Projekt:SFI 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4102 Status: Pågår SFI Ansvarig: John
Budget: 234 000 Finansiering: .SE 234 000 Beslut: 2012-09-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Få pedagoger och studenter att använda Wikipedia i utbildningen.
4102 50% Delmål: Att varje elev som deltar i Wikipedia för invandrare adopterar en artikel som de arbetar med under pilottiden, samt att denna artikel i slutskede av pilotprojektet uppnår statusen rekommenderad artikel.
4102 50% Delmål: Interaktioner med andra Wikipediaskribenter utanför SFI-utbildningen. Varje elev ska under projekttiden ha interagerat med minst en annan wikipediaskribent.


Tidplan:
Budget:
Arbetstid
201 400 kr
Resor
20 000 kr
Övrigt
12 600 kr

Totalt: 234 000 kr

Slutrapport/utvärdering: 2013-12-31