Projekt:Wikimini 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Engagera elever Gör ett projekt med din klass på Wikimini.
Tips Vilka lärare kan driva projekt på Wikimini? Tipsa oss!
Översätta Hjälp till med översättning av det som står under Translation.


Bakgrund

Wikimini-Encyklopedin för barn och ungdomar!

Av och till diskuteras det på Wikipedia vilka som är målgruppen för encyklopedin och vilka som är skribenter. Ofta brukar diskussionerna konstatera att målgruppen är bred men för att inte urvattna artiklarna ska dom inte anpassas till elever i grundskolan, och att det är svårt för grundskoleelever att bidra i befintliga artiklar. Användarundersökningarna visar att medelåldern för både läsare och skribenter är mellan 25 och 30 år. Förslag om att skapa en alternativ wikipedia, liknande simple.wikipedia.org, faller på att användarbasen då kommer att bli för liten och samma argument används mot att skapa artiklar med tillägget (enkel) som ska indikera att artiklarna är enklare.

För att råda bot på ovanstående ska vi dra igång en svensk version av Wikimini efter fransk förlaga. Den franska Wikiminiversionen används och utvecklas av skolelever medan föräldrar och lärare finns i bakgrunden för att initiera projekt och administrera sidan.

Mål

  • Att skapa http://sv.wikimini.org/ och bygga upp en användarbas nog för att projektet ska överleva.
  • Att presentera projektet på Mötesplats skola.

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

  • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.

Aktiviteter

Projektplan

2013-06-xx Projektstart
2013-07-01 http://sv.wikimini.org/ igång
2013-08-16 Översättning av nödvändiga sidor, kategorier och mallar klar
2013-09-02 Utvärdering påbörjas
2013-10-28 - 30 Projektavslut med presentation av utvärdering

Budget

Arbetstid 12.000 kr

Inblandade parter

  • GR utbildning, finansiering
  • Wikimedia Sverige, projektägare
  • Wikimedia Switzerland och Laurent Jauquier, infrastruktur
  • Ann Hultman Jakobsson, användarbas

Finansiering

Press

Se även