Projekt:Wikimini 2013/Idéer för livet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Idéer för livet
Sista ansökningsdatum: 2013-10-07
Max bidrag: < 20 000kr
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-11-19
Uppföljning inför inskick:

Vi stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Idéer för Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner.

Projektnamn

Wikimini - broschyr

Berätta vad projektet handlar om och syftet

Max 800 tecken.

Under hösten tas ett Wikipedia för unga, Wikimini, fram. Detta är ett sätt för de som ännu inte klarar Wikipedias hårda kvalitetsstandarder att få testa hur det är att vara med i kunskapsproduktionen samtidigt som att det blir ett språk som blir lättare för yngre att ta till sig.

Vilka vänder sig projektet till och hur många

Max 200 tecken.

Låg-och mellanstadielärare, Wikimini riktar sig till åldern 8-13 år.

Berätta hur ni tänker genomföra projektet

Max 3000 tecken.

Tillsammans med GR utbildning tas en informationsbroschyr fram om vad Wikimini är och hur det kan användas. Wikimini, som alla wikis, blir som mest kraftfulla när det är många som använder dem. Därför vill vi göra ett utskick av denna broschyr till så många lärare som möjligt.

Wikimedia Sverige stöttar Wikipedia på flera olika sätt och har ett omfattande program med lärare och pedagoger. Under det senaste året har det uppdagats ett behov från pedagoger med elever i grundskolan (8 - 15 år) att delta på Wikipedia. De höga kvalitetskraven på varje enskilt bidrag på Wikipedia gör det dock ibland svårt för de yngre att kunna delta. Det finns ett franskt initiativ, Wikimini, just för den målgruppen, där unga skriver för unga och som löser detta problem, och nu även en svensk variant av den, för att låta skolbarn/ungdomar bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter samt bli kritiska tänkare kring vad relevant kunskap är och vem som bestämmer det. Detta blir ett Wikipedia för alla i grundskolan där de inte bara passivt läser utan engagerat bidrar och delar sin fantastiska kunskap med varandra.

Under vilken tid planerar ni att genomföra projektet

Januari 2014.

Berätta vad projektet kommer att kosta och hur pengarna ska samlas in

Max 800 tecken. Det här är de huvudsakliga kostnaderna, vilka alla söks genom idéer för livet.

Tryckkostnader: 15 000 kr Porto: 4 000 kr

Sök belopp (kronor)

19 000

Vad ska sökt belopp användas till?

Tryckning och utskick.

Referenser

2 stycken. I första hand referenspersoner utanför projektet/ verksamheten som kan lämna objektiva referenser. Är det en person som är knuten till projektet vill vi veta personens roll.

  1. Ann Hultman Jakobsson, Lärare, IKT-Pedagog & Initiativtagare till #Skolvåren
  2. Pernilla Laursen, Lärare