva wikimedianer ges möjlighet att lära sig använda botar genom arrangerade inlärningsaktiviteter.

Timeline

 • Deadline scholarship application: 25 October
 • Deadline application: 8 November
 • Workshop: 28-29 November
 • Deadline homework: 21 December

Deltagare

Om du är intresserad av att delta får du gärna redan nu förtidsanmäla dig via /intresserade

Se även

 • Programme (with links to presentations and other material)

Projektdata

5111 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 80 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 80 000 Från aktiva wikimedianer utan bottvana:
 • totalt 100 bot-flaggade "produktiva editeringar"
 • på 5 olika språkversioner
Interna
 • 1 Frivillig
 • 1 blogginläggTidplan:

3:e+4:e kvartalet 2015 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-12-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Workshop genomförd
 • Materialet tillgängliggjort och publicerat tför de som ej kunde delta
 • Hemläxa utvärderad
 • 6 deltagare i workshopen
 • 4 av dessa lyckades (tillsammans) redigera 808 artiklar på 4 wikis
 • 3 av dessa (756 artiklar, 3 wikis) gjordes av wikimedianer utan tidigare botvana
 • Förberedelserna, speciellt inbjudningarna gick ut för sent. Av denna anledning var vi tvungna att neka deltagare som t.ex. behövde visum
 • Det var stort intresse från långväga deltagare. För dess vore det vettigare att skicka en workshopledare till regionen och sedan flyga deltagarna dit
 • Hemläxa fungerar som en bra motivation och som ett enkelt verktyg för vår egen uppföljning
 • Det var förvånansvärt få intressenter från sv.wiki. För de skandinaviska gemenskaperna borde mer riktade insatser för att få deltagare kunna genomföras
 • Den internationella profilen på deltagarna var nyttig då det gav möjlighet att lyfta blicken från den egna hemwikin för att kunna få ett större perspektiv och kunna lära av projekt som pågår på andra wikis
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 69 624.53 kr
 • Prognos 70 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:
Global metrics: 2014–15
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
1. Number of active editors involved 6
2. Number of newly registered users 0
3. Number of individuals involved 10
CONTENT
4. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 808
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 41426
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know? The response from the participants was very positive. As part of the workshop a take-home assignment was given to be completed within 3 weeks of finishing the workshop. 3/6 of the participants successfully completed their assignment showing that they could put what they'd learned in the workshop into practice. Giving an assignment forced the participants to try and use their new skills before it could be forgotten. It also helped to quickly bring to light any issues they hadn't fully understood during the workshop. The three participant who didn't complete the workshop had all started it but indicated that they had too many other obligations during the three week period to get started.