Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • T-shirts, pennor, GPS:er har anlänt
 • Ledare nästan färdig
 • Större sammanställning av erfarenheter på /Erfarenheter#Sammanställning årsslut (2013-12-04)
 • Dialog har inletts med OSM om att inkludera vår data även där
 • Dialog har inletts med Solna kommun om användning av vår information på deras nya sida
 • Totalt 52 kommuner har kontaktats.
 • Totalt 35 dataset har mottagits (+6 sedan förra ledningsrapporten).
 • Totalt 25 dataset finns i databasen (+12 sedan förra ledningsrapporten, 25 är målet).
 • 16 wikilistor som synkas mot databasen är skapade
 • Se även: #Status/Resultat
 • Press: Totalt 10 omnämnande varav 4 på egna bloggar (8 är målet).

Tydligt specificerade mål har gjort att arbetet har drivits fram. Lärdomar under projektet har gjort att det har effektiviserats under tiden. Mycket bra att ha en bas att visa vad som går att göra. Förutom antalet kommuner kan också mätetalet antalet konstverk användas. Ska databasen även ta in andra aktörer? Till exempel kommunalt ägda bolag och liknande. Detta skulle påverka listgenereringen på Wikipedia. Det bör i allmänhet finnas med en pott för projekt för uppföljning av projekt nästa år. En framgångsrik pilot, men slutet blir lite abrupt.

Rekommendation till fortsättning: Bredda målen till att också föra fram fördelar med öppen data i allmänhet och arbeta på en politisk nivå. Koppla ihop det med öppna data projekt och policypåverkan. Planera in distribueringen av framtaget material.

 • Budget
  355 200 Arbetstid
  70 000 övrigt
 • Aktuell
  371 748.06 Arbetstid
  36 766.73 övrigt
 • Prognos
  386 000 Arbetstid
  38 766.73 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Finansiering för en fortsättning av projektet under 2014 saknas.
 • En mer användbar webbplats behöver sättas upp för att enklare attrahera crowdfunding-finansiärer och sponsorer