Verksamhetsplan 2013/Måluppfyllnad/Möjliggörande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en måluppföljningstabell för den möjligörande delen av verksamheten 2013. Lägg gärna till länkar till resultat och byt lägessymbolerna löpande.

Möjliggörande
Föreningen redigera
Mål Resultat Läge
Föreningen har 350 medlemmar 468
25 frivilliga engagerar sig och driva fram WMSE:s projekt. >31
Varje styrelsemedlem deltar i minst en extern styrelseutbildning. 3
Policyer utvecklas, uppföljs och utvärderas regelbundet. OK
Kommunikation
Vi har utvecklat en skriftlig kommunikationspolicy. OK länk
Vi har genomtänkta webbsidor på www.wikimedia.se. OK
Vi skickar ett nyhetsbrev varje månad. F, A, M, J, J, S, O, D
Vi skickar en Chapters Report varje månad. J, F, M, A, M, J, J, A, S, O
Minst 4 blogginlägg på WMF/i Signpost. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Vi översätter alla egna blogginlägg av internationellt intresse. [17], [18], [19], [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Vi uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet. a, b OK
Alla förfrågningar till föreningen besvaras inom en vecka. OK
Ekonomi
Vi betalar alla fakturor i tid. OK
Utlägg ersätts inom två veckor. ~
Fundraising
Vi får finansiering av hela budgeten 2013. 79%
Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2013 från annan part än WMF. 0
Vi har alltid säkrade inkomster för minst 6 månader framåt. OK
Vi har identifierat möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer. -
Budget år 2014
Beror på mindre än 35% av en enskild finansiär (51% FDC)
Minst 35% är organisationsbidrag (51% FDC)
Minst 60% av projektens samlade budget är finansierade innan årsskiftet. 60%