Projekt:Riksdagsfoto 2013/Ansökan till Jacob Wallenbergs Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits. Motivering: 2013-03-19
Ansökan
Organisation: Jacob Wallenbergs Stiftelse
Sista ansökningsdatum: löpande
Max bidrag: 150 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 15 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Vi har länge pratat om att komma ut och fotografera alla riksdagsledamöter och få tala med dem om fria licenser och varför det behövs. Detta är ett försök att få medel till det. Gemenskapen på Wikipedia har också identifierat detta som ett viktigt område.

Sammanfattning

Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på internet och är Sveriges femte mest besökta webbplats och den drivs av en ideell stiftelse i USA. I Sverige finns den allmännyttiga ideella föreningen Wikimedia Sverige som lokalt verkar för att uppslagsverket ska förbättras och kunna användas bättre. En grundläggande del i en demokrati med delaktighet är att befolkningen kan tillgodogöra sig kunskap om sina folkvalda. Men artiklarna om riksdagsledamöterna saknar bilder och detta beror på att de bilder som Riksdagen har inte tillåter återanvändning. Detta beror antagligen mest på okunskap och detta projekt syftar på att ändra på det samt att få in bilder på politikerna. Genom att på plats erbjuda alla riksdagsledamöter att få ett professionellt taget foto till sin artikel på Wikipedia kommer det också uppstå en naturlig diskussion om varför detta görs, och varför det inte har gjorts av Riksdagen själva redan. En sådan positiv feedback kan ligga väl till grund för en förändring i beteendet. I samband med mötet bör också ett informationsmaterial med vidare läsning, best practices från andra sammanhang och uppgifter för vidare kontakt överlämnas.

Projektet siktar alltså på att i första hand komma allmänheten till nytta, men med den licensmodell som tänker användas kommer även att tillåta kommersiell återanvändning och kan därför bli tillgodo näringslivet.

Konceptet har redan prövats med framgång av den tyska respektive tjeckiska Wikimediaföreningarna.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Mål

 1. Att samtliga riksdagsledamöter ska ha en professionell bild på Wikipedia.
 2. Att ha lämnat information till samtliga ledamöter om fria licenser.
 3. Att ha haft personliga samtal med 35 av ledamöterna.

Tidplan

 • 1 - 15 mars Boka upp tid och plats
 • 1 - 30 mars Göra informationsmaterial
 • 1 - 30 mars Införskaffa teknisk utrustning
 • 1 - 15 april tryckning av informationsmaterial
 • 15 - 30 april Fotografera på plats
 • 1 - 5 maj Ladda upp bilder
 • 1 - 15 maj Dokumentera erfarenheter

Tidplanen kan skjutas fram till den tidiga hösten utifall att utdelning av medel inte kan ske i fas med denna.

Kostnadskalkyl

 • Inköp av utrustning (blixtar, fondvägg mm): 30 000 kr
 • Lön för projektledare: 50 000 kr
 • Kostnader för fotograf: 50 000 kr
 • Lön för framtagning av informationsmaterial: 50 000 kr
 • Tryck av informationsmaterial: 10 000 kr
Totalt
190 000 kr

Ansökt belopp

Wikimedia Sverige står själv för 40 000 kr.

Ansökt belopp
150 000 kr

Förvaltning och fortsatt arbete

Som redan nämnts kommer bilderna att vara fritt tillgängliga för alla och tillhandahållas genom Wikimedias servrar. Det samma kommer att gälla informationsmaterialet som ska kunna återanvändas och förbättras. Wikimedia Sverige planerar att genomföra en del verksamhet under Almedlasveckan, då detta kommer att bli en naturlig anknytningspunkt i etablerandet av kontakter. Projektet kommer dessutom att marknadsföras inom Wikimediasfären, företrädesvis på den internationella konferensen Wikimania men även i bloggar och forum, vilket med största sannolikhet kommer att leda till att artiklarna om svenska riksdagsmän också kommer att förbättras på fler språk än svenska. Till FSCONS (Free Society and Culture, Nordic Summit), en konferens på hösten i Göteborg, kommer ansökning göras för att få presentera projektet.