Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    
  Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013     Sammanställda erfarenheter     Tidsplan     Budget     Events     Kommunikation     Diskussion    
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Lägg till koordinater på Wikipedia Vi behöver din hjälp med att koordinatsätta konstverken. Det gör du enklast genom att lägga till koordinaterna i de olika listorna över konstverk som redan finns skapade på Wikipedia. För exempelvis Stockholm, se denna.
Illustrera Flera av konstverken som finns i databasen saknar fortfarande bilder. Om du hittar ett konstverk som saknar bild får då gärna ta ett fotografi och ladda upp genom att trycka på -symbolen i listorna.
Sprid ordet! Vi vill att så många som möjligt ska veta om databasens existens. Hjälp oss genom att:
 • Berätta för konstintresserade och andra aktörer om vår databas så att de skriver om det hela!
 • Blogga om projektet!
 • Känner du någon journalist du kan tipsa om projektet?
Utveckla verktyg som använder sig av databasen Om du är tekniskt kunnig behöver vi din hjälp med att utveckla verktyg som använder sig av databasen (se förslag listade på projektets önskelista).


Bakgrund

Arbetet och idén att använda öppna data för att skapa en databas med offentlig konst kom då Wikimedia Sverige arbetat med att anordna den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som kommer att gå av stapeln för första gången i maj 2013 (se nedan). Behovet av en dylik databas är dock mycket större än så och har ett stort värde för många grupper i samhället.

I december 2012 beviljades vår ansökan till Vinnova och projektet beslutades att genomföras under mötet 2012-12-11.

De som arbetar med detta projektet är André Costa samt John Andersson (projektledare).

Mål

Målgrupperna för detta projekt är i följande ordning:

 1. Wiki(p|m)edia (inklusive övriga projekt som drivs av Wikimedia Sverige)
 2. Allmänheten
 3. Kommunerna
 4. Forskningen

Med detta i åtanke är vårt mål att sammanställa en databas över offentlig konst på allmän plats med speciell fokus på större verk i inom- eller utomhusmiljö med hög tillgänglighetsgrad för allmänheten. Även offentlig konst med lägre tillgänglighetsgrad och s.k. lös konst är av intresse men då dessa anses vara av mindre nytta för de första två-tre målgrupperna kommer insamlingen av denna information att, inledningsvis, ha lägre prioritet.

Databasen ska vara fritt tillgänglig under en fri licens samt erbjuda ett öppet API på vilket verktyg och applikationer ska kunna utvecklas. Databasen ska kunna berikas med användargenererad information; exempelvis koordinater, beskrivningar och länkar till wikiartiklar. Databasen ska även stå som grund för den offentliga konst som kommer att ingå i det svenska deltagandet för Wiki Loves Public Art.

Tillsammans med SKL och Morus ska vi dessutom titta på kontakten med kommunerna för att förenkla framtida tillgång till öppna data.

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
 • Målet är att flera organisationer arbetar med fria licenser i sin organisation.
 • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.

Smarta mål

Fas 1
 1. Fem kommuner har lagt till material om offentlig konst i databasen.
 2. Ett tillgängligt och fritt API så att databasen kan användas av tredjepart
 3. Fototävlingen Wiki Loves Public Art har kunnat använda material i databasen genom dess API.
 4. En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
Fas 2
 1. Minst 25 kommuner och/eller landsting har bidragit med material som lagts till i databasen.
 2. Minst tre verktyg finns utvecklade eller modifierade och använder databasen som grund.
 3. två andra databaser har berikats eller korsbefruktas av data från den öppna databasen med offentlig konst.
 4. Minst åtta stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar för att sprida kunskap om databasens existens.

Status / Resultat

Karta över Sveriges kommuner per kontaktstatus
  Kontaktade
  Svar utan data eller inget svar på mer än 3 veckor
  Svar med data
  I databas
  Grunddata saknas
 • Kontakten med kommunerna har börjat. Se kartan till höger samt tabellen nedan för hur detta arbete framskrider.
  • Det e-post som skickats kan ses här.
 • Kontakt har även tagits med Statens konstråd.
 • De erfarenheter vi samlat ihop hittas under Sammanställda erfarenheter.


Statistik för kontaktade kommuner
2014-08-17
antal
Kontaktade 25.52%
  
74
100%
  
Svar 18.28%
  
53
100%
  
Svar m. data 13.45%
  
39
100%
  
Data importerad till databas 8.97%
  
26
100%
  
De färgade staplarna visar procentantalet för 25 kommuner (mål för fas 2 i 2013).

Utöver detta har vi även fått in, och inkluderat, data från Statens konstråd. 6 kommuner har också meddelat att de helt saknar data.


Se även