Mötesprotokoll/Protokoll 2013-10-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 19.14 (CET)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 27 oktober 2013 kl. 19.18 (CET)[svara]


Tid
14 oktober 2013 klockan 19.00-22.15 på kontoret/via Google Hangout.
Närvarande

Holger Motzkau, Arild Vågen, Bengt Oberger, Kristina Berg, Jan Ainali, Mattias Blomgren, Harald Andersson

Frånvarande

Ylva Pettersson, Sverker Johansson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Från styrelsemötet 2013-08-25:

 • Vissa projekt saknar mål i projektfaktamallen, vilket ska korrigeras. Detta skall åtgärdas senast till nästa styrelsemöte.
  • Punkten hade inte hunnit utföras till styrelsemötet 2013-09-14.
   • Nu har alla projekt mål utom Wikiskills, som har egna leverabler.

Från styrelsemötet 2013-09-14:

 • FDC har svarat utan motivering vad gäller Europeana Awareness. Motivering ska begäras och efter denna tas beslut per capsulam om åtgärder.
  • Påminnelse skickad och svar har inkommit.
 • Påminnelse till FDC om den andra utbetalningen, som skulle skett 31 juli, ska lämnas.
  • Påminnelse skickad och pengar utbetalade.
 • Ledningsrapporter för projekt: Omfattning/aktuella förslag till förändring skall uppdateras utifrån fattade styrelsebeslut till nästa styrelsemöte.
  • Uppdatering har gjorts.
 • Addresspoint - genomförande.
  • Pågår. Mellan en och sju intresseanmälningar per dag kommer in och idag resulterade det i en ny medlem.
 • Platsannons Wikipedia i utbildning.
  • Har satts ut. Behandlas under Education manager nedan.
 • Bengt besvarar WMF-enkäten om erfarenheter från föreningens första anställning.
  • Bengt har anmält att han är adressaten, men någon enkät har inte kommit än.
 • Mattias skickar ut Doodle angående heldags styrelsemöte i januari.
  • Utskickad igår.

Övriga rapporteringar från verksamhetschefen

 • KPMG har varit på internkontrollsrevision i torsdags. Positivt resultat. Några frågor skall besvaras.
 • Jan bokar en tid för möte mellan KPMG och Holger för att reda ut frågor om CiviCRM.

Projekt/budget 2013

Budgetuppföljning

 • Holger och Jan redogjorde för budgetuppföljningen.
 • Ombokningar för Öppen Databas för Offentlig Konst och Europeana Awareness skall kontrolleras.
 • Ombokningar för planering och utvärdering skall kontrolleras.
 • Genomgång och omdisponeringar görs till nästa månad.

Ledningsrapporter för projekt

 • Ledningsrapport 2013
 • Ledningsrapporterna gicks igenom.
 • Jan kontrollerar utskick till tidigare donatorer.

Ansökan till FDC

 • Rapportering av arbetet: FDC-ansökan lämnades in i tid. Jämförelse med övriga ansökningar vad gäller ökning av sökta belopp har gjorts. En fråga har kommit från FDC.

Wikimedia och framtidens lärande

 • Diskussion fördes utifrån material utsänt av Ylva, vilket var mycket positivt. Jan och Ylva kommer att boka ett möte.

Riktlinjer för representation

 • Riktlinjer för representation antogs 2012-12-11. Vid vårens revidering av policyer bordlades frågan 2013-03-10, men har sedan dess aldrig behandlats. Riktlinjen innehöll Pågår-mall, vilken togs bort, och verksamhetschefen inkluderades utöver ordföranden.
 • Styrelsen beslöt att anta Riktlinjer för representation efter justering

https://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Riktlinjer_f%C3%B6r_representation&oldid=26743

Personalfrågor

 • Verksamhetschefsavtal utvärdering
  • Jan gör en självutvärdering som blir klar denna vecka.
  • Jan påminner de anställda om att lämna in sin till Mattias.
  • Mattias, Holger och Bengt bokar ett möte för utvärdering.
 • Education manager
  • Jan informerade om rekryteringen. Flera ansökningar har inkommit och det ser mycket bra ut vad gäller dessa. Jan och Ylva har gått igenom dem. Arbetet löper på enligt plan.

Övriga frågor

 • Harald tog upp frågan om en forskningsdatabas under fri licens för fri forskning. Styrelsen fann att idén befann sig i ett för tidigt stadium och bad Harald bevaka frågan fortsättningsvis.
 • Chapters Dialogue: Det uppdrogs åt Jan att svara att föreslagna datum (28-29 november) passar. Beslut om vem som ställer upp tas senare.
 • Arkitektur- och designcentrum: Kan genomföras i mars-april. Det verkar positivt och en projektgrupp håller på att sättas ihop. Planering av deltagande kan göras i god tid för att få en bra bemanning.
 • Chapters Conference: Vår ansökan antogs inte, utan nästa års konferens hålls i Berlin. Reflektioner kring ansökan, om vad som kan göras bättre till nästa gång bör göras.
 • Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 11 november klockan 18.30 på kontoret/via Google Hangout.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.