Projekt:Arbetslivsmuseer 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Alla workshopar genomförda. Uppföljning och utvärdering återstår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Workshop hos Mc Collection Museum genomförd med nya skribenter, artiklar och bilder som resultat. ArildV var med och hjälpte till under workshopen.
 • Diskussion om utvärderingsfrågor påbörjad
 • ArbetSam vill samarbeta mer och pratar om RAÄs bidrag för bevarande och spridande av arbetslivsmuseer och industriminnen

Uppföljning och utvärdering.

Målen med museerna har uppfyllts, men det återstår att se hur det går med de långsiktiga målen. Det har varit svårt att få frivilliga att hjälpa till på workshops. Eventuell kontakt mot teknikspoolsanvändare. Möjlig framtida WLM-koppling. Lista över arbetslivsmuseum har skapats som en undersida och lista för industriminnen kan komma framöver. Det var bara engångsworkshopar vilket inte är optimalt, de bör vara återkommande. 3 timmar är lite kort tid för att lära ut grunderna. Det finns ett stort intresse från målgruppen, och ofta ett engagemang i ämnet/museet. Hur ska uppföljning/fortsatt stöd ges? Behövs tid avsättas eller faddrar engageras mer?

Rekommendation till fortsättning: Undersök om en studiecirkelssatsning kan göras på orterna där pilotutbildningar har genomförts. Undersök om det finns intresserade faddrar.

 • Budget 43 177 arbetstid
  14 000 övrigt
 • Aktuell 50 265.58 arbetstid
  6 139 övrigt
 • Prognos 52 765 arbetstid
  6 139 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar