Projekt:Wiki Loves Monuments 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak Färre deltagare än målet
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Det sista priset har skickats ut.
 • Enkäten har översatts.

Bra projekt som var väldokumenterat sedan tidigare. Lite dåligt avsatt tid för tekniskt stöd och projektledning, vilket gjorde att vi gick miste om vissa samarbetsmöjligheter. Hur kan man nå ut till fler organisatörer ut i landet? Ex. fornminnesvandring på Gotland.

Rekommendation till fortsättning: Se över vilka mätetal/mål som ska användas nästa år. Försök arbeta in geografisk spridning och/eller evenemang i målen, helst tillsammans med externa organisationer. Kopplingen till RAÄ bör plockas upp, samma med Arbetslivsmuseerna/Arbetsam. Lägg fokus på att uppladdningen förenklas och instruktionerna görs tydligare så att det är enklare (och mindre förvirrande) för nybörjare att delta.

 • Budget
  10 000 Arbetstid
  12 000 övrigt
 • Aktuell
  10 500.75 Arbetstid
  11 090.00 övrigt
 • Prognos
  10 500.75 Arbetstid
  11 090.00 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Dåligt med tid för att utvärdera varför vi hade färre deltagare i år samt hur/om detta kan åtgärdas.