Ledningsrapport 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2012 | 2014 >>


Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
Trycka NC-licens (broschyr)
Vitbok 2.0 Klar och utdelad.
Trycka Kulturskatter till WMFI
Påverka organisationer
Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation.
Samarbete med föreningen psykisk hälsa
Europeana Awareness 2013
Öppen databas för offentlig konst
Spread the sign
Praktiskt stöd
Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet.
Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer
Arbetslivsmuseer 2013
Vasamuseet
Batchuppladdningsmöte
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade lärmedel.
SFI
WikiSkills
Skolforum
Wikipedia i utbildning
Wikimini
Frigöra forskning
Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
Open Access 2013
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
Teknikpool 2013
Referenslitteratur
Lättläst Wikipedia
Minibidrag 2013
Gemenskapens projekt 2013
Flygfoto 2013
Underrepresenterade grupper
Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.
Kvinnor på Wikipedia 2013
Möten för aktiva skribenter
Målet är att intresset för sådana möten ökar.
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
Frivilligutbildning
Wikifikaturné 2013
Ämnesexperter
Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
Fotomässan 2013
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
Umepedia - förstudie
Wiki Loves Monuments
CC-licensinformation
Användbarhet
Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.
Översättningssprint
Feedback från läsare
Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.
Information om fri kunskap
Råd till politiker och myndigheter
Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
Påverka politiker
Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
Fri offentlig information broschyr
Upphovsrättsutredning
FSCONS 2013
Påverka institutioner
Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen.
Påverka utbildningsinsitutioner
Möjliggörande
Föreningen redigera
Mål Resultat Läge
Föreningen har 350 medlemmar 468
25 frivilliga engagerar sig och driva fram WMSE:s projekt. >31
Varje styrelsemedlem deltar i minst en extern styrelseutbildning. 3
Policyer utvecklas, uppföljs och utvärderas regelbundet. OK
Kommunikation
Vi har utvecklat en skriftlig kommunikationspolicy. OK länk
Vi har genomtänkta webbsidor på www.wikimedia.se. OK
Vi skickar ett nyhetsbrev varje månad. F, A, M, J, J, S, O, D
Vi skickar en Chapters Report varje månad. J, F, M, A, M, J, J, A, S, O
Minst 4 blogginlägg på WMF/i Signpost. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Vi översätter alla egna blogginlägg av internationellt intresse. [17], [18], [19], [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Vi uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet. a, b OK
Alla förfrågningar till föreningen besvaras inom en vecka. OK
Ekonomi
Vi betalar alla fakturor i tid. OK
Utlägg ersätts inom två veckor. ~
Fundraising
Vi får finansiering av hela budgeten 2013. 79%
Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2013 från annan part än WMF. 0
Vi har alltid säkrade inkomster för minst 6 månader framåt. OK
Vi har identifierat möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer. -
Budget år 2014
Beror på mindre än 35% av en enskild finansiär (51% FDC)
Minst 35% är organisationsbidrag (51% FDC)
Minst 60% av projektens samlade budget är finansierade innan årsskiftet. 60%


3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak Klart.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Tryckning har skett.

Broschyren har tryckts.

Vi har tryckt upp 1500 exemplar och delat ut ca 100, mest på fotomässan. Värt att ha med sig om broschyrer är att göra dem beständiga. Kontrollera om denna påverkas om CC 4.0. Hur ska man mäta mottagande, eller få feedback? Bra att ha trycksaker, går ofta att återanvända i andra projekt. Bra tillgång för volontärer att ha med sig i utåtriktat arbete. Det är svårt för en volontär att översätta/designa själv. Bra introduktionsuppgift för en praktikant. Det gäller att ta hänsyn till vad en volontär är intresserad av och hur mycket tid den kan lägga. Viktigt vid broschyrarbete är att blanda in flera olika som korrekturläser. Verktyg är en viktig fråga, här är det Indesign. Bra för oss att behålla källfiler. För lite tilltagen arbetstid för anställda för att driva projektet effektivt. Även viktigt att avsätta tid för korrekturläsning. Kvarstår är att faktiskt få ut broschyrerna till olika mottagare. Projektet upplevs som ganska kostnadseffektivt för framtagandet av broschyren på grund av dess innehåll, men det är viktigt att de inte blir liggande på kontoret utan att det vid sådant här framtagande både finns en plan för spridning och tid och resurser avsatt till det.

Rekommendation för fortsättning: Identifiera vilka som bör få broschyren, distribuera dem och gör en uppföljning av mottagandet. Korrekturläs och uppdatera sidan på meta.

 • Budget Arbetstid 2.500 kr
  Tryck 10.000 kr
 • Aktuell Arbetstid 2 837.58 kr
  Tryck 9 551.0 kr
 • Prognos Arbetstid 2 837.58 kr
  Tryck 9 551.0 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att volontären som layoutar tar lång tid på sig.

Status per 2013-06-17 STATUS:
STATUS orsak Avslutat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Några exemplar har levererats till kontoret.

Vi har tryckt upp 250 exemplar och delat ut nästan alla, mest på digikult. Har använts som referens av RAÄ i deras digitaliseringsriktlinjer. Värt att ha med sig om broschyrer är att göra dem beständiga. Hur ska man mäta mottagande, eller få feedback? Bra att ha trycksaker, går ofta att återanvända i andra projekt. Bra tillgång för volontärer att ha med sig i utåtriktat arbete. Det är svårt för en volontär att översätta/designa själv. Viktigt vid broschyrarbete är att blanda in flera olika som korrekturläser. Verktyg är en viktig fråga, här är det Scribus. För lite tilltagen arbetstid för anställda för att stötta projektet effektivt. Även viktigt att avsätta tid för korrekturläsning. Projektet upplevs som ganska kostnadseffektivt för framtagandet av broschyren på grund av dess innehåll. Bra att broschyren har en tydlig målgrupp.

Rekommendation för fortsättning: Uppdatera och rätta broschyren och gör ett nytryck. Identifiera vilka som bör få broschyren, distribuera dem och gör en uppföljning av mottagandet.

 • Budget 8.000 kr
 • Aktuell 7.294 kr
 • Prognos 7.294 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Broschyren är översatt av volontär till engelska och upplagd på Commons och har korrekturlästs. WMFI är meddelade om att de kan börja titta på den.

Svårt att hitta volontärer som har tid att översätta till engelska (översättningsverktyget kräver att den finns på engelska). Uppskattat stöd från WMFI. Förutom översättningen kommer den även kräva en juridisk anpassning till det lokala jurisdiktionen. Projekt som är helt utan arbetstid är problematiska. Antingen bör det finnas arbetstid, alternativt borde det hanteras som gemenskapens projekt eller liknande.

Rekommendation: Skapa bugzilla om att översättningsverktyget borde tillåta andra språk än engelska som start och lyft frågan till community.

 • Budget Tryck 4 500 kr
 • Aktuell 0 kr
 • Prognos 4 500 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att finnarna inte hinner översätta och anpassa den innan årsskiftet. Fråga har ställts till WMFI om de kan fakturera oss för tryck i år.


3200 Påverka organisationer

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Målen har inte uppfyllts, men några aktiva skribenter rekryterade och fortsatta aktiviteter planerade. Aktiviteterna i pilotprojektet är klara så därmed är det här projektet avslutat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Uppföljning/utvärderingsmöte med Kristian och några projektdeltagare.
 • Inga artiklar utmärkta än.
 • FPH kommer att ha öppet hus i sina lokaler återkommande en kväll/månad under hösten för skribenter. Troligtvis första måndagen varje månad, både FPH-projektdeltagare och wikipedianer är välkomna att vara med. Det kommer inte att kräva några resurser från WMSE utan bygger på frivillig medverkan.

Några deltagare har hoppat av eftersom redigeringsverktygen har varit för krångliga. Kanske värt att bjuda in dom igen till hösten när Visual editor kommit igång. Mind har kommit igång med regelbundna skrivstugor men har inte haft många deltagare. Den största direkta orsaken till att målen inte har uppfyllts är att deltagandet har varit lågt. Målen från Mind har varit högt ställda, de ville skriva en utmärkt artikel tillsammans. Detta ledde till viss koordinationsproblematik. Projektet har skapat en bestående kontakt med föreningen och det finns potential till en nystart. Bättre, mer uppdelade och attraktiva mål bör sättas upp i så fall.

Rekommendation till fortsättning: Omstart med VisualEditor, en serie workshoppar skulle krävas. Inför den, uppdatera projektsidan samt kolla ifall det kan finnas någon intresserad fadder.

 • Budget
  15.000 arbetstid
  5.000 övrigt
 • Aktuell
  12 113.05 arbetstid
  0 övrigt
 • Prognos
  12 113.05 arbetstid
  0 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak The number of events and participants have been achieved. We would however need more press and blog mentions so everybody are invited to help spread the word about the project and the upcoming events.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • A follow-up on the Fashion edit-a-thon together with Europeana Fashion, Europeana, Nordiska museet and Stockholm University took place on the 12 November. There will be two other fashion edit-a-thons organized in parallel in Italy and Israel. They were connected by a international contest (see here) that however didn't have a very big turnout for reasons unknown. In preparation for the event Nordiska museet donated 28 images of shoes. A journalist (from Aftonbladet) participated at the event.
 • John lead a workshop at the Wikimedia Diversity Conference in Berlin on the 10 November sharing some experiences gather during the last year. A blog post was written in Swedish, English and German that was published on WMSE's, WMDE's and WMF's blogs.
 • Pens have arrived.
 • The report is about to be finalized.
 • Events: We have now surpassed the expected number of six events within the scope of the project and have in total organized 19 events so far.
 • Events: Wikimania was our main event for the project and hence that part of the Description of Work has now been fulfilled.
 • External communication:

EU-projekt tar mycket overhead i rapportering och liknande, men å andra sidan är det ett väldigt stort projekt vilket i sig ger en massa positiva bieffekter (mycket av rapporteringen till EU kan återanvändas på t.ex. outreach och ger många fallstudier). Projektet har gett många nya kontakter både i GLAM, utbildningsinstitutioner och Wikimedia chapters och gett ett erfarenhetsutbyte. Valutaskillnader är något som måste beaktas i sådana projekt. Vi har provat på saker som vi inte hade gjort annars. Något som hade kunnat gjorts bättre är att haft en projektledare anställd från början i stället för att en volontär ledde det. Otydligheten i vilka leverabler som förväntades från WMSE och hur projektmedel kunde fördelas innan projektet startade har komplicerat projektet. Detta är viktigt att alltid ha på plats. ÖDOK är en direkt avknoppning av detta projekt. Kostnadseffektiviteten för projekt som till stor del är externt finansierade kan bedömas på flera sätt, dels om det är kostnadseffektivt för föreningen (vilket det nästan alltid är) eller om det är kostnadseffektivt genomförande.

Rekommendation till fortsättning: Håll kontakten med Europeana och bevaka nya bidragsansökningar. Genomför WLPA 2014.

 • Budget 421 200 kronor
 • Aktuell 406 309,40 kronor
 • Prognos 421 200 kronor, cirka 2 800 euro kvar för material/eventkostnader (efter WLPA- och WWI-priser), cirka 1 900 euro kvar i resebudget (efter Wikimania)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringarStatus per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • T-shirts, pennor, GPS:er har anlänt
 • Ledare nästan färdig
 • Större sammanställning av erfarenheter på /Erfarenheter#Sammanställning årsslut (2013-12-04)
 • Dialog har inletts med OSM om att inkludera vår data även där
 • Dialog har inletts med Solna kommun om användning av vår information på deras nya sida
 • Totalt 52 kommuner har kontaktats.
 • Totalt 35 dataset har mottagits (+6 sedan förra ledningsrapporten).
 • Totalt 25 dataset finns i databasen (+12 sedan förra ledningsrapporten, 25 är målet).
 • 16 wikilistor som synkas mot databasen är skapade
 • Se även: #Status/Resultat
 • Press: Totalt 10 omnämnande varav 4 på egna bloggar (8 är målet).

Tydligt specificerade mål har gjort att arbetet har drivits fram. Lärdomar under projektet har gjort att det har effektiviserats under tiden. Mycket bra att ha en bas att visa vad som går att göra. Förutom antalet kommuner kan också mätetalet antalet konstverk användas. Ska databasen även ta in andra aktörer? Till exempel kommunalt ägda bolag och liknande. Detta skulle påverka listgenereringen på Wikipedia. Det bör i allmänhet finnas med en pott för projekt för uppföljning av projekt nästa år. En framgångsrik pilot, men slutet blir lite abrupt.

Rekommendation till fortsättning: Bredda målen till att också föra fram fördelar med öppen data i allmänhet och arbeta på en politisk nivå. Koppla ihop det med öppna data projekt och policypåverkan. Planera in distribueringen av framtaget material.

 • Budget
  355 200 Arbetstid
  70 000 övrigt
 • Aktuell
  371 748.06 Arbetstid
  36 766.73 övrigt
 • Prognos
  386 000 Arbetstid
  38 766.73 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Finansiering för en fortsättning av projektet under 2014 saknas.
 • En mer användbar webbplats behöver sättas upp för att enklare attrahera crowdfunding-finansiärer och sponsorer


Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Spread the sign har en programmerare som har gjort en uppladdningsbot. Fortsatta testuppladdningar pågår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Diskussioner om testuppladdningarna och deras utseende pågår.

Det övergripande målet är lite luddigt. Projektet har inte hunnit bli klart, det har inte gått att styra från WMSEs håll. Det har varit svårt att förklara principerna om hur material kan läggas in i artiklar på Wikipedia och att WMSE inte kan styra det. Det är fortsatt viktigt för oss att vi är väldigt tydliga med vilka mandat vi har och hur gemenskapen arbetar mot alla externa parter (i alla projekt). Har inkluderat andra projekt än Wikipedia och Commons (Wiktionary). Uppfyller delvis målet om diversifiering av läsare/användare och har gett oss mer kompetens och nätverk i det området. Externa parter har lärt sig om wikikultur och -teknik. Det finns dåligt med material som förklarar batchuppladdningar.

Rekommendation till fortsättning: Arbeta in en förbehållsklausul i standardavtalsmallen om hur filer kan komma att användas. Fortsätt att ge råd till Spread the sign under uppladdningen och skicka pressmeddelande när det blir klart. Informera Riksgymnasiet för döva och hörselskadade när uppladdningen är klar.

 • Budget 10.000 kr
 • Aktuell 8 998.57 kr
 • Prognos 10.000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Problem att få återkoppling på testuppladdningar på Commons.


3300 Praktiskt stöd

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Alla workshopar genomförda. Uppföljning och utvärdering återstår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Workshop hos Mc Collection Museum genomförd med nya skribenter, artiklar och bilder som resultat. ArildV var med och hjälpte till under workshopen.
 • Diskussion om utvärderingsfrågor påbörjad
 • ArbetSam vill samarbeta mer och pratar om RAÄs bidrag för bevarande och spridande av arbetslivsmuseer och industriminnen

Uppföljning och utvärdering.

Målen med museerna har uppfyllts, men det återstår att se hur det går med de långsiktiga målen. Det har varit svårt att få frivilliga att hjälpa till på workshops. Eventuell kontakt mot teknikspoolsanvändare. Möjlig framtida WLM-koppling. Lista över arbetslivsmuseum har skapats som en undersida och lista för industriminnen kan komma framöver. Det var bara engångsworkshopar vilket inte är optimalt, de bör vara återkommande. 3 timmar är lite kort tid för att lära ut grunderna. Det finns ett stort intresse från målgruppen, och ofta ett engagemang i ämnet/museet. Hur ska uppföljning/fortsatt stöd ges? Behövs tid avsättas eller faddrar engageras mer?

Rekommendation till fortsättning: Undersök om en studiecirkelssatsning kan göras på orterna där pilotutbildningar har genomförts. Undersök om det finns intresserade faddrar.

 • Budget 43 177 arbetstid
  14 000 övrigt
 • Aktuell 50 265.58 arbetstid
  6 139 övrigt
 • Prognos 52 765 arbetstid
  6 139 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Multitouchbord färdigt, utställningsmaterial kommer till stor del från/via Wikimedia Commons.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Utställningen igång (men jag har inte besökt den än).

Uppföljning och rapportering åẗerstår.

Public domain är väldigt luddigt, dvs ger en inscanning ny verkshöjd? Detta har lett till funderingar i projektet om hur material från Commons kan återanvändas. Museet har lärt sig jättemycket om Commons och upphovsrätt. Det har varit svårt att engagera frivilliga i projektet (till en början i bildsök). Möjligt är att man i framtiden ska knyta in det i fler wikiprojekt, framförallt på engelska Wikipedia. Koppling har gjorts till QR-pedia via pekbordet.

Rekommendation till fortsättning: Fråga om vi kan ta del av deras utredning av upphovsrätten.

 • Budget 25 000 arbetstid
 • Aktuell 20 666.08 arbetstid
 • Prognos 25 000 arbetstid
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak Mötet inställt.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Se Slutrapport

Se Slutrapport. Ett problem med projektet är att det utgick från ett behov från vår sida snarare en efterfrågan från frivilliga. Mer tid i att hitta intresserade personer skulle ha behövts för att få in personer utifrån. Kan det vara värt att köra en-till-en träning med det fåtal som är intresserade? Det kan dock kräva en del förberedelse med kursplan och liknande (vilket kanske kan göras tillsammans med andra chapters).

Rekommendation till fortsättning: Se till att batchuppladdningsdokumentationen även tar höjd för en kursplan.

 • Budget
  5.000 Arbetstid
  5.000 övrigt
 • Aktuell
  3 060.95 Arbetstid
  0 övrigt
 • Prognos
  3 060.95 Arbetstid
  0 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • P.g.a. att mötet ska hållas innan årskiftet fanns inte möjlighet att kombinera detta med ett möte för GLAM personal om deras förberedelser och ansvar.
 • Intresse bland wiki(p|m)edianer är väldigt litet.

Se Slutrapport


4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

Status per 2013-11-11 STATUS:
STATUS orsak * Internetfonden har godkänt en reviderat projektplan där målet är att eleverna skriver minst 200 ord långa. Detta kan nog uppnås.
 • Endast två skolor (men tre lärare) är med i projektet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Vi har fått okej från Internetfonden att lämna in rapporten i slutet av januari.
 • I Malmö misslyckades de med att sätta igång med nästa grupp elever då skolan eventuellt inte kommer att fortsätta nästa år.

Vi kommer under januari att utveckla ett paket för SFI-lärare att arbeta med samt skriva rapporten.

Projektet har blivit väl omtyckt av lärarna som har deltagit. Fadderdelen har kommit igång. Mätetalsutvärdering kommer att ske nästa år när projektet går mot slut. Projektet är en bra idé för interaktionen med andra chapters och frivilliga på andra språkversioner. Projektet är bra för att det på ett pedagogiskt sätt förklarar vad föreningen kan göra för nytta, projektet har många win-win situationer för de olika deltagarna (som ökad motivation, breddad kunskap, integration mm). Ett bra första steg har tagits. Det är viktigt att det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning när det är flera parter som arbetar i projektet. Det har funnits intresse även från andra länder, vilket gör att det kan finnas en vits om att skriva om detta på ett internationellt plan.

Rekommendation till fortsättning: Lägg del av tiden till att ta fram paket för vidare arbete. Ny grupp i Malmö.

 • Budget 234 000
 • Aktuell 119 506,47
 • Prognos 119 506,47
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Pengar får flyttas till nästa år, vilket föreslås.


Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektets alla "deliverables": http://wikiskills.net/the-project-deliverables/ (med länkar till fyra rapporter: European State of the Art, Pedagogical Framework fostering wiki uses, Training content development and publication, Guidelines for trainers)

Bland annat:

 • Samordningsmöten med de internationella aktörerna i Barcelona, Liége och Aten samt i Geneve.
 • Studie bland lärare inom yrkesutbildning om deras wiki-vanor och behov
 • Analys av existerande wiki-programvara, jämförelse mellan wikis och andra sociala webb-verktyg, analys av existerande wiki-farmer.
 • Introduktionskurs i Stockholm för att känna på vår målgrupp och deras behov inför de kommande kurserna under 2013.
 • Broschyr med några pedagogiska scenarier om wikier i allmänhet som komplement till Wikimedias undervisningsmaterial om Wikipedia.
 • Tre tvådagarskurser i Helsingborg, Stockholm och Skellefteå. Sammanlagt 23 deltagare.
 • "Dissemination", alltså spridning av info om projektet och erfarenheter såsom exempelvis genom blogginlägg på Wikimedia Sverige blogg.
 • Samordningsmöte i Santiago de Compostela
 • rapportering och utvärdering
 • Video (ligger inte på WM SE:s bord men vi har filmat under kursen i Skellefteå för att bidra med råmaterial)
 • (Uppbyggnad av ett wikiexpert-nätverk) starten kommer nog att skjutas på
 • Vår koordinator insisterar på ett extramöte i Geneve för att jobba med rapporter och pusha nätverket. Anna kommer att delta på distans.
 • Ett signifikant antal deltagare hoppade av samma vecka som en kurs skulle äga rum. Motmedel: Kursavgift om deltagare väljer att hoppa av en kurs i sista stund. Det är svårt att fylla upp för oväntade avhopp till en två-dagarskurs när kursen ska äga rum redan samma vecka.
 • Den här gången var kurserna två dagar långa och sammanhängande. Det kan finnas en poäng med två kortare tillfällen (en kursdag i början o en i slutet) med några veckor emellan för deltagarna att fördjupa sina kunskaper innan den avslutande kursdagen.

I allmänhet är det klurigt med stora projekt som inte sköts från kontoret, samtidigt som det finns en stor vinst att ha en kompetens på annat ställe än i Stockholm. Även om projektet inte har haft huvudfokus på Wikipedia har det gett ringar på vattnet som varit till nytta för föreningen.

 • Budget 255 000
 • Aktuell 256 578.61
 • Prognos 264 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Att tiden tar slut innan projektet tar slut.
 • Beroende på valutakurser motsvarar projektets totala finansiering (EU+own funding=60496 EUR) mellan 495 000 SEK och 555 000 SEK. Beroende på detta kan projektets slutresultat hamna på mellan -30 000 till + 30 000 SEK.
 • En del medel ligger på poster som inte kan betalas ut som lön till anställd. Dessa pengar fryser inne om dom inte används. Vår koordinator har (31 maj 2013) gått igenom hur vi eventuellt kan stuva om i de ekonomiska posterna på ett sätt som godkänns av EU.
 • WikiSkills pågår på 25 % men kräver ändå 100 % administration.
 • Långa resor/restider jämfört med andra partners.
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • We participated in both of the events and successfully launched Wikimini, a encyklopedia for kids by kids. There will also be information about the SFI project (with one teacher and the principal from Värnamo present at Mötesplats Skola) and about WiU.
 • A presentation was given at Skolforum together with Dan Frendin about WiU.
 • A presentation will be given at Mötesplats Skola about Wikimini together with GR utbildning.
 • Information material about SFI and Wikimini was handed out at the conferences and so was the updated material about WiU. This is to attract interest from the teachers and give them something to bring with them home.
 • We had support of volunteers both in Stockholm and Gothenburg that really helped making our participation a success.

A full list of valuable contacts taken can be found here.

Målen har efter samtal med Jan reviderats.

Pedagoger och Wikipediambassadörer får utvärderas under 2014. Bra ställe för att träffa institutioner men i år var det svårt att få kontakt med pedagoger på Skolforum. Mötesplats skola var ett bra ställe för att lansera Wikimini.

Rekommendation till fortsättning: Delta på Skolforum/Mötesplats skola, men endast i uppsökande aktivitet, kanske två halvdagar. Går det att hålla en presentation är det bra. Ingen idé att ha ett bås (om vi ska stå för kostnaden själv eller om vi inte har en mycket klar idé på vad vi ska göra).

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 18 493.68 kr
 • Prognos 18 493.68 kr
 • GR will pay for the cost of a booth in Gothenburg. At Skolforum it turned out that Katedralskolan had not prepared for a booth so we will not have one there as the money in the budget had been shifted around to be used for salaries.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

We talked to a lot of teachers and organizations and many showed a lot of interest, but we still has to follow up on the contacts that were made. This is something that takes a lot of time and we cannot be sure that people will actually do something.

We did not have a list for teachers to sign up on so that we would have their contact details and could email them. This was overlooked by me completely and only realized after the event.

Blev billigare än väntat, överblivande medel kan frigöras till andra projekt. Exakta summan kontrolleras med John.

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak The amount of teachers have been reached. However, we will probably not reach 12 ambassadors this year.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • A joint application for funding for two former students to travel to Uganda as volunteers to teach students there to edit Wikipedia. This was a joint application together with a Ugandan organization and the WWF. Two other teachers that were present said at the end of the day that they also would like to include Wikipedia as part of their education. Preparations are also being done to help create a Wikipedia center in Uganda.
 • A new updated version of the Wikipedia i Utbilding case study brochure has been printed.
 • A list of teachers that have used Wikipedia in Education has been created. The goal has been reached.
 • The possibility to cooperate with gratisiskola.se is being investigated.
 • A number of instruction videos have been created by Bengt B.
 • Two more people has joined the ambassador program and three ambassadors have received the ambassador kit.
 • One more ambassador is on her way to finish the class.
 • * The survey evaluation from the participants at Lund University was very positive. The University have now decided that there will be regular edit-a-thons in Lund during next year. We are now negotiating the amount of events per semester.
 • We have suggested a similar plan to Umeå University with regular edit-a-thons/workshops next year's Umepedia project.

Rollen Wikipediaambassadör är lite otydlig. Behöver förtydligas vad vinsten är för både oss och ambassadören. System för återkoppling och kontinuerlig kommunikation bör vara tydlig med ambassadörerna. Stort intresse från pedagoger och universitet. Det finns potential att göra mycket workshops inom detta. System för återkoppling och kontinuerlig kommunikation med pedagogerna behöver också utvecklas. Vi saknar en del material för hemmaläsning idag.

Rekommendation för fortsättning: Ta fram mer material och utbildningspaket som kan användas. Undersök vilka universitet som kan tänka sig liknande Wikipedian in Academy. Ta fram listor på lärare eller organisationer efter ämnesområde som det kan göras utskick till vid relevanta verksamheter. Kolla vilka informationsbrev vi kan få stå med i. Kan forskning om Wikipedia arbetas in i utbildningsprogrammet (dvs kan det bli något som kontinuerligt pågår)?

 • Budget 185 000
 • Aktuell 183 076,78
 • Prognos 185 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Sv.wikimini finns och 342 Wikiminauter har skapat 124 artiklar.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Fortsatt översättning med hjälp av frivilliga, lågintensiv PR, planering för aktiviteter nästa år.

Ha med oss hur en integration i wikimediaprojekten i framtiden kan ske. Få upp notifications på wikin? producera material med WMCH i framtiden? Efterfrågan på volontärbyrån gav en del svar som inte var till stor nytta. Översättningen i sig var krånglig, skulle kunna gå att förenkla. Det är ganska arbetsintensivt att förbereda texter väl så att de enkelt kan översättas av volontärer. Stort intresse för lärare, öppnar upp för en helt ny målgrupp att delta i kunskapsskapande. Trycka mer på att eleverna sak göra saker och interagera med varandra snarare än att det är ett ställe att bara dumpa text på.

Rekommendation till fortsättning: Undersöka tillfällen där grundskoleärare deltar och se om vi kan vara där och marknadsföra och kanske utbilda att lärare ska bli wikitekniker.

 • Budget Arbetstid 12 000 kr
 • Aktuell Arbetstid 11 943.25 Övrigt 99 kr
 • Prognos Arbetstid 11 943.25 kr Övrigt 99 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar4200 Frigöra forskning

Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak pågår
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Kit har levererats.

Det tar tid att leta reda på kontakter som är vettig. Samma brister som vid andra projekt där vi har beställt saker, distributionens tid har inte tagits höjd för. Finns ett färdigt kit, projektet kan skalas upp. Hänsyn har tagits till gendergap i kitet. Internationell spridning är möjlig och designen är delad.

Rekommendation till fortsättning: Tipsa open access wikimedia listan pm att kitet/design finns. Möjlighet att en praktikant jobbar med en sådan uppgift. Börja kolla med de nordiska chapters.

 • Budget Arbetstid: 2 500 kr

Övrigt: 10 000 kr

 • Aktuell Arbetstid: 2 837.25 kr Övrigt: 10 227,50 kr
 • Prognos Arbetstid: 3 737.25 kr

Övrigt: 10 227,50 kr

Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att inte hitta lämpliga mottagare av kittet.5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Utrustningen används flitigt, men fortfarande mest av styrelse/anställda (5 utanför).
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Låg aktivitet på marknadsföringen. Kamerahus servade.

Det har producerats mycket material med utrustningen, men mest av funktionärer och anställda. Det tar ganska mycket tid att serva utrustningen samt packa och skicka den (oftast lika dyrt eller dyrare än porto). Det tar även tid att pinga om uppladdning samt att de ska använda rätt mall. Ska målet vara att nå ut till många, eller ska målet vara att producera material? För de som är allra mest aktiva kanske det skulle vara värt att ha långvarigt utlånad utrustning till dem så att de inte behöver komma hit och låna stup i kvarten? En synergieffekt just nu är att våra egna projekt blir väl dokumenterade. Ett annat mätetal är hur ofta sidor med bilderna visas i Baglama.

 • Budget
  Arbetstid 13 000 kr
  Omkostnader 24 330 kr
 • Aktuell
  Arbetstid 15 804.96 kr
  Omkostnader 15 975.00 kr
 • Prognos
  Arbetstid 16 000 kr
  Omkostnader 21 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

För få nya användare av utrustningen

Se budgetomfördelningen.


Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Stadig ökning i antalet källbelagda artiklar.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Ingen aktivitet.

Rapport skickad till Chelha med förslag på antingen förlängning av projektet eller alternativa projekt att omfördela medlen till. Totalt 70 tillagda (mål 100).

Lågintensiv efterfrågan. Ungefär lika stor kostnad för arbete som att köpa böckerna. Kanske fel att mäta hur många artiklar som läggs till, kanske ska det vara hur många som får hjälp? Om inte kan man tänka sig också att mäta sidvisningarna på de kälbelagda artiklarna. Det kan vara värt att lägga tid på de som bedriver specifika större projekt och fråga om de behöver stöd snarare än att gå ut med en allmän förfrågan.

Rekommendation till fortsättning: Byt mål till att fokusera på antalet stödda personer. Gör det som ett relativt litet projekt (storleksordningen 10 000 kr).

 • Budget
  17 400 Arbetstid
  46 600 övrigt
 • Aktuell
  6 043.72 Arbetstid
  3 253,80 övrigt
 • Prognos
  6 043.72 Arbetstid
  3 253,80 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Antalet källbelagda artiklar har ökat, men det är fortfarande en bit kvar till målet.

Fortsatt få frivilliga som vill ha tag i referenslitteratur.

Inga.


Status per 2013-05-29 STATUS:
STATUS orsak Avslutat och levererat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Ingresserna har mottagits och lagts på Wikipedia.

Klart.

 • Intressanta diskussioner uppstod med denna extrema förenkling. Det verkar inte ha nått till någon konsensus om förändring, men enskilda skribenter uttrycker att de har lärt sig något.
 • Budget 7.500
 • Aktuell 7.500
 • Prognos 7.500
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Inga.

Inga.

Inga.

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Osäkert om tillräckligt många bidrag söks.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

7 har beviljats varav 5 huvudsakligen har genomförts men ej rapporterats, en är avslutad och rapporterad och en har avbrutits.

Mycket enklare process i år, har gått snabbt att ta beslut. Har lett till att möjligheter (projekt beroende av fint väder) har kunnat beviljats. Ställa högre krav/fler påminnelser om rapporter, skulle dock kräva mer tid). Ska det formaliseras så att rapportering måste vara klar innan utlägg ersätts? Även här krävs en liten arbetstid för att göra bidragen kända, samt administrera dem. Bra projekt för att möjliggöra god stämning i gemenskapen.

 • Budget 13 000 kr
 • Aktuell 2 960.91 kr.
 • Prognos 2 960.91 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

För få ansökningar.

Inga.Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Inom beviljade projekt har mer än 10 frivilliga fått hjälp.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga nya ansökningar.

Bokmässeprojektet var riktigt roligt då det var så många som samarbetade i samma projekt. Mer sånt! Tid behövs för att marknadsföra och administrera. Hade varit kul att få kommittén fylld.

Rekommendation för fortsättning: Ta upp diskussion på Bybrunnen om de upplever ett behov av det eller om vi ska lägga ner.

 • Budget
 • Aktuell 41 857.00 kr
 • Prognos 41 857.00 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar


Status per 2013-12-19 STATUS:
STATUS orsak Flygningar och kurs genomförda
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Flygning har genomförts över Göteborg med fyra fotografer och i Stockholm med tre.
 • Kurs har genomförts i Stockholm.
 • 10 personer har flugit och fotograferat.
 • 4 personer har genomgått kurs.
 • 2 personer har hunnit ladda upp några bilder

Det finns ett stort intresse för aktiva fotografer att få flygtillfällen. Det finns en stor förvirring om vilka lagar som gäller.

Efterarbete och stöd till de som inte redan är commonsianer är viktigt. Kanske läge för fadder och uppladdningsworkshop för nybörjare? Inför varje flygning bör man fundera på vad målet är (antalet bilder, nya fotografer mm). Det är nog alltid bra att det är minst en Wikipedian med i flygningen för att öka erfarenhetsdelning. Bra att det inte bara genomfördes i Stockholm. Fortsätt runt i landet.

 • Budget 46 000 kr
 • Aktuell 38 847.75 kr
 • Prognos 39 147.75 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att volontärer inte orkar söka att ladda upp bilder.5200 Underrepresenterade grupper

Status per 2014-02-13 STATUS:
STATUS orsak Alla skrivstugor utom en genomförda med blandat men stigande antal deltagare. Fikarummet igång och uppmärksammas på skrivstugor.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Skrivstugorna på slutet har genererat mycket uppmärksamhet i media.

Fortsatt arbete med skrivstugor och uppföljning och hjälp till skrivstugedeltagare.

Uppmärksamhet genererar mer uppmärksamhet. Mer arbete skulle gjorts i början av projektet för att få organisationer och media att uppmärksamma skrivstugorna.

 • Budget Arbetstid: 258.000kr
  Övrigt: 45.100 kr
 • Aktuell Arbetstid: 162 015.74
  Övrigt: 2 744.20 kr
 • Prognos Arbetstid: 190 000kr
  Övrigt: 5 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Ingen förändring.


5300 Möten för aktiva skribenter

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Sju deltagare utbildade, av dem har fem varit aktiva efteråt.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga sen utbildningstillfället.

Intressant koncept som skulle kunna utvecklas. Har vissa likheter med utbildning för volontärer i allmänhet. Vi borde göra en uppföljning med deltagarna om hur de upplevde det.

 • Budget
  10.000 arbetstid
  10.000 övrigt
 • Aktuell
  2.741,79 arbetstid
  6.170 övrigt
 • Prognos
  2.741,79 arbetstid
  6.170 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar


Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Återkommande fikor genomförda på minst tre orter.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Synergieffekter att Gemenskapens projekt och andra verksamheter i föreningen har kunnat marknadsföras effektivt. Viktigt att vi kan ha mätetal som vi själva kan ta fram och svara på. Generellt finns det en upplevelse om att det är en hel del värt att gemenskapen får en chans att påverka och samtala med anställda. Det kluriga med synergieffekter med andra projekts resor är att en wikifika på kvällen ofta gör att man måste stanna över natten. det kan vara intressant med en "kansliet ute på vägarna turné". Kanske ta efter WMDEs initiativ att presentera verksamhetsplanen? Viktigt att annonsera väl i förväg. Ingen verkar vara intresserad av att få fikakostnaden täckt. Kan man ha en fika eller ett bord där man bjuder på kaffe och broschyr på välbesökta ställen i syfte att vara help desk/värva medlemmar. Kanske kan man göra en frågestundsmöjlighet på offentlig plats i helpdeskprojektet?

 • Budget 13 100 kr
 • Aktuell 5 729,35 kr
 • Prognos 11 729.35 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

För del av kvarvarande pengar köps bordsskyltar in som kan användas vid wikiträffar.

5400 Ämnesexperter

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Allt ser ok ut än så länge.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Mässan har genomförts
 • 0 personer skapade konto på Commons på plats.
 • 5 nya medlemmar i föreningen.
 • 5 personer anmäler att de vill ha mer information via e-post.

Det upplevdes som bra av volontärerna att få bra information före evenemanget. Under mässan tappades målfokus något. Hur kan man pränta in dem hårdare? I år var fotomässan inte lika folkfylld som tidigare, kan man välja ut andra tillfällen där det är mycket folk? Det var väldigt bra att ha en volontär som kunde ta ansvar att volontära för projektet. Om vi har flera liknande projekt så bör vi ta i beaktande om vi ska hitta en volontär som kan koordinera dem.

 • Budget
 • Mässkostnader 25 000 kr
 • Arbetstid: 5 000 kr
 • Aktuell
 • Mässkostnader 18 916.99 kr
 • Arbetstid: 6 741.75 kr
 • Prognos
 • Mässkostnader 18 916.99 kr
 • Arbetstid: 6 741.75 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Inga för närvarande.

Inga för närvarande.

6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Ett möte ägde rum den 8 november i Umeå för att diskutera med kommunen om skyltarna. De ställde sig positiva och vi fick veta att vi inte behövde tillstånd från gatu- och parkförvaltningen.
 • En ansökan till Umeå2014 håller på att färdigställas.
 • En webbsida och en logotyp har skapats för projektet: www.umepedia.se. Denna uppdateras för ögonblicket med fler texter.
 • En diskussion om vilka artiklar vi ska använda som grund för skyltarna håller på att avslutas.
 • Umeå Energi har uttryckt stort intresse för att sponsra projektet och eventuellt erbjuda fritt WIFI till Wikipedia i hela staden.
 • Vår ansökan till Kulturbryggan accepterades och vi får 100 000 kronor!
 • Oerhört stort intresse från olika aktörer i Umeå med flera erbjudanden om att använda lokaler etc.

Bra att tima projektet med en stor lokal händelse (speciellt när den är väldigt unik). Bra med gemensamma samarbetspartners. Mycket bra med flera aktiva volontärer på plats. Potential för utvidgade lokala samarbeten mellan volontärer. Stora lokala projekt kan kickstarta en lokal community. Det är inte i Stockholm eller någon av de andra största städerna. Det har varit bra att kunna kommunicera om att det är en omfattande verksamhet som kommer att bedrivas på orten och inte ett enstaka nedslag, både för samarbeten och volontärernas intresse. Vi har gått ut väldigt brett, det finns en risk att vi inte hinner följa upp allting.

Rekommendation för fortsättning: Planera in för 2015 att det finns stöd för volontärer trots att projektet är slut. Se till att den aspekten utvärderas specifikt. För hela projektet, var noga med att kola om det finns lokala experter som vi kan samarbeta.

 • Budget 26 014 kr
 • Aktuell 34 067.06
 • Prognos 36 500 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Fler erfarna Wikipedia-skribenter i Umeå behöver identifieras för att öka antalet inblandade som kan ge en hjälpande hand vid evenemangen.
 • Mer pengar behövs för att anordna saker i Umeå så att artiklarna håller en så hög kvalité som möjligt, så snart som möjligt.Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Färre deltagare än målet
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Det sista priset har skickats ut.
 • Enkäten har översatts.

Bra projekt som var väldokumenterat sedan tidigare. Lite dåligt avsatt tid för tekniskt stöd och projektledning, vilket gjorde att vi gick miste om vissa samarbetsmöjligheter. Hur kan man nå ut till fler organisatörer ut i landet? Ex. fornminnesvandring på Gotland.

Rekommendation till fortsättning: Se över vilka mätetal/mål som ska användas nästa år. Försök arbeta in geografisk spridning och/eller evenemang i målen, helst tillsammans med externa organisationer. Kopplingen till RAÄ bör plockas upp, samma med Arbetslivsmuseerna/Arbetsam. Lägg fokus på att uppladdningen förenklas och instruktionerna görs tydligare så att det är enklare (och mindre förvirrande) för nybörjare att delta.

 • Budget
  10 000 Arbetstid
  12 000 övrigt
 • Aktuell
  10 500.75 Arbetstid
  11 090.00 övrigt
 • Prognos
  10 500.75 Arbetstid
  11 090.00 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Dåligt med tid för att utvärdera varför vi hade färre deltagare i år samt hur/om detta kan åtgärdas.


Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak CC-SE har inte angivit material som vi har kunnat trycka.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Creative Commons Sverige har kontaktats för att få reda på vad för material de har som redan är färdigt. Inget svar har fåtts.

Frågor om huruvida det finns färdigt material skulle ha gått ut tidigare.

 • Budget 12 000 kr
 • Aktuell 0 kr
 • Prognos 0 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

6200 Användbarhet

Status per 2013-12-17 STATUS:
STATUS orsak Ordentligt över målet. Klart.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Översättningssprintet genomfördes den 24 oktober med sju stycken deltagare.

Målet (som var 400 översättningar) nåddes med en minskning från 708 till 270 stycken. Antalet översatta meddelanden hade ökat sedan projektmålen formulerades men översättningsprintet genererade dock fortfarande en ökning på cirka fem procent till 96% översatta meddelanden. Utöver dessa översattes även 105 meddelanden ur andra meddelandegrupper inom MediaWiki under kvällen.

Synnerligen värdefullt för att lösa svårare översättningar som annars hoppas över och blir liggande år efter år eftersom ingen på egen hand känner sig säker på lämplig översättning. Det var en mycket lämplig grupp som deltog då två utvecklare fanns med och kunde ge information om de tekniska begreppen och vad de innebär. Vid framtida event är det lämpligt att aktivt se till att en eller flera utvecklare deltar, kanske söka upp programmerare på universitet om det är svårt att få in redan aktiva skribenter.

Rekommendation för fortsättning: Man kan kanske utöka projektet med att ha folk online som deltar, kanske via IRC eller Hangout eller annat. Kan gå att kombinera med Wikipedia i utbildning? Kolla med universitet eller teknologutbildningar. Fundera på om det ska finnas återkommande sprintar under 2014. (En per kvartal?) Se till att alla har blivit översättare innan eventet börjar. Går det att få förregistrerade konton?

 • Budget Arbetstid: 2 500 kr
 • Aktuell 2 608.29 kr
 • Prognos Arbetstid: 2 500 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Ett kortare blogginlägg skrevs för den internationella gemenskapen.

6300 Feedback från läsare

7000 Information om fri kunskap

7100 Råd till politiker och myndigheter

7200 Påverka politiker

Status per 2013-11-07 STATUS:
STATUS orsak Broschyrer har delats ut till alla riksdagsledamöter!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga konkreta aktiviteter sedan senaste styrelsemötet. Broschyren följer dock med till olika evenemang och är ett bra sätt att visa på vad vi jobbar med.

Alla ledamöter har fått broschyren.

Att hitta billiga eller volontära designers är inte lätt och bör beräknas i framtida tidplaner på liknande projekt. Det tar mycket tid att distribuera broschyrer. Vi fick inte de som gav pengars epostadresser från fundedbyme. Projektet är lättfattligt och har varit bra för att förklara vad föreningen sysslar med. Saknar uppföljning på hur mottagandet hos riksdagsledamöterna blev. Orealistisk deadline när ingen ansvarig fanns utvald innan projektet började. I crowdfundingprojekt, se till att det finns möjlighet att bli medlem. Det var vår första crowdfundingprojekt, vilket har gett oss en del värdefulla erfarenheter, bland annat hur den kan bokföras.

 • Budget 9 902 kr
 • Aktuell 6 562.17 kr.
 • Prognos 9 902 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Inga.

Inga.

Inga.


Status per 2013-11-08 STATUS:
STATUS orsak En utredning avslutad
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

En första utredning har gjorts.

Vi har nu en bättre uppfattning om den nuvarande situationen.

Rättsläget är luddigt. Ganska kostnadseffektivt projekt.

Rekommendationer för fortsättning: Upprätta lista på alla frågor som vi vill ha utredda. En fortsättning skulle kunna vara att specificera det ideala läget och påverka för att situationen ska bli sådan. Det hade varit bra att kunna se hur många som accessar filen.

 • Budget
  10 000 Arbetstid
  40 000 övrigt
 • Aktuell
  3 122.44 Arbetstid
  13 750 övrigt
 • Prognos
  3 122.44 Arbetstid
  13 750 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak FSCONS har genomförts, utvärdering pågår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Budget 20 000 kr
 • Aktuell 7 280.00 kr
 • Prognos 17 280.00 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

7300 Påverka institutioner

Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • En text färdigställdes och skickades in till KRC informationsbrev, för kemilärare.
 • RAU vill fortsätta organisera evenemang med oss i framtiden och har frågat om vårt deltagande i SETT nästa år. Inget nytt sedan senast.
 • Inlägg till facktidningar kommer att skrivas de kommande veckorna för att sprida info om WiU.

Luddigt formulerade mål, vilket har lett till en del spridda verksamheter som visserligen har verkat åt rätt håll och i rätt anda, men kanske inte haft största möjliga synergieffekt i underhållseffekt. Däremot en synergieffekt med Wikipedia i utbildning. Vi borde ha en lista på alla våra kontakter. Vi har GD för Skolverket till ordförande på årsmötet. Hur mäter man kostnadseffektiviteten i att underhålla kontakter?

 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 10 438.61 kr
 • Prognos 10 438.61 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar


Se även