Projekt:Riksdagsfoto 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vi har länge pratat om att komma ut och fotografera alla riksdagsledamöter och få tala med dem om fria licenser och varför det behövs. Gemenskapen på Wikipedia har också identifierat detta som ett viktigt område.

Sammanfattning

Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på internet och är Sveriges femte mest besökta webbplats och den drivs av en ideell stiftelse i USA. I Sverige finns den allmännyttiga ideella föreningen Wikimedia Sverige som lokalt verkar för att uppslagsverket ska förbättras och kunna användas bättre. En grundläggande del i en demokrati med delaktighet är att befolkningen kan tillgodogöra sig kunskap om sina folkvalda. Men artiklarna om riksdagsledamöterna saknar bilder och detta beror på att de bilder som Riksdagen har inte tillåter återanvändning. Detta beror antagligen mest på okunskap och detta projekt syftar på att ändra på det samt att få in bilder på politikerna. Genom att på plats erbjuda alla riksdagsledamöter att få ett professionellt taget foto till sin artikel på Wikipedia kommer det också uppstå en naturlig diksussion om varför detta görs, och varför det inte har gjorts av Riksdagen själva redan. En sådan positiv feedback kan ligga väl till grund för en förändring i beteendet.

Mål

 1. Att samtliga riksdagsledamöter ska ha en professionell bild på Wikipedia.
 2. Att ha lämnat information till samtliga ledamöter om fria licenser.
 3. Att ha haft personliga samtal med 35 av ledamöterna.

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

 • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa. (1 och 2)
 • Målet är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan. (2)
 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare. (3)

Tidplan

 • 1 - 15 mars Boka upp tid och plats
 • 1 - 30 mars Göra informationsmaterial
 • 1 - 30 mars Införskaffa teknisk utrustning
 • 1 - 15 april tryckning av informationsmaterial
 • 15 - 30 april Fotografera på plats
 • 1 - 5 maj Ladda upp bilder
 • 1 - 15 maj Dokumentera erfarenheter

Kostnadskalkyl

 • Inköp av utrustning (blixtar, fondvägg mm): 30 000 kr
 • Lön för projektledare: 50 000 kr
 • Kostnader för fotografer: 50 000 kr
 • Lön för informationsmaterial: 50 000 kr
 • Tryck av informations material: 10 000 kr

Övrigt