Projekt:SFI 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Lägg till fler språk Vi har en tabell med tio språk. Kan du hjälpa oss att fylla i den för fler språk? Till exempel persiska, ryska eller tyska.
Fadder Om du är erfaren Wikipedian och behärskar något av språken i tabellen får du gärna hjälpa till att guida nybörjarna. Lägg till dig i vår lista över faddrar!


Mål

Mål som projektet avser uppfylla under projekttiden

 • Att varje elev som deltar i Wikipedia för invandrare adopterar en artikel som de arbetar med under pilottiden, samt att denna artikel i slutskede av pilotprojektet uppnår statusen rekommenderad artikel.
 • Interaktioner med andra Wikipediaskribenter utanför SFI-utbildningen. Varje elev ska under projekttiden ha interagerat med minst en annan wikipediaskribent.

Långsiktiga effekter

 • Att utveckla den digitala kompetensen hos dessa SFI-elever
 • Att ge dem ett redskap i sin fortsatta språkutveckling
 • Att främja ökad flexibilitet samt fokus på elevens intressesfär genom användandet av Wikipedia
 • Ökad anställningsbarhet för invandrare genom ökad kunskap i det svenska språket samt digital kompetens i allmänhet

Aktiviteter

 • Urval av tre kommuner (november 2012)

Urvalet sker tillsammans med GR utbildning. Kommuner som redan är intresserade av att utveckla sin SFI-utbildning samt är engagerade i frågor kring digital kompetens i utbildning, är bättre rustade för att ta till sig pilotprojektet.

 • Två studiebesök i en lokal SFI-verksamhet (september 2013)

Studiebesök görs av Wikimedia-personal i avsikt att detaljstudera pågående SFI-undervisning i målkommunerna. Vid besöken hålls även samtal med lärare och elever, som grund för senare kurser för lärare och elever inom SFI i de tre kommunerna.

 • Tre intensivkurser för SFI-lärare och -elever, en i respektive kommun (december)

Intensivkurser för ansvariga SFI-lärare samt kurs D-klasser. Eventuellt hålls först separat en intensivkurs för lärarna, så de känner sig trygga i att använda Wikipedia, vilken följs av en kurs för eleverna vid samma kursperiod.

 • Underhåll av SFI-portalen samt kontinuelig kontakt med SFI-ansvariga i de tre kommunerna (från januari och hela projekttiden ut)

Underhåll av Wikipedia för invandrare portalen sker av utvald person inom Wikipedia gemenskapen då det krävs någon med kunskap inom Wikipedia samt med en god relation till andra Wikipedianer. Kontakten och återkopplingen gällande frågor om Wikipedia i utbildning sker via projektledare på Wikimedia Sverige kontoret.

 • Tre uppsamlingsseminarier, ett i respektive kommun (första hälften av september)

Seminarier dels för att återknyta till intensivkursen, dels för att bearbeta erfarenhet efter december månads kurser.

 • Avslutande workshop för samtliga deltagare (november)

Vid seminariet behandlas bra exempel på hur Wikipedia använts och hur Wikipedia i SFI-utbildningen upplevts av elever och lärare. Diskussionen kommer ligga till grund för det senare avslutande seminariet samt för eventuella framtida Wikipedia i SFI-engagemang.

 • Avslutande seminarium, med media, politiker i Göteborg (november 2013)

Detta seminarium sker för att informera om lärdomarna av Wikipedia för invandrare samt för att berätta om vidare utveckling av detta för politiker och media.

 • Utvärdering och uppföljning (december)

Utvärderingen ligger till grund för fortsatt Wikipedia för invandrare och omfattar både kvantitativa och kvalitativa projektresultat.

Budget

Fördjupning

Projektledare, 250 timmar, 300 SEK i timmen, totalt = 75.000 SEK

Portalansvarig, 170 timmar, 300 SEK i timmen, totalt = 51.000 SEK

Utvärderingsansvarig, 116 timmar, 650 SEK i timmen, totalt = 75.400 SEK

Omkostnader per aktivitet

Intensivkurser, transport 6.000 SEK, 3.000 SEK för hotell samt 1.500 SEK för allmänna kostnader, totalt = 10.500 SEK

Uppsamlingsworkshop, detsamma som ovan gäller för dessa workshops, totalt = 10.500 SEK

Avslutande gemensam workshop, transport 4.000 SEK, hotell 2.000 SEK samt 1.600 SEK i allmänna kostnader, totalt = 7.600 SEK

Seminarium, transport 4.000 SEK, totalt = 4.000 SEK.

Summa

Totala timmar = 536 timmar

Totala timkostnader = 201.400 SEK

Totala transportkostnader = 20.000 SEK

Totala hotellkostnader = 8.000 SEK

Totala allmänkostnader = 4.600 SEK

Total kostnad = 234.000 SEK

Tidplan

 • 16 augusti Kick off för SFI lärare i Göteborg

Se även