Projekt:SFI 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-11-11 STATUS:
STATUS orsak * Internetfonden har godkänt en reviderat projektplan där målet är att eleverna skriver minst 200 ord långa. Detta kan nog uppnås.
  • Endast två skolor (men tre lärare) är med i projektet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Vi har fått okej från Internetfonden att lämna in rapporten i slutet av januari.
  • I Malmö misslyckades de med att sätta igång med nästa grupp elever då skolan eventuellt inte kommer att fortsätta nästa år.

Vi kommer under januari att utveckla ett paket för SFI-lärare att arbeta med samt skriva rapporten.

Projektet har blivit väl omtyckt av lärarna som har deltagit. Fadderdelen har kommit igång. Mätetalsutvärdering kommer att ske nästa år när projektet går mot slut. Projektet är en bra idé för interaktionen med andra chapters och frivilliga på andra språkversioner. Projektet är bra för att det på ett pedagogiskt sätt förklarar vad föreningen kan göra för nytta, projektet har många win-win situationer för de olika deltagarna (som ökad motivation, breddad kunskap, integration mm). Ett bra första steg har tagits. Det är viktigt att det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning när det är flera parter som arbetar i projektet. Det har funnits intresse även från andra länder, vilket gör att det kan finnas en vits om att skriva om detta på ett internationellt plan.

Rekommendation till fortsättning: Lägg del av tiden till att ta fram paket för vidare arbete. Ny grupp i Malmö.

  • Budget 234 000
  • Aktuell 119 506,47
  • Prognos 119 506,47
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Pengar får flyttas till nästa år, vilket föreslås.