Projekt:Wikimini 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4106 Status: Pågår Wikimini 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 12 000 Finansiering: GR utbildning Beslut: 2013-10-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga hjälper till med översättning.
Övergripande mål: Få pedagoger och elever att använda Wikipedia i utbildningen.
4100 100% Delmål: Att få upp Wikimini på svenska så att det kan börja användas.


Tidplan:

Klart innan Mötesplats skola.

Budget:

Totalt: 12 000 kr

Slutrapport/utvärdering: I december