Projekt:Fotomässan 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5402 Status: pågår Fotomässan 2013 Ansvarig: John
Budget: 30 000 kr Finansiering: FDC 30 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer hjälper till i montern och med vissa förberedelser. Andra uppgifter
Övergripande mål: Det övergripande målet är att engagera nya fotografer till Wikimediaprojekten.
5400 100% Delmål:
  • Minst 10 personer skapar konto på Commons på plats.
  • Minst 10 nya medlemmar i föreningen.
  • Minst 50 personer anmäler att de vill ha mer information via e-post.


Tidplan:
  • Mässa 22-24 november
Budget:
  • Mässkostnader 25 000 kr

Arbetstid: 5 000 kr

Slutrapport/utvärdering: ?