Projekt:Arbetslivsmuseer 2013/projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3302 Status: Pågår Arbetslivsmuseer 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 57 177 Finansiering: Egen budget (FDC) Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer deltar som lärare eller vid presentationer vid minst 5 tillfällen.
Övergripande mål: 70 personer deltar i workshopar
3300 40% (22 000kr) Delmål: 50% av workshopdeltagarna har lärt sig att ladda upp bilderna på Commons (strategi I-3).
3200 20% (11 000kr) Delmål: Wikipedia-redigering blir ett aktivt val för deltagarna att presentera kunskap och information (Strategi I-2).
5400 40% (22 000kr) Delmål: 10% av workshopdeltagarna gör mer än fem redigeringar i månaden i minst 6 månader efter den workshop de har deltagit i (strategi III-3).
Tidplan:
jan-feb
Informationsspridning, 3 dagar
mars
Museimässan, 2 dagar
maj
Museidagarna, 2 dagar
sep-nov
Workshops, 7 dagar
dec
Utvärdering, 3 dagar
Budget:
Arbetstid
17 dagar
Resor
14 000 kr

Totalt: 57 177 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}