Problemet med licenser som är non-commercial/NC-licens (broschyr)/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3102 Status: pågår Trycka NC-licens (broschyr) Ansvarig: Axel
Budget: 12.500 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-28
Medverkan av frivilliga: Översätter.
Övergripande mål:
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
3100 100% Delmål:
  • Få färdigt en broschyr vi kan dela ut.


Tidplan:
Budget:

Lön 2.500 kr
Tryck 10.000 kr

Slutrapport/utvärdering: