Problemet med licenser som är non-commercial/NC-licens (broschyr)/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak Klart.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Tryckning har skett.

Broschyren har tryckts.

Vi har tryckt upp 1500 exemplar och delat ut ca 100, mest på fotomässan. Värt att ha med sig om broschyrer är att göra dem beständiga. Kontrollera om denna påverkas om CC 4.0. Hur ska man mäta mottagande, eller få feedback? Bra att ha trycksaker, går ofta att återanvända i andra projekt. Bra tillgång för volontärer att ha med sig i utåtriktat arbete. Det är svårt för en volontär att översätta/designa själv. Bra introduktionsuppgift för en praktikant. Det gäller att ta hänsyn till vad en volontär är intresserad av och hur mycket tid den kan lägga. Viktigt vid broschyrarbete är att blanda in flera olika som korrekturläser. Verktyg är en viktig fråga, här är det Indesign. Bra för oss att behålla källfiler. För lite tilltagen arbetstid för anställda för att driva projektet effektivt. Även viktigt att avsätta tid för korrekturläsning. Kvarstår är att faktiskt få ut broschyrerna till olika mottagare. Projektet upplevs som ganska kostnadseffektivt för framtagandet av broschyren på grund av dess innehåll, men det är viktigt att de inte blir liggande på kontoret utan att det vid sådant här framtagande både finns en plan för spridning och tid och resurser avsatt till det.

Rekommendation för fortsättning: Identifiera vilka som bör få broschyren, distribuera dem och gör en uppföljning av mottagandet. Korrekturläs och uppdatera sidan på meta.

  • Budget Arbetstid 2.500 kr
    Tryck 10.000 kr
  • Aktuell Arbetstid 2 837.58 kr
    Tryck 9 551.0 kr
  • Prognos Arbetstid 2 837.58 kr
    Tryck 9 551.0 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att volontären som layoutar tar lång tid på sig.