Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Tidsplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    
  Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013     Sammanställda erfarenheter     Tidsplan     Budget     Events     Kommunikation     Diskussion    

Fas 1: [3 jan– 3 maj]

ö w rubrik deadline status
klar klar Bestäm första parametrar parametrarna 18 jan Fixat!
1. wö: Skillnader mellan ÖDOK och WLPA behov

2. ö: Vilken information finns tillgänglig?
3. ö: Vad gör vi om id saknas?
4. ö: Vad skulle vi vilja lägga till senare (t.ex. konstnärs_id, auktoriteter)
5. ö: Möjligheten att använda länkar till wikidata

1.

3. Input: Egna id-nummer
5. Wikidata post skapas (via api) automatiskt ifall sv.wp artikel redan finns.

klar klar Kontakta 5 kommuner 25 jan Fixat!
1. Begär all information (+ev. info om konstnär) men specificerar även de spikade parametrarna.

2. Nämn att budget för icke-existerande info saknas och att vi helst vill ha materialet digitalt.
3. Från och med de första svaren (så att vi kan fixa eventuella oklarheter) be om info från 5-10 kommuner varannan vecka.
4. Dokumentera (on-wiki) progress med begärd, inkommen, inmatad data.
5. Lämna Statens konstråd samt landsting till senare

1-2. Brev till Sveriges kommuner.

3. P.g.a. oklarheterna i svaren påbörjades inte detta förrän senare (se Sammanställda erfarenheter).
4. Status för tagna kontakter.

klar Beslut om UGC hantering/uppmärkning 25 jan Fixat!
1. Vilket material får ändras?

2. Hur ska detta märkas?
3. Vem får ändra? (wikilistor/api/kommuner)
4. När ska UGC-material visas/inte visas?

Se diverse diskussioner på Projektdiskussion:Öppen databas för offentlig konst

I databasen görs det nu skillnad på original- samt användargenererad information. Genom att introducera views i databasen kan man välja vilken av dessa (eller en kombination) man vill se.

klar klar Databasgrunder 8 feb Fixat!
1. w: Anpassa/återanvänd WLM kod för WLPA

2. ö: Designa ÖDOK arkitektur
3. ö: Server för databas? Kan den bo på toolservern?
4. ö: Bygg ÖDOK-databas.

1. Då WLM-teamet erbjöd att även skörda WLPA tabeller, samt titta på möjligheten att använda samma api, har detta inte gjorts/behövts.

3. Ansökan för toolserver konto inskickad. Tills vidare lever ÖDOK-databasen på donera.wikimedia.se
2. och 4. Fixat!

klar Bygg ÖDOK-api ~1 mars Fixat!
1. Dokumentera och publicera api:et
1. Export till wikilistor inte byggd.

2. Api:et är byggt och dokumentationen är publicerad. Fixat!

klar Importera första data till ÖDOK ~8 mars Fixat!
Lämna väldigt problematiska källor till senare behandling
Inkomna dataset har visat sig vara mer problematiska än väntat. Att "massera" datan till ett lämpligt utgångsläge för import har visat sig väldigt kostsamt (tidsmässigt).
klar Nokia research week 11-15 mars Ej fixat
WLPA-api behövs innan dess
DÅ WLPA ännu inte implementerats i WLM-arkitekturen fans inget api redo i tid för detta event. Möjligen kan samarbetet bli av under nästa research week istället.
 • Ny projektidé för koordinatmarkering ska presenteras för Nokia 2:a Oktober.
klar Skapa WLPA struktur on-wiki (inkl. för andra länder) 27 mars Fixat!
1. Wikipedia: Listmallar, ”oanvänd bild”-sidor

2. Commons: Bildmallar (id och WLPA), kategorier, uploadcampaigns, stödmallar 3. Separata mekanismer för museidata

klar klar Befolka WLPA-listor (inkl. för andra länder) 5 april Fixat!
1. ö: Per Vinnova-ansökan bör sv.wiki befolkning ske från ÖDOK via api.

2. w: Kräver troligen omstrukturering av Österrikes data. Fixat!

1. Exempel på konstverkslistor har skapats på sv.wikipedia med ÖDOKs api som grund. Dessa kan användas för nästkommande WLPA.
klar Event :Digikult 10-11 april Fixat!
Koppling till andra databaser+import av data till ÖDOK
klar klar Skapa ÖDOK-länkad lista på sv.wiki Saknas Fixat!
Detta är separat från eventuella listor som skapats för WLPA.
 1. Utvärdera hur dessa listor samspelar med existerande listor.
  • Hur gör vi med listor som innehåller poster som vi saknar?
  • Vill vi ha allt ÖDOK-material i listor (e.g. inomhuskonst).
 2. Behöver existerande mallar utökas med fler fält.
 3. Huruvida id-nr bör döljas i de fall de inte kommer direkt från kommunen (egen forskning).
 4. Verktyg för synkning bör vara utvecklade i förväg.
 5. Tidigare existerande bilder måste identifieras manuellt (och lika så commonscat, wikiartikel samt allmän städning i wikilistorna).
# Gjort. Skulpturlistmall ersätts av offentligkonstlista-mall
  • Ligger i listor skördas ej av databasen
  • Community bestämmer
 1. Gjort se punkt 1
 2. Alla id-nr döjs per default
 3. Under utveckling
 4. Delvis gjort
klar WLPA verktyg 22 april Fixat!
Anpassa/bygg/reparera WLM-verktyg för WLPA (inklusive api)
# WLPA implementerat i WLM-api under en separat ingång.
 1. WLPA-apiet publiceras till utvecklare av tredjeparts verktyg. (September 26)
klar Event: Öppna kulturarvsdata i Norden, Malmö 24-25 april Fixat!
klar WLPA startar 1 maj Fixat!
klar Rapport Vinnova fas 1 3 maj Fixat!
Utvärdera samt skriv rapport+dokumentering
Fil:Lägesrapport_Vinnova.pdf

(slut på fas 1)

Fas 2: [5 maj – 20 dec]

ö w rubrik deadline status
klar Utvärdera möjligheterna för auktoritetsposter 17 maj Fixat!
1. Vilka av originalkällorna kunde bidra med denna information?

2. Vilken är möjligheten att koppla ihop dessa med externa databaser?
3. Hur ska denna information läggas in?

I praktiken kommer wikidataposter att fungera som auktoritetsposter. Konstnärer och konstverk länkas till dessa i databasen.
klar Event: Amsterdam Hackathon 2013 24-26 maj Fixat!
Utveckla WLPA/WLM-verktyg
klar Bygg mekanism för att automatiskt importera UGC-data från wiki till ÖDOK. 31 maj Fixat!/ Håller på...
Kan påbörjas redan under Fas 1.5 samt efter 1.9.
'
 1. Skript som för in wiki-uppdateringar i databasen har skapats.
  1. Detta har ännu inte gjorts om till cron-jobb
  2. Detta uppdaterar inte wiki-info med by databasinfo
 2. Rena UGC-poster (utan motsvarande kommun-info) sugs ej upp i databasen
klar WLPA avslutas 31 maj Fixat!
Beroende på hur listsituationen ser ut (dvs. om de ingår i WLPA) bör det här även ses till att UGC info importerats (om inte skett redan tidigare)
Event: Hackaton för utveckling av verktyg/appar? ~31 maj Fixat!
1. Kan antingen vara relaterat till användningen av WLPA bilder eller av ÖDOK-data

2. Detta kan möjligen ersättas av ett senarelagt Nokia research week. (inställt)
3. Hackatonet kan även involvera mer masserande av problematiska dataset

Mer tidseffektivt att delta i existerande hackathon med vår data
 • Deltagande i Hack4DK/Amsterdam Hackathon 2013 istället
klar Ta fram data/statistik på förbättring av data genom WLPA. 7 juni Ej fixat
1. Definiera vettiga mått.

2. Kontakta deltagande kommuner för att se om de är intresserad av "förbättrad" data.
3. Använd resultaten för att utöka det brev som används vid kontakt av senare kommuner.

* Då WLPA 2013 ej använder ÖDOK kan denna tävling ej ligga som grund för data.
klar Begära ut data från fler kommuner, landsting och andra aktörer Saknas Fixat!
1. När detta är gjort bör vi ha minst 25 dataset.

2. Detta bör ske i flera omgångar och fortlöpande under projektets gång.
3. Förfrågningarna bör utvecklas baserat på tidigare inkommna svar.

Se Status för tagna kontakter för nuvarande statistik.
klar Se till att det finns mekanism för uppdatering av ”officiell” information. Saknas Ej fixat
1. Detta innebär dels att ny information från kommuner kan föras in i existerande tabeller på ett vettigt sätt samt att de inte skriver över all UGC information automatiskt.

2. Undersök även möjligheten för att automatiskt meddela kommuner etc. om korrigerad/kompletterad information (rss?).

1. Automatisk uppdateringsmekansim senarelagd p.g.a. prioritering

2. Funktion för att få ut ändringar finns. Rss-format finns ej.

klar klar Rapportinlämning 20 dec Håller på...
Kontrollera att SMARTA målen uppfylda:
 1. Minst 25 datakällor i databasen
 2. Annordna minst tre hackaton
  1. Se till att minst tre verktyg/appar (inkl. Nokia)
  2. Koppla samman med/korsbefrukta minst två andra databaser (se punkt 1b).
 3. Sprida kunskap om databasen och dess tillämpningar enligt intressentanalysen och kommunikationsplanen. (Minst åtta stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar)
Ändring av slutdatum bekräftat
 1. Se Status för tagna kontakter för nuvarande statistik.
 2. Digikult/Amsterdam/Hack4DK (1 annordnat, två deltagit p.g.a. tidseffektivt)
  1. Digikult/offentligkonst.se/listgenerering/WLM-verktyg för WLPA?/Hack4DK
  2. Wikidata/Örebro/OSM
 3. Fixat! Projekt:Öppen databas för offentlig konst/Press

(slut på Fas 2)