Projekt:Wikimini 2013/Ansökan till Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Sista ansökningsdatum: 2013-10-01
Max bidrag: > 25 000 kr
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas således inte till privatpersoner och endast undantagsvis (exempelvis rehabilitering) till projekt i utlandet. Projektet kan vara längre än 1 år och skall i normalfallet uppgå till minst 25.000:-.

Projektet skall avse barn och ungdom inom något av följande områden:

  1. att främja vård och uppfostran
  2. att stödja undervisning eller utbildning
  3. eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande


Sökt belopp:

120 000 kr.

Hur många barn och ungdomar berörs av önskat bidrag:

375

Tidigare erhållit:

0 kr

Sökt belopp hos andra fonder:

0 kr.

Sökandens (organisationens/föreningens) namn:

Wikimedia Sverige

Adress:

Box 500

Postnummer:

10129

Postadress:

Stockholm

E-mail:

axel.pettersson(at)wikimedia.se

Kontaktperson:

Axel Pettersson

Telefon:

0733-965565

Bankgiro / Plusgiro:

5822-9915

Information om projektet: (max 1000 tecken)

Wikimini

Wikimedia Sverige stöttar Wikipedia (WP) och har arbetat med lärare på gymnasiet och högre men får mer och mer förfrågningar från grundskolelärare. Kraven på WP gör det dock svårt för barn att delta. Därför har Wikimini skapats där barn/ungdomar kan bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter. Projektet kommer att utbilda lärare i att använda Wikimini. Det finns ett stort intresse och efter vår presentation av det tillsammans med GR utbildning på 2 mässor i höst tar vi in anmälningar. Vi kommer av dessa att fokusera på 15 lärare. Projektet utvärderas och ger rekommendationer för fortsättning. Kostnad: Arbetstid 2 d/lärare, 5 d förb, 5 d utv = 40 dagar (100 000 kr inkl soc avg), resor 20 000 kr. Projektet pågår vårterminen. Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till WP, det fria uppslagsverket på nätet och verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Svenska WP hade i aug 2013 ca 5 miljoner sidvisningar/dag och är en del av vardagen för många.

Se även