Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3204 Status: Pågår Öppen databas för offentlig konst Ansvarig: John
Budget: 425 200 Finansiering: Vinnova 375 200 kr, FDC 50 000 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: ?
Övergripande mål:
Att sammanställa en databas över offentlig konst på allmän plats med speciell fokus på större verk i inom- eller utomhusmiljö med hög tillgänglighetsgrad för allmänheten.
3100 20% Delmål:
 • Ett tillgängligt och fritt API så att databasen kan användas av tredjepart
 • Fototävlingen Wiki Loves Public Art har kunnat använda material i databasen genom dess API.
 • Minst tre verktyg finns utvecklade eller modifierade och använder databasen som grund.
 • två andra databaser har berikats eller korsbefruktas av data från den öppna databasen med offentlig konst.
3200 60% Delmål:
 • Fem kommuner har lagt till material om offentlig konst i databasen.
 • Minst 25 kommuner och/eller landsting har bidragit med material som lagts till i databasen.
7100 10% Delmål:
 • En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
7200 10% Delmål:
 • Minst åtta stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar för att sprida kunskap om databasens existens.
 • En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
Tidplan:
 • Fas 1 - Bygga grunden 2013-01-03 - 2013-05-03 Skapa databas, första datat och API
 • Fas 2 - Fortsatt utveckling av databasen och vidare användning 2013-05-03 - 2013-12-20 Mer data
Budget:
 • Arbetstid: 355 200 kr.
 • övrigt 70 000 kr.

total 425 200 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 2013-12-20