Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5202 Status: Pågår Kvinnor på Wikipedia 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 444 000 kr Finansiering: Ungdomsstyrelsen 444 000 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer deltar som stöd på skrivstugor. Fler uppgifter
Övergripande mål:
Att få fler kvinnor att bli aktiva på Wikipedia.
5200 100% Delmål: Mål mäts på andra grunder eftersom WMF inte genomför användarundersökningar nu.
  • Att användarundersökningen 2013 (som sker redan i september 2013) visar på en 5-procentig ökning av kvinnor från 2012.
  • Att användarundersökningen 2014 visar på en 15-procentig ökning av kvinnor från 2012.


Tidplan:
2013-08-01 Projektstart
2013-08-15 Skrivstugor startar och pågår med ca två i månaden
2013-08-28 Tea-house version 1 igång
2014-02-21 Utvärdering påbörjas
2014-05-31 Projektavslut med presentation av utvärdering
Budget:
Vad? 2013 2014 Total i ansökan Omfördelad total
Lön 258 000 kr 117 000 kr 375 000 kr 384 000 kr
Administration 600 kr 400 kr 1 000 kr 1 000 kr
Resor 22 500 kr 10 500 kr 33 000 kr 23 000 kr
Lokaler 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 6 000 kr
Förtäring 10 000 kr 4 000 kr 14 000 kr 5 000 kr
Information 8 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr
Revisionskostnader 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Per år 303 100 kr 140 900 kr 444 000 kr 444 000 kr
Totalt 444 000 kr 444 000 kr 444 000 kr
Slutrapport/utvärdering: 2014-08-31 Projektet förlängt till 2014-05-31, slutrapport senast tre månader efter avslutat projekt.